2.2. Προσθήκη ή αφαίρεση επιλογών

Τα εργαλεία έχουν προτιμήσεις που μπορείτε να τροποποιήσετε. Κάθε εργαλείο επιλογής σας επιτρέπει να ορίσετε την κατάσταση επιλογής. Οι επόμενες καταστάσεις επιλογής υποστηρίζονται:

Σχήμα 7.8. Μεγέθυνση μιας ορθογώνιας επιλογής με την Ελεύθερη επιλογή

Μεγέθυνση μιας ορθογώνιας επιλογής με την Ελεύθερη επιλογή

Το σχήμα δείχνει μια υπάρχουσα ορθογώνια επιλογή. Επιλέξτε Ελεύθερη επιλογή. Ενώ πατάτε το πλήκτρο Shift, κάντε μια επιλογή με ελεύθερο χέρι που περιλαμβάνει την υπάρχουσα επιλογή. Αφήστε το πλήκτρο του ποντικιού και οι περιοχές περιλαμβάνονται στην επιλογή.

[Σημείωση] Σημείωση

Για να διορθώσετε επακριβώς ατέλειες επιλογής, χρησιμοποιείστε τη Γρήγορη μάσκα.