4.8. Perspektiv

Dette verktøyet vert brukt for å endre perspektivet for det aktive laget, det aktive utvalet eller for ein bane. Avhengig av kva type førehandsvising du har vald, vil det dukke opp ei ramme rundt, eller eit rutenett over laget eller utvalet når du klikkar på det. I kvart hjørne av ramma eller rutenettet finn du eit handtak forma som eit lite kvadrat som du kan klikke-og-dra rundt for å forandra perspektivet. I midten av elementet finn fu eit lite punkt som du kan ta tak i for å flytte heile elementet. Når du bruker verktøyet, vil det kome opp eit informasjonsvindauge med opplysningar om innstillingane du gjer.

[Notat] Notat

Verktøyet følgjer ikkje heilt reglane for å lage perspektiv, så kanskje hadde det vore rettare å kalle det eit «forvrengningsverktøy».

4.8.1. Aktivering

Du kan aktivera verktøyet på fleire måtar:

  • From the main menu: ToolsTransform ToolsPerspective.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+P keyboard shortcut.

4.8.2. Innstillingar

Figur 14.111. Innstillingane for «perspektivverktøyet»

Innstillingane for «perspektivverktøyet»

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Transform; Interpolation; Direction; Clipping; Show image preview; Guides
Constrain handles (Shift)

Constrain handles to move along edges and diagonal.

Around center (Ctrl)

Transform around the center point.

4.8.3. The Shear adjustment dialog

Figur 14.112. The Shear adjustment dialog

The Shear adjustment dialog

Matrise

The information window shows a mathematical representation of the perspective transformation. You can find more information about transformation matrices on Wikipedia.

Readjust button

With this button, available since GIMP 2.10.10, you can reset the transform handles back to the original square shape, while keeping the current transformation and zoom level. This enables you to create more complex transformations by making the transformation in several steps.