4.4. Υψιπερατό

4.4.1. Επισκόπηση

Στην επεξεργασία ήχου, ένα υψιπερατό φίλτρο φιλτράρει τις υψηλές συχνότητες πάνω από ένα όριο. Στις ψηφιακές εικόνες, η συχνότητα αναφέρεται στις ξαφνικές αλλαγές σε φωτεινότητα (brightness) ή χρώμα σε γειτονικά εικονοστοιχεία. Το υψιπερατό φίλτρο φιλτράρει υψηλές βασικές λεπτομέρειες και αφαιρούνται οι διαβαθμίσεις μεγαλύτερης κλίμακας. Αυτό το αποτέλεσμα, συνδυαζόμενο με την αρχική εικόνα και τις καταστάσεις ανάμιξης "Ήπιο φως" ή "Έντονο φως", χρησιμοποιείται για την όξυνση των εικόνων. Βελτιώνει τις μικρές λεπτομέρειες.

4.4.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersEnhanceHigh Pass….

4.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.38. Επιλογές φίλτρου «Υψιπερατό»

Επιλογές φίλτρου «Υψιπερατό»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Τυπ. απόκλ.

Αύξηση αυτής της τυπικής απόκλισης μικραίνει το όριο του φίλτρου και περισσότερες λεπτομέρειες λαμβάνονται υπόψη για επεξεργασία.

Αντίθεση

Αύξηση/Μείωση αντίθεσης των επεξεργασμένων λεπτομερειών.

4.4.4. Χρήση υψιπερατού φίλτρου

Διαδικασία 17.1. Όξυνση

  1. Ανοίξτε την εικόνα σας:

  2. Duplicate layer:

    This duplicate layer becomes the active layer.

  3. Ανοίξτε το υψιπερατό φίλτρο.

  4. Change mode to Soft light (try Hard light also).

  5. Ρυθμίσεις και προβολή στον καμβά