4.7. Inclina

L'eina Inclina s'utilitza per a moure una part de la imatge, una capa, una selecció o camí cap a una direcció i l'altra part en direcció oposada. Per exemple, una inclinació horitzontal inclina la part superior cap a la dreta i la part inferior cap a l'esquerra. Un rectangle es converteix en un diamant. No és una rotació: hi ha una deformació de la imatge. Per a utilitzar aquesta eina després de seleccionar-la, feu clic a la imatge o a la selecció: és possible que se superposi una quadrícula, i al mateix temps s'obre un diàleg d'informació. La imatge es distorsiona arrossegant-hi per sobre el punter del ratolí; horitzontalment o verticalment segons la direcció del punter. Per a validar, feu clic al botó Inclina al diàleg d'informació.

Figura 14.107. Exemple d'inclinació

Exemple d'inclinació

[Nota] Nota

No es pot inclinar simultàniament en les dues direccions, cal utilitzar dues vegades l'eina.

4.7.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats d'activar l'eina:

  • Des de la barra del menú EinesEines de transformacióInclina.

  • Fent clic a la icona eina: a la barra d'eines

  • Fent clic a la tecla drecera Maj+H.

4.7.2. Opcions

Figura 14.108. Opcions de l'eina Inclina

Opcions de l'eina Inclina

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú principal a FinestresFinestres acoblablesOpcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Transformació; interpolació; direcció, retallat; mostra la previsualització d'imatge; guies
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen en les Eines de transformació comunes.

4.7.3. El diàleg d'ajustament d'Inclina

Figura 14.109. El diàleg d'ajustament d'Inclina

El diàleg d'ajustament d'Inclina

Amplitud de la inclinació X

Podeu ajustar l'amplada de la inclinació horitzontal. Un valor positiu s'inclina en sentit horari. Un valor negatiu s'inclina en sentit antihorari. La unitat utilitzada per la inclinació és de mig píxel.

Amplitud de la inclinació Y

Com en l'anterior, però en la direcció vertical.