3.14. Clona en perspectiva

Aquesta eina permet clonar la perspectiva que es vulgui. Primer establiu les línies de fuga de la mateixa manera que es fa amb l'eina Perspectiva. Després copieu l'àrea d'origen de la mateixa manera que es fa amb l'eina Clona.

3.14.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats per a activar l'eina:

  • Des del menú imatge: EinesEines de pinturaClona en perspectiva.

  • Fent clic a la icona eina en la caixa d'eines.

3.14.2. Tecles modificadores (per defecte)

Ctrl

Si feu Ctrl-clic podreu seleccionar una nova font clònica.

Maj

Quan s'estableix la font i es prem aquesta tecla, veureu una línia fina que connecta el punt anterior on es va fer clic amb la posició actual del punter. Si es torna a fer clic sense deixar de mantenir premuda la tecla Maj, l'eina clonarà al llarg d'aquesta línia. Útil per a quan es clona a partir d'un patró.

3.14.3. Opcions

Figura 14.79. Opcions de l'eina Clona en perspectiva

Opcions de l'eina Clona en perspectiva

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú principal a FinestresFinestres acoblablesOpcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mode operatiu

Quan s'utilitza aquesta eina primer cal triar Modifica en perspectiva. Això funciona com l'eina Perspectiva. Després s'ha d'escollir Clona en perspectiva i l'utilitzeu de la mateixa manera que l'einaClona.

Mode; Opacitat; Pinzell; Mida; Relació d'aspecte; Angle; Espaiat; Duresa; Dinàmica; Opcions de dinàmica; Força; Dispersador; Pinzellada suau; Bloqueig del pinzell per a visualitzar

Per a una descripció d'opcions que s'apliquen a moltes o a totes les eines de pintura, mireu Opcions de les eines de pintura comunes.

Vora dura: aquesta opció dona un contorn dur a l'àrea clonada.

Font, alineació

Aquests són els mateixos que l'eina Clona.

3.14.4. Exemple

Figura 14.80. Exemple de «Clona en perspectiva»

Exemple de «Clona en perspectiva»

Es comprova el «Pla modifica en perspectiva». Les línies de fuga han estat col·locades.

Exemple de «Clona en perspectiva»

L'opció «Clona en perspectiva» està marcada. El rectangle blanc s'ha clonat. Es farà més petit fins a desaparèixer.