3.13. Memòria intermèdia

Figura 16.20. El submenú «Memòries intermèdies» del menú «Edita»

El submenú «Memòries intermèdies» del menú «Edita»

Les ordres d'aquest submenú operen amb Memòries intermèdies amb nom. Es pot fer servir el diàleg de Memòries intermèdies per a veure i gestionar totes les memòries intermèdies creades.

3.13.1. Activating the Submenu

Podeu accedir a aquest submenú des del menú de la imatge: EditaMemòries intermèdies.

3.13.2. Entrades de submenú

Cut Named…

L'ordre Retalla i anomena... retalla el contingut de la selecció de la capa actual de la mateixa manera, però en lloc de guardar-ne els continguts en el porta-retalls global, els guarda en una memòria intermèdia especial amb el nom que li poseu en el diàleg emergent.

Copy Named…

L'ordre Copia i anomena… copia el contingut de la selecció de la capa actual de la mateixa manera, però en lloc de guardar-ne els continguts en el porta-retalls global, els guarda en una memòria intermèdia especial amb el nom que li poseu en el diàleg emergent.

Copy Visible Named…

L'ordre Copia l'objecte visible… copia el contingut de la selecció de la capa actual de la mateixa manera, però en lloc de guardar-ne els continguts en el porta-retalls global, els guarda en una memòria intermèdia especial amb el nom que li poseu en el diàleg emergent.

Paste Named…

L'ordre Enganxa i anomena només obre el diàleg de memòria intermèdia. Si se'n selecciona una de la llista i feu clic en un dels botons de sota, teniu diverses opcions per enganxar una memòria intermèdia a la imatge actual o com a imatge nova.