3.6. Διάμεση θόλωση

3.6.1. Επισκόπηση

Ενώ το φίλτρο θόλωσης «Γκάους» υπολογίζει τη διάμεσο των γειτονικών εικονοστοιχείων, το φίλτρο θόλωσης «Διάμεσος» υπολογίζει τη διάμεσο:

Σχήμα 17.18. Υπολογισμός διάμεσου

Υπολογισμός διάμεσου

Μια γειτονιά 3x3. Οι τιμές με αύξουσα διάταξη. Η διάμεσος περιβάλλεται από κόκκινο.


Αυτός ο υπολογισμός δεν δημιουργεί νέα τιμή και ένα μη αντιπροσωπευτικό εικονοστοιχείο στη γειτονιά δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. Έτσι, το φίλτρο διατηρεί τα άκρα και στρογγυλεύει τις γωνίες. Χρησιμοποιείται για τη μείωση του θορύβου, ειδικότερα για θόρυβο αλατοπίπερου και διαγράφει τις γρατζουνιές στις φωτογραφίες.

3.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersBlurMedian Blur….

3.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.19. Ρυθμίσεις παραμέτρων φίλτρου «Διάμεσο»

Ρυθμίσεις παραμέτρων φίλτρου «Διάμεσο»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Γειτονιά

Το σχήμα της γειτονιάς. Τρεις επιλογές: Τετράγωνο, Κύκλος(προεπιλογή), Ρόμβος. Οι διαφορές είναι ανεπαίσθητες και μη προβλέψιμες: πειραματιστείτε, η επεξεργασία στον καμβά διευκολύνει.

Σχήμα 17.20. Γειτονιά του «Διάμεσου»

Γειτονιά του «Διάμεσου»

Ακτίνα=3. Αριστερά: Τετράγωνο.

Μέση: Κύκλος. Δεξιά: Ρόμβος.


Ακτίνα

Η ακτίνα της γειτονιάς. Η αύξηση της ακτίνας αυξάνει τη θολότητα. Αντίθετα με το φίλτρο «Γκάους», τα άκρα δεν θολώνονται. Οι γωνίες στρογγυλοποιούνται και οι κυρτές επιφάνειες διαβρώνονται.

Σχήμα 17.21. Σύγκριση «Διάμεσης» θόλωσης και θόλωσης «Γκάους»

Σύγκριση «Διάμεσης» θόλωσης και θόλωσης «Γκάους»

Αριστερά: Αρχική

Μέση: Διάμεσος

Δεξιά: Γκάους


Η υπερβολική αύξηση της ακτίνας μπορεί να δημιουργήσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα:

Αριστερά: Αρχική

Δεξιά: Ακτίνα=100

Ποσοστό

Από προεπιλογή, το φίλτρο διάμεσης θόλωσης βρίσκει τη διάμεση τιμή στη γειτονιά κάθε εικονοστοιχείου. Παρά το όνομά του, το φίλτρο μπορεί στην πραγματικότητα να βρει *οποιοδήποτε* τυχαίο ποσοστό και όχι μόνο το διάμεσο (δηλαδή, το ποσοστό 50%). Η παράμετρος "ποσοστό" ελέγχει το ποσοστό που χρησιμοποιείται για τα χρωματικά συστατικά. Οι χαμηλότερες τιμές μετατοπίζουν την εικόνα προς πιο σκούρους τόνους και οι πιο υψηλές τιμές προς πιο φωτεινούς τόνους.

Αριστερά: Αρχική

Μέση: Ποσοστό=0. Η εικόνα είναι πιο σκούρα. Οι κορμοί μεγαλώνουν αλλά είναι οξείς.

Δεξιά: Ποσοστό=100. Η εικόνα είναι πιο φωτεινή, αλλά πολύ θολή.

Ποσοστό άλφα

Για να δείτε την επίπτωση αυτής της παραμέτρου, χρειαζόσαστε μια εικόνα με διαφάνεια. Εάν το κανάλι άλφα είναι αδιαφανές παντού, το αποτέλεσμα θα είναι επίσης πλήρως αδιαφανές, ανεξάρτητα από το ποσοστό.

Οι πιο μικρές τιμές για την παράμετρο «ποσοστό άλφα» μετατοπίζουν την εικόνα προς μεγαλύτερη διαφάνεια και οι πιο υψηλές τιμές μετατοπίζουν την εικόνα προς μεγαλύτερη αδιαφάνεια, όπου μια τιμή 50% είναι εξισορροπημένη. Μιλώντας χοντρικά, τιμές μικρότερες από 50% κάνουν τις αδιαφανείς περιοχές της εικόνας πιο μικρές, ενώ τιμές μεγαλύτερες από 50% κάνουν τις αδιαφανείς περιοχές της εικόνας πιο μεγάλες.

Αριστερά: Αρχική. Η εικόνα έχει κανάλι άλφα. Ο κύκλος είναι διαφανής.

Μέση: Ποσοστό=0%. Ο διαφανής κύκλος είναι μεγαλωμένος.

Δεξιά: Ποσοστό άλφα=100%. Ο διαφανής κύκλος είναι μειωμένος.

Πολιτική αβύσσου

Η πολιτική αβύσσου (διαχείριση περιθωρίου) αντιμετωπίζεται με Πολιτική αβύσσου.

Υψηλή ακρίβεια

Αυτή η επιλογή αποφεύγει την περικοπή και τον κβαντισμό, αλλά είναι πιο αργή.

3.6.4. Χρησιμοποιώντας τη διάμεση θόλωση

Μείωση του θορύβου αλατοπίπερου

Αριστερά: αρχική (από τη Wikipedia)

Μέση: ακτίνα = 1 εφαρμόστηκε δυο φορές

Δεξιά: ακτίνα = 1 εφαρμοσμένη τρεις φορές

Μείωση γρατζουνιών

Αριστερά: Αρχική

Μέση: ακτίνα = 2

Δεξιά: ακτίνα = 1 εφαρμοσμένη δυο φορές. Η εικόνα είναι λιγότερο θολή.