2.2. Å legge til eit utval i eit eksisterande utval

Verktøya har ulike innstillingar som du kan setje opp. Du kan bestemme utvalsmodus for kvart av utvalsverktøya slik:

Figur 7.8. Enlarging a rectangular selection with Free Select

Enlarging a rectangular selection with Free Select

The figure shows an existing rectangular selection. Select Free Select. While pressing the Shift key, make a free hand selection that includes the existing selection. Release the mouse button and areas are included in the selection.

[Notat] Notat

For å arbeide meir nøyaktig kan du bruke snarmaska.