4.8. Προοπτική

Σχήμα 14.141. Εργαλείο προοπτικής

Εργαλείο προοπτικής

Το εργαλείο προοπτικής χρησιμοποιείται για αλλαγή της «προοπτικής» του περιεχομένου της ενεργής στρώσης ενός περιεχομένου επιλογής ή μονοπατιού. Με κλικ στην εικόνα, σύμφωνα με τον τύπο προεπισκόπησης που διαλέξατε, ένα ορθογώνιο πλαίσιο ή πλέγμα αναδύεται γύρω από την επιλογή (ή γύρω από τη συνολική στρώση εάν δεν υπάρχει επιλογή), με μια λαβή σε καθεμιά από τις τέσσερις γωνίες. Μετακινώντας αυτές τις λαβές με κλικ και σύρσιμο, μπορείτε να τροποποιήσετε την προοπτική. Ταυτόχρονα, «πληροφορίες μετασχηματισμού» εμφανίζονται, που επιτρέπουν την επικύρωση του μετασχηματισμού. Στο κέντρο του στοιχείου, ένας κύκλος επιτρέπει τη μετακίνηση του στοιχείου με κλικ και σύρσιμο.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτό το εργαλείο δεν είναι στην πραγματικότητα εργαλείο προοπτικής, καθώς δεν επιβάλει κανόνες προοπτικής. Περιγράφεται καλύτερα ως εργαλείο παραμόρφωσης.

4.8.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο:

  • From the image-menu: ToolsTransform ToolsPerspective.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+P keyboard shortcut.

4.8.2. Επιλογές

Σχήμα 14.142. Επιλογές εργαλείου «προοπτικής»

Επιλογές εργαλείου «προοπτικής»

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Μετασχηματισμός; Παρεμβολή; Κατεύθυνση; Περικοπή; Εμφάνιση προεπισκόπησης εικόνας; Οδηγοί
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στις κοινές επιλογές εργαλείων μετασχηματισμού.

Λαβές περιορισμού (Shift)

Οι λαβές περιορισμού για μετακίνηση των άκρων και των διαγωνίων.

Γύρω από το κέντρο (Ctrl)

Μετασχηματισμός γύρω από το σημείο κέντρου.

4.8.3. Ο διάλογος ρύθμισης στρέβλωσης

Σχήμα 14.143. Ο διάλογος ρύθμισης στρέβλωσης

Ο διάλογος ρύθμισης στρέβλωσης

Πίνακας

The information window shows a mathematical representation of the perspective transformation. You can find more information about transformation matrices on Wikipedia.

Πλήκτρο επαναρύθμισης

With this button, available since GIMP 2.10.10, you can reset the transform handles back to the original square shape, while keeping the current transformation and zoom level. This enables you to create more complex transformations by making the transformation in several steps.