7.52. Desplaçament

L'ordre Desplaçament desplaça el contingut de la capa activa. Qualsevol element que es desplaci fora dels límits de la capa serà retallat. Aquest ordre mostra un quadre de diàleg que permet especificar quant es pot moure la capa i com omplir l'espai que queda buit. Es pot utilitzar per a crear patrons enrajolats.

Aquesta ordre només funciona en una sola capa.

7.52.1. Activació de l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre

  • Des del menú principal CapesTransformaDesplaçament….

  • Utilitzant la tecla drecera Maj+Ctrl+O.

7.52.2. Opcions de «Desplaçament»

Figura 16.116. El quadre de diàleg «Desplaçament»

El quadre de diàleg «Desplaçament»

Predefinits, Previsualització, Vista dividida

Aquestes opcions són habituals als diàlegs basats en GEGL. Remeteu-vos a Secció 2, «Característiques comunes».

Desplaçament
X; Y

Amb aquests dos valors, especifiqueu fins a quin punt s'ha de desplaçar el contingut de la capa en les direccions horitzontal (X) i vertical (Y).

Podeu introduir els desplaçaments en els quadres de text. Els valors positius mouen la capa cap a la dreta i cap avall. La unitat per defecte són els píxels, però podeu triar una unitat de mesura diferent amb el menú desplegable. Una unitat de «%» de vegades és útil.

També podeu fer clic i arrossega sobre el llenç per a moure la capa.

Per amplada/2, alçada/2

Amb aquest botó, configureu automàticament el desplaçament X i el Y, amb la finalitat que el contingut es desplaci la meitat exacta de l'amplada i de l'alçada de la imatge.

Per amplada/2

Igual que l'anterior, però només el desplaçament X s'estableix exactament a la meitat de l'amplada de la imatge.

Per amplada/2

Igual que l'anterior, però només el desplaçament Y s'estableix exactament a la meitat de l'alçada de la imatge.

Comportament de les vores

Podeu especificar una de les tres maneres que hi ha de tractar les àrees buides quan el contingut de la capa s'ha desplaçat:

  • Ajusta l'entorn: L'espai buit a un costat de la capa s'omple amb la part de la capa que es va desplaçar fora de l'altre costat, amb la qual cosa no es perd contingut.

  • Omple amb el color de fons: L'espai buit s'omple amb el color de fons, que es mostra a l'àrea de color, a la Caixa d'eines.

  • Fa transparent: L'espai buit es torna transparent. Si la capa no té un canal alfa, aquesta opció no està disponible.

7.52.3. Exemples

Figura 16.117. Ús de «Desplaçament» juntament amb «Comportament de les vores»

Ús de «Desplaçament» juntament amb «Comportament de les vores»

Imatge original

Ús de «Desplaçament» juntament amb «Comportament de les vores»

Y = -40, comportament de la vora = ajusta l'entorn

Ús de «Desplaçament» juntament amb «Comportament de les vores»

Y = -40, comportament de la vora = ompliu amb color de fons

Ús de «Desplaçament» juntament amb «Comportament de les vores»

Y = -40, comportament de la vora = fa transparència


Figura 16.118. Patró repetible

Patró repetible

Original image; the corresponding Layers Dialog

Patró repetible

Comportament de la vora = ajusta l'entorn = per amplada/2, alçada/2

Patró repetible

Crea un patró repetit a través del filtre Rajola