4. Diàlegs relacionats amb la gestió de la imatge

4.1. Diàleg de la Memòria intermèdia

Figura 15.69. El diàleg de la memòria intermèdia (en mode llista)

El diàleg de la memòria intermèdia (en mode llista)

Les memòries intermèdies són una mena d'emmagatzematge temporal de dades d'imatge que es creen quan es retalla o copia part d'un dibuixable (una capa, una màscara de capa, etc.). Les ordres següents estan disponibles al menú Edita, són per a desar una imatge a una memòria intermèdia:

Cut Named…

EditBufferCut Named… This command cuts the selected part from the current drawable (usually a layer) and places it in a buffer. If there is no selection the whole drawable will be used. You will be asked to give the buffer a name. The image will be removed from the selection after this is done.

Copy Named…

EditBufferCopy Named… This command copies the selected part from the current drawable (usually a layer) and places it in a buffer. If there is no selection the whole drawable will be used. You will be asked to give the buffer a name.

Copy Visible Named…

EditBufferCopy Visible Named… This command copies the selected part from all the visible drawables and places it in a buffer. If there is no selection the whole image will be used. You will be asked to give the buffer a name.

Paste Named…

EditBufferPaste Named… This menu command opens the Buffers Dialog. To actually paste a buffer, choose one of the buttons from this dialog, or the context menu. Both of which will be explained below.

El diàleg de la «Memòria intermèdia» mostra el contingut de totes les memòries intermèdies existents, i permet operar amb elles de diverses maneres. També mostra, en la part superior, el contingut de la memòria intermèdia (el contingut del porta-retalls), però és només una mostra: no s'hi pot fer res. No hi ha cap límit amb el nombre de memòries intermèdies amb nom que podeu crear, excepte que consumirà una part de la memòria disponible de l'ordinador.

[Atenció] Atenció

Les memòries intermèdies no es desen d'una sessió a una altra: desapareixeran quan tanqueu el GIMP. Només es pot desar el seu contingut enganxant-lo en les imatges.

4.1.1. Activeu el diàleg

Aquest diàleg és un diàleg acoblable; mireu la secció Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» sobre el seu ús.

Podeu accedir-hi:

  • from the main menu: EditBufferPaste Named…;

  • des del menú principal: FinestresDiàlegs acoblablesMemòria intermèdia;

  • des del menú de la pestanya en qualsevol diàleg acoblable fent clic a i seleccionant Afegeix una pestanyaMemòria intermèdia.

En el menú Finestres, hi ha una llista de finestres separades que només existeix si almenys un diàleg roman obert. En aquest cas, podeu obrir el diàleg «Memòria intermèdia» des del menú de la imatge: FinestresMemòria intermèdia.

4.1.2. Ús del diàleg de la Memòria intermèdia

Fer clic sobre una memòria intermèdia fa que sigui activa, per exemple, la que s'utilitzarà amb l'ordre enganxa del menú contextual de les memòries intermèdies o amb els botons de baix del diàleg. En fer un doble clic sobre una memòria intermèdia, el seu contingut s'enganxarà en la imatge activa com una selecció flotant; és una drecera de l'ordre «Enganxa la memòria intermèdia».

A baix del diàleg hi ha cinc botons. Les operacions que realitzen són accessibles des del menú de la memòria intermèdia que s'obté fent clic dret sobre la memòria intermèdia activa.

Figura 15.70. Diàleg de la memòria intermèdia (mode graella)

Diàleg de la memòria intermèdia (mode graella)

En el menú de la pestanya del diàleg de la «memòria intermèdia», es pot triar entre Visualitza com a graella i Visualitza com a llista. En mode graella, les memòries intermèdies es dipositen en una taula rectangular. En mode llista s'alineen verticalment, cada fila mostra una miniatura dels continguts de la memòria intermèdia, el nom, i les dimensions en píxels.

[Suggeriment] Suggeriment

Ctrl+F obriu un camp de cerca. Mireu Visualitza com a llista; Visualitza com a graella

Es pot canviar la mida de les previsualitzacions de la memòria intermèdia en el diàleg utilitzant el submenú «Previsualitza la mida» del diàleg en el menú de la pestanya.

4.1.2.1. Botons a la part inferior

En la part inferior del diàleg hi trobareu uns quants botons:

Enganxa la memòria intermèdia, Enganxa la memòria intermèdia al seu lloc

Aquesta ordre enganxa el contingut de la memòria intermèdia seleccionada en la imatge activa, com una selecció flotant. L'única diferència amb l'ordre Enganxa és que utilitza la memòria intermèdia seleccionada en lloc de la memòria intermèdia del porta-retalls general del GIMP.

La tecla Maj premuda enganxa la memòria intermèdia a la seva ubicació original.

Enganxa la memòria intermèdia a la selecció, Enganxeu la memòria intermèdia en la selecció, al seu lloc

Aquesta ordre enganxa el contingut de la memòria intermèdia seleccionada en la selecció de la imatge activa, com una selecció flotant. L'única diferència entre aquesta i l'ordre ordinària Enganxa-ho dins la selecció és que utilitza la memòria intermèdia seleccionada en lloc de la memòria intermèdia del porta-retalls general del GIMP.

La tecla Maj premuda enganxa la memòria intermèdia en la selecció activa, a la seva ubicació original.

Enganxa la memòria intermèdia com a capa nova, Enganxa la memòria intermèdia com a capa nova al seu lloc

Aquesta ordre crea una nova capa en la imatge activa fora del contingut de la memòria intermèdia seleccionada. L'única diferència entre aquesta i l'ordre ordinària Enganxa com a imatge nova és que utilitza la memòria intermèdia seleccionada en lloc del contingut de la memòria intermèdia del porta-retalls global.

Amb la tecla Maj premuda, es crea la capa a la ubicació original de la memòria intermèdia.

Enganxa la memòria intermèdia com a imatge nova

Aquesta ordre crea una nova imatge d'una sola capa fora del contingut de la memòria intermèdia seleccionada. L'única diferència amb l'ordre Enganxa com a nou és que utilitza la memòria intermèdia seleccionada en lloc del contingut de la memòria intermèdia del porta-retalls.

Suprimeix la memòria intermèdia

Aquesta ordre elimina la memòria intermèdia seleccionada, sense demanar confirmació. No es pot eliminar la memòria intermèdia global.

4.1.2.2. Diàleg de les memòries intermèdies del menú contextual

Figura 15.71. El menú contextual de la «memòria intermèdia»

El menú contextual de la «memòria intermèdia»

Aquestes ordres són les mateixes que les disponibles mitjançant els botons de la part inferior del diàleg, i s'expliquen allà.