4.7. Hellen

Het gereedschap hellen wordt gebruikt om een deel van een afbeelding, een laag, een selectie of een pad naar een richting en het andere deel naar de tegenovergestelde richting te verplaatsen. Een horizontale afschuiving verschuift bijvoorbeeld het bovenste deel naar rechts en het onderste deel naar links. Een rechthoek wordt een diamant. Dit is geen rotatie: het beeld is vervormd. Om dit gereedschap te gebruiken, klikt u op de afbeelding of de selectie: er wordt mogelijk een raster overheen gelegd en het dialoogvenster Hellen wordt geopend. Door de muisaanwijzer over de afbeelding te slepen, vervormt u de afbeelding horizontaal of verticaal volgens de richting die aan de aanwijzer is gegeven. Als u tevreden bent, klikt u op de knop Hellen in het infovenster om te valideren.

Afbeelding 14.107. Voorbeeld van hellen

Voorbeeld van hellen

[Opmerking] Opmerking

U kunt niet tegelijkertijd beide kanten op hellen, zonodig moet u het gereedschap twee keer achter elkaar gebruiken voor beide richtingen.

4.7.1. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

  • From the main menu: ToolsTransform ToolsShear.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+H keyboard shortcut.

4.7.2. Opties

Afbeelding 14.108. Gereedschapsopties

Gereedschapsopties

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Transformeren; Interpolatie; Richting; Snijden; Afbeeldingsvoorbeeld tonen; Hulplijnen
[Opmerking] Opmerking

Deze opties worden beschreven in Algemene opties voor transformatiegereedschap.

4.7.3. Het dialoogvenster Hellen

Afbeelding 14.109. Het dialoogvenster Hellen

Het dialoogvenster Hellen

Scheefheid X

Hier kunt u de horizontale verschuiving instellen. Een positieve waarde zorgt voor kloksgewijze kantelen. Een negatieve waarde geeft een heling tegen de klok in. De eenheid die wordt gebruikt bij het hellen zijn halve pixels.

Scheefheid _Y

Idem als hierboven in verticale richting.