8.33. Undermenyen «Kart»

Figur 16.193. Undermenyen «Kart»

Undermenyen «Kart»

Undermenyen Kart inneheld operasjonar som du kan bruka for å laga kart av fargane i biletet på fleire måtar.

8.33.1. Aktivering

Du har tilgang til denne kommandoen på hovudmenyen via FargarKart.