11.14. Ύφανση

11.14.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.241. Παράδειγμα ύφανσης

Παράδειγμα ύφανσης

Εφαρμογή φίλτρου «Ύφανση»


Η εντολή Ύφανση είναι ένα σενάριο script-fu που δημιουργεί μια νέα στρώση γεμάτη με το εφέ ύφανσης και το προσθέτει στην εικόνα ως επικάλυψη ή χάρτη βάθους. Το αποτέλεσμα της εικόνας φαίνεται σαν να ήταν τυπωμένο πάνω σε πλεκτές κορδέλες χαρτιού, λεπτού ξύλινου χαρτιού, ή απογυμνωμένου μπαμπού.

Εάν η εικόνα είναι σε χρώματα από ευρετήριο, αυτή η είσοδος μενού είναι απενεργοποιημένη.

Αυτό το φίλτρο προσθέτει μια «πολλαπλή» κατάσταση στρώσης πάνω στη στρώση που ενεργοποιείτε με αυτή την εντολή. Η υφή ύφανσης αποδίδεται σε στάθμες του γκρι.

11.14.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersArtisticWeave….

11.14.3. Επιλογές

Σχήμα 17.242. Επιλογές φίλτρου «Ύφανσης»

Επιλογές φίλτρου «Ύφανσης»

Για να γίνει χοντρή η υφή του διχτυού, αυξήστε το διάκενο κορδέλας και/ή μειώστε το πλάτος κορδέλας.

Για να τεντώσετε κορδέλες έντονα, μειώστε το βάθος της σκιάς.

Πλάτος ταινίας

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να ορίσετε το πλάτος της ταινίας σε εικονοστοιχεία μεταξύ 0,0 και 256,0. Από προεπιλογή, ορίζεται 30,0 εικονοστοιχεία.

Διάκενο κορδέλας

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να ορίσετε την απόσταση στη γειτονική κορδέλα ή το μέγεθος της μαύρης τρύπας τετραγώνου μεταξύ 0,0 και 256,0. Προεπιλογή τα 10,0 εικονοστοιχεία.

Σκοτείνιασμα σκιάς

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ορίσετε τη σκοτεινότητα στις διασταυρώσεις της κατώτερης κορδέλας σε ποσοστό. Χαμηλότερη τιμή εμφανίζει πιο λεπτές κορδέλες. 75,0 τοις εκατό είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

Βάθος σκιάς

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ορίσετε τη δύναμη κάμψης των κορδελών σε ποσοστό. Υψηλότερη τιμή δείχνει περισσότερο κυματώδεις κορδέλες, χαμηλότερη τιμή για επίπεδη επιφάνεια. Το πραγματικό αποτέλεσμα περιορίζεται από τη σκοτεινότητα σκιάς. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 75,0 τοις εκατό.

Μήκος νήματος

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ορίσετε την κανονικότητα της υφής ρίγα. Εάν αυτή η τιμή είναι μικρότερη από το άθροισμα του πλάτους κορδέλας και δυο φορές το διάκενο κορδέλας, η επιφάνεια της κορδέλας γίνεται με κηλίδες. Ορίστε αυτήν την τιμή σε εικονοστοιχείο σε εύρος μεταξύ 0,0 μέχρι 256,0. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 200,0.

Πυκνότητα νήματος

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να ορίσετε την πυκνότητα ίνας όπως παράλληλες κοντές ρίγες στην επιφάνεια των κορδελών. Για αύξηση των ριγών μεγαλώστε αυτήν την τιμή. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 50,0.

Ένταση νήματος

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ορίσετε την αδιαφάνεια της υφής ρίγας. Χαμηλότερη τιμή εμφανίζει θολά νήματα. Για καθαρισμό των νημάτων ορίστε την τιμή σε 0,0 τοις εκατό. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100,0 τοις εκατό.

11.14.4. Άλλη χρήση

Σχήμα 17.243. Προσθήκη διχτυού χρησιμοποιώντας υφή «Ύφανση»

Προσθήκη διχτυού χρησιμοποιώντας υφή «Ύφανση»

Όσο πιο στενό το πλάτος της κορδέλας, τόσο πιο πλατύ το διάκενο της κορδέλας και γεμάτο με το μοτίβο «ξύλου#1».


Αυτή η υφή μπορεί να είναι ένα δίχτυ που μπορείτε να δείτε την αρχική εικόνα μέσα από τις τρύπες διχτυού. Προσθήκη μιας νέας διαφανούς στρώσης πάνω από την ενεργή στρώση για το δίχτυ και εφαρμογή αυτού του φίλτρου. Διαλέξτε ένα μαύρο κανονικό τετράγωνο στη στρώση υφής χρησιμοποιώντας το εργαλείο επιλογή κατά χρώμα, έπειτα διαγράψτε τα μαύρα τετράγωνα στην επιλογή στη στρώση υφής για να βουλώσετε τις τρύπες. Αντιστρέψτε την επιλογή και ενεργοποιήστε τη διαφανή στρώση, έτσι ώστε να μπορέσετε να γεμίσετε την επιφάνεια του διχτυού με μοτίβο, έπειτα σύρσιμο και απόθεση των προτιμώμενων μοτίβων πάνω από το παράθυρο εικόνας.