7.7. Διάλογος δείκτη

Σχήμα 15.130. Διάλογος δείκτη

Διάλογος δείκτη

Αυτός ο διάλογος σας προσφέρει, στο ίδιο παράθυρο, σε πραγματικό χρόνο, τη θέση του δείκτη ποντικιού και τις τιμές καναλιού του σημειούμενου εικονοστοιχείου, στην επιλεγμένη χρωματική μορφή.

7.7.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Αυτός ο διάλογος είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsPointer.

  • από το μενού καρτέλα σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλογή προσθήκη καρτέλαςδείκτης.

7.7.2. Επιλογές διαλόγου «Δείκτη»

Εικονοστοιχεία

Εμφανίζει τη θέση του σημειούμενου εικονοστοιχείου, σε συντεταγμένες Χ (οριζόντιες) και Υ (κάθετες), σε εικονοστοιχεία από την αρχική (την πάνω αριστερή γωνία του καμβά).

Μονάδες

Εμφανίζει την απόσταση από την αρχική, σε ίντσες.

Πλαίσιο οριοθέτησης δείκτη

Αυτή η πληροφορία είναι ενεργή όταν υπάρχει επιλογή. Χ και Υ είναι οι συντεταγμένες της άνω αριστερής γωνίας του ορθογωνίου πλαισίου που οριοθετεί επιλογές ορθογωνίου και έλλειψης. Ύψος και πλάτος αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο.

Αυτή η πληροφορία επίσης εξέρχεται για τις άλλες επιλογές, αλλά είναι μικρότερου ενδιαφέροντος και το πλαίσιο οριοθέτησης δεν είναι ορατό.

Αυτή η πληροφορία που αφορά την επιλογή παραμένει αμετάβλητη όταν χρησιμοποιείτε ένα άλλο εργαλείο, ενώ οι συντεταγμένες του δείκτη ποικίλουν.

Τιμές καναλιού

Οι τιμές καναλιού για το επιλεγμένο χρωματικό πρότυπο φαίνονται παρακάτω. Και τα δύο πτυσσόμενα μενού περιέχουν τις ίδιες επιλογές, που σας διευκολύνει στη σύγκριση των χρωματικών τιμών ενός συγκεκριμένου εικονοστοιχείου χρησιμοποιώντας διαφορετικά χρωματικά πρότυπα. «Δεκαεξαδικό» είναι η σημειογραφία HTML του χρώματος εικονοστοιχείου, σε δεκαεξαδικό. Οι επιλογές στα πτυσσόμενα μενού είναι (εικονοστοιχείο που είναι η προεπιλογή):

Εικονοστοιχείο

Οι τιμές καναλιού RGB. Αυτή η επιλογή εμφανίζει τις τιμές κόκκινου, πράσινου, γαλάζιου και άλφα του εικονοστοιχείου, ως αριθμούς μεταξύ 0 και 255.

RGB

Οι τιμές καναλιού RGB. Αυτή η επιλογή εμφανίζει τις τιμές κόκκινου, πράσινου, γαλάζιου και άλφα του εικονοστοιχείου, ως ποσοστά. Εμφανίζει επίσης τη δεκαεξαδική τιμή του χρώματος του εικονοστοιχείου.

HSV

Τα συστατικά HSV. Αυτή η επιλογή εμφανίζει την απόχρωση, σε βαθμούς, καθώς και τον κορεσμό, τιμή και άλφα του εικονοστοιχείου, ως ποσοστά.

CMYK

Οι τιμές καναλιού CMYK. Αυτή η επιλογή εμφανίζει τις τιμές κυανού, ματζέντα, κίτρινου, μαύρου και άλφα του εικονοστοιχείου, ως ποσοστά.

Συγχωνευμένο δείγμα

Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί (προεπιλογή), η δειγματοληψία εκτελείται σε όλες τις στρώσεις. Εάν απενεργοποιηθεί, η δειγματοληψία εκτελείται στην ενεργή στρώση μόνο.