6.12. Προοπτική

6.12.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.137. Παράδειγμα για το φίλτρο «προοπτική»

Παράδειγμα για το φίλτρο «προοπτική»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «προοπτική»

Εφαρμογή «προοπτικής»


Αυτό το φίλτρο προσθέτει μια προοπτική σκιά στην επιλεγμένη περιοχή ή κανάλι άλφα ως μια στρώση κάτω από την ενεργή στρώση. Μπορείτε να διαλέξετε το χρώμα, μήκος και κατεύθυνση της σκιάς καθώς και την απόσταση του ορίζοντα.

Εάν είναι απαραίτητο, το φίλτρο μπορεί να αλλάξει μέγεθος στην εικόνα. Αλλά δεν θα προσθέσει παρασκήνιο για να κάνει τη σκιά ορατή.

6.12.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersLight and ShadowPerspective….

6.12.3. Επιλογές

Σχήμα 17.138. Επιλογές «προοπτικής»

Επιλογές «προοπτικής»

Γωνία

Η γωνία καθορίζει την κατεύθυνση της σκιάς ή της φανταστικής πηγής του φωτός, αντίστοιχα. Οι τιμές κυμαίνονται από 0° μέχρι 180°, όπου 90° αντιπροσωπεύει μια πηγή φωτός ακριβώς μπροστά από την επιλογή ή στρώση. Για γωνίες μικρότερες από 90°, η σκιά είναι στη δεξιά πλευρά, έτσι η πηγή φωτός είναι στα αριστερά. Για γωνίες μεγαλύτερες από 90°, ισχύει το αντίθετο. Συμβουλή: θεωρήστε τη λαβή του ολισθητή ως πηγή φωτός.

Σχήμα 17.139. Παράδειγμα «γωνίας»

Παράδειγμα «γωνίας»

Γωνία 15°

Παράδειγμα «γωνίας»

Γωνία = 45° (προεπιλογή)

Παράδειγμα «γωνίας»

Γωνία 105° (90° + 15°)


Σχετική απόσταση του ορίζοντα

Αυτή η επιλογή καθορίζει πόσο μακριά είναι ο φανταστικός ορίζοντας. Η σχετική απόσταση είναι η απόσταση από τη γραμμή βάσης της επιλογής ή στρώσης, η «μονάδα» μέτρησης είναι το ύψος της επιλογής ή στρώσης.

Το εύρος τιμής είναι από 0,1 μέχρι 24,1, όπου 24,1 σημαίνει (σχεδόν) «άπειρο». Σημειώστε ότι το σχετικό μήκος της σκιάς δεν πρέπει να ξεπερνά την απόσταση του ορίζοντα.

Σχήμα 17.140. Παράδειγμα «απόστασης ορίζοντα»

Παράδειγμα «απόστασης ορίζοντα»

Γωνία = 45°. Απόσταση = 2,4. Μήκος = 1,8.


Στο παραπάνω παράδειγμα, η κίτρινη περιοχή είναι η επιλογή στην οποία εφαρμόζεται το φίλτρο. Η γαλάζια γραμμή στην κορυφή αντιπροσωπεύει τον φανταστικό ορίζοντα. Η γωνία μεταξύ της γραμμής βάσης της επιλογής και της κόκκινης γραμμής είναι 45°. Το μήκος της κόκκινης γραμμής είναι 1,8 φορές το ύψος της κίτρινης επιλογής. Επεκταμένο στον ορίζοντα, το μήκος είναι 2,4 φορές το ύψος της επιλογής.

Σχετικό μήκος σκιάς

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να ορίσετε το μήκος της σκιάς ανάλογα με το ύψος της επιλογής ή στρώσης. Στο παραπάνω παράδειγμα, η κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει το μήκος της σκιάς, το μήκος του είναι 1,8 σχετικά με το ύψος της κίτρινης επιλογής.

Το εύρος τιμής είναι από 0,1 έως 24,1, αν και το μήκος της σκιάς δεν πρέπει να ξεπερνά τη σχετική απόσταση του ορίζοντα - δεν μπορείτε να πάτε πέρα από τον ορίζοντα.

Σχήμα 17.141. Παράδειγμα «μήκους σκιάς»

Παράδειγμα «μήκους σκιάς»

Μήκος = 1,0 (προεπιλογή)

Παράδειγμα «μήκους σκιάς»

Μήκος = 1,5


Ακτίνα θόλωσης

Μετά τη δημιουργία της σκιάς, μια θόλωση Γκάους με την καθορισμένη ακτίνα εφαρμόζεται στη στρώση σκιάς, με αποτέλεσμα στην ρεαλιστική εμφάνιση της σκιάς.

Σχήμα 17.142. Παράδειγμα θόλωσης

Παράδειγμα θόλωσης

Ακτίνα θόλωσης = 3 (προεπιλογή)

Παράδειγμα θόλωσης

Χωρίς θόλωση (ακτίνα θόλωσης = 0)


Χρώμα

Φυσικά, το προεπιλεγμένο χρώμα της σκιάς είναι μαύρο. Αλλά ένα κλικ στο κουμπί ανοίγει τον επιλογέα χρώματος, όπου μπορείτε να διαλέξετε οποιοδήποτε άλλο χρώμα.

Αδιαφάνεια

The shadow's opacity is the opacity of the new layer containing the shadow (see Τμήμα 1.1, «Ιδιότητες στρώσης»). It defaults to 80%, but you may select any other value from 0 (full transparency) to 100 (full opacity) here. After applying the filter to an image you can change the opacity in the Layers Dialog.

Παρεμβολή

Αυτή η πτυσσόμενη λίστα επιτρέπει την επιλογή της μεθόδου της χρησιμοποιούμενης παρεμβολής όταν η στρώση σκιάς μετασχηματίζεται, για παράδειγμα περιστρεφόμενη κατά την καθορισμένη γωνία. Χρησιμοποιώντας καμία θα καταλήξει συνήθως σε παραλλαγή, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδο παρεμβολής μπορεί να αλλάξει το χρώμα της σκιάς σε μερικές περιοχές. Η γραμμική είναι μια καλή επιλογή.

Επιτρέπεται η αλλαγή μεγέθους

Εάν ενεργοποιηθεί, το φίλτρο θα αλλάξει μέγεθος στην εικόνα εάν αυτό απαιτείται για να γίνει χώρος για τη σκιά.

Στο παρακάτω παράδειγμα, η κίτρινη περιοχή είναι η ενεργή επιλογή, το παρασκήνιο είναι ανοιχτό γαλάζιο. Η λευκή περιοχή προστέθηκε μετά την αλλαγή μεγέθους για να κάνει τη σκιά ορατή.

Σχήμα 17.143. Παράδειγμα για το«επιτρέπεται η αλλαγή μεγέθους»

Παράδειγμα για το«επιτρέπεται η αλλαγή μεγέθους»

Επιτρέπεται η αλλαγή μεγέθους

Παράδειγμα για το«επιτρέπεται η αλλαγή μεγέθους»

Να μην επιτρέπεται η αλλαγή μεγέθους