8.33. Το υπομενού «Χάρτης»

Σχήμα 16.208. Το υπομενού «Χάρτης»

Το υπομενού «Χάρτης»

Το υπομενού Χάρτης περιέχει λειτουργίες που σας επιτρέπουν να αντιστοιχίσετε τα χρώματα μιας εικόνας σε διαφορετικά χρώματα με πολλούς τρόπους.

8.33.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΧάρτης.