2.2. Å legge til eit utval i eit eksisterande utval

Verktøya har ulike innstillingar som du kan setje opp. Du kan bestemme utvalsmodus for kvart av utvalsverktøya slik:

Figur 7.8. Å utvida eit rektangelutval med lassoen

Å utvida eit rektangelutval med lassoen

Biletet viser eit eksisterande rektangelutval. Vel lassoen, hald nede Shift-tasten og lag eit frihandsutval som inkluderer det gjeldande utvalet. Slepp opp museknappen og det nye området vert inkludert i det gjeldande utvalet.

[Notat] Notat

For å arbeide meir nøyaktig kan du bruke snarmaska.