8.33. Το υπομενού «Χάρτης»

Σχήμα 16.193. Το υπομενού «Χάρτης»

Το υπομενού «Χάρτης»

Το υπομενού Χάρτης περιέχει λειτουργίες που σας επιτρέπουν να αντιστοιχίσετε τα χρώματα μιας εικόνας σε διαφορετικά χρώματα με πολλούς τρόπους.

8.33.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through ColorsMap.