6.23. Įvesties kontroleriai

Pav. 15.110. Įvesties kontrolerių nustatymai

Įvesties kontrolerių nustatymai

This dialog has two lists of additional input controllers: Available Controllers on the left, Active Controllers on the right. It is used to enable or disable an input device and configure it.

A click on an item will highlight it and you can move the controller from one list to the other by clicking on the respective arrow key. When you try to move a controller from the list of active controllers to the available controllers, a dialog pops up and you will have the choice of removing the controller or just disabling it.

When you double click on a (typically active) controller or alternatively click on the Edit button at the bottom of the list, you can configure this controller in a dialog window:

Pagrindinis pelės ratukas

Pav. 15.111. Pagrindinis pelės ratukas

Pagrindinis pelės ratukas


General
Dump events from this controller

This option must be checked if you want a print on the stdout of the events generated by the enabled controllers. If you want to see those event you should start GIMP from a terminal or making it to print the stdout to file by the shell redirection. The main use of this option is for debug.

Enable this controller

This option must be checked if you want to add a new action to the mouse wheel.

Pelės ratuko įvykiai

Šiame lange su slinkties juostomis yra: kairėje: galimi pelės ratuko įvykiai, daugiau ar mažiau susieti su valdymo klavišais; dešinėje: įvykiui priskirtas veiksmas. Taip pat yra du mygtukai, vienas skirtas Keisti pasirinktą įvykį, kitas – Atšaukti pasirinkto įvykio veiksmą.

Kai kurie veiksmai jau yra priskirti. Jie yra kaip pavyzdžiai, nes jie neveikiantys.

Įvykiui priskirto veiksmo pasirinkimas

Jeigu pasirinkę įvykį spustelėsite mygtuką Keisti, bus atvertas šis dialogas:

Pav. 15.112. Kontrolerio įvykio veiksmo pasirinkimas

Kontrolerio įvykio veiksmo pasirinkimas

Jeigu šiam įvykiui egzistuoja veiksmas, šio veiksmo metu bus atvertas šis langas. Kitu atveju lange bus rodomos sekcijos, rikiuojančios veiksmus. Norėdami pamatyti veiksmą jį spustelėkite.

Pagrindinė klaviatūra

Šį dialogą galite naudoti taip pat kaip ir pelės ratuko dialogą. Čia esantys įvykiai yra susiję su klaviatūros rodyklių klavišais, arba susieti su valdymo klavišais, arba ne.

Pav. 15.113. Pagrindinė klaviatūra

Pagrindinė klaviatūra

[Pastaba] Pastaba

You will find an example of these notions in Creating a variable size brush.