2.2. Προσθήκη ή αφαίρεση επιλογών

Τα εργαλεία έχουν προτιμήσεις που μπορείτε να τροποποιήσετε. Κάθε εργαλείο επιλογής σας επιτρέπει να ορίσετε την κατάσταση επιλογής. Οι επόμενες καταστάσεις επιλογής υποστηρίζονται:

Σχήμα 7.8. Μεγέθυνση μιας ορθογώνιας επιλογής με το λάσο

Μεγέθυνση μιας ορθογώνιας επιλογής με το λάσο

Η εικόνα δείχνει μια υπάρχουσα ορθογώνια επιλογή. Επιλέξτε το λάσο. Ενώ πατάτε το πλήκτρο Shift κάντε μια ελεύθερη επιλογή που εμπεριέχει την υπάρχουσα επιλογή. Αφήστε το πλήκτρο του ποντικιού και οι περιοχές συμπεριλαμβάνονται στην επιλογή.

[Σημείωση] Σημείωση

Για να διορθώσετε επακριβώς ατέλειες επιλογής, χρησιμοποιείστε τη Γρήγορη μάσκα.