6.3. Υπερκαινοφανής

6.3.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.111. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο υπερκαινοφανούς

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο υπερκαινοφανούς

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο υπερκαινοφανούς

Εφαρμογή φίλτρου «υπερκαινοφανούς»


Αυτό το φίλτρο δημιουργεί ένα μεγάλο αστέρι που θυμίζει υπερκαινοφανή. Δουλεύει με εικόνες RGB και ΓΚΡΙ. Τα εφέ φωτός μειώνονται σύμφωνα με το 1/r όπου r είναι η απόσταση από το κέντρο του αστεριού.

6.3.2. Activating the Filter

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΦως και σκιάΥπερκαινοφανής….

6.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.112. Επιλογές φίλτρου «υπερκαινοφανούς»

Επιλογές φίλτρου «υπερκαινοφανούς»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κέντρο Χ, Κέντρο Υ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλαίσια εισόδου για να ορίσετε την οριζόντια (Χ) και κάθετη (Υ) συντεταγμένη του κέντρου του υπερκαινοφανούς. Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να σύρετε το κέντρο του υπερκαινοφανούς στην προεπισκόπηση.

Ακτίνα

This is radius of the Supernova center: the upper limit seems to be unlimited. When you increase the value, you increase the number of central white pixels according to r*r (1, 4, 9, …).

Η ακτίνα εμφανίζεται με μια οριζόντια γραμμή στην προεπισκόπηση, με έναν σταυρό στο τέλος. Μπορείτε να πατήσετε και να σύρετε αυτόν τον σταυρό για να ορίσετε την ακτίνα.

Αριθμός ακτίνων

Αυτός είναι ο αριθμός των ακτίνων (1-1024). Κάθε εικονοστοιχείο στο κέντρο του υπερκαινοφανούς εκπέμπει ακτίνες πλάτους ενός εικονοστοιχείου. Όλες αυτές οι ακτίνες επικάθονται περισσότερο ή λιγότερο με αποτέλεσμα αυτό το λαμπρό εφέ που παίρνετε μετακινώντας αυτόν τον ολισθητή.

Τυχαία απόχρωση

Χρωματιστές εικόνες στην τύχη. Τιμή (0-360) φαίνεται να είναι μια περιοχή στο χρωματικό κύκλο HSV.

Χρώμα

Με κλικ στο χρωματολόγιο, εμφανίζεται ο συνηθισμένος επιλογέας χρώματος.

Έχετε επίσης έναν επιλογέα χρώματος. Όταν επιλεγεί, ο δείκτης του ποντικιού πηγαίνει με ένα τετράγωνο στην εικόνα: είναι το δείγμα του χρώματος του οποίου το μέγεθος μπορείτε να τροποποιήσετε στο παράθυρο λειτουργίας GEGL κάτω από την εργαλειοθήκη.

Τυχαία σπορά

Το εφέ φίλτρου γίνεται τυχαία. Μπορείτε να αλλάξετε σπόρο.