6.7. Tool Options

Figur 15.97. Verktøyinnstillingane

Verktøyinnstillingane

Denne dialogen vert brukt for å bestemme ein del generelle innstillingar for ulike verktøy.


6.7.1. Innstillingar

Generelt

Allow editing on non-visible layers

You can edit layers with disabled visibility (the eye icon in the layer dock).

Lagra verktøyinnstillingane ved avslutning

Self-explanatory

Lagra verktøyinnstillingane nå

Self-explanatory

Tilbakestill verktøyinnstillingane til standarsverdiane

Self-explanatory

Scaling

Default interpolation

Når noko vert skalert, dvs. gjort større eller mindre, vert dei nye pikslane rekna ut ved å interpolere pikselverdiar frå kjelda. Du bestemmer her kva for metode som skal vera den førehandsinnstilte, men kan alltids endre denne etter behov.

There are five choices:

Ingen

This is the fastest method, but it's quite crude: you should only consider using it if your machine is very seriously speed-impaired, or when you are designing pixelized images.

Lineær

A simple form of interpolation which is good enough for most purposes.

Kubisk

This is the default choice, but also slower than Linear. In general this gives better results than Linear, but there are some cases where it can actually look worse.

IngenHalo

Denne metoden brukar ei høgkvalitets interpolering. Bruk «Ingen halo» dersom du forminskar biletet til mindre enn halvparten av det opphavlege biletet.

LågHalo

Denne metoden brukar ei høgkvalitets interpolering. Bruk «Låg halo» dersom du forminskar biletet berre litt, som for eksempel ved rotering eller forskyving.

Teikneinnstillingar felles for fleire verktøy

Brush, Dynamics, Pattern, Gradient

Har du for eksempel merka av i ruta framføre Pensel, vil den penselen du vel for blyanten også gjelde for kloneverktøyet eller andre verktøy som brukar pensel. Er ruta ikkje avkryssa, vil penselinnstillingane berre gjelde for det aktive verktøyet.

Flytteverktøyet

Set lag eller bane som aktiv

Dersom du har merkt av for denne, vil flytteverktøyet automatisk verka på biletlag eller banar utan at du trykkjer nokre tastar samstundes.