7.12. Υπομενού «στοίβα»

Σχήμα 16.95. Το υπομενού «στοίβα»

Το υπομενού «στοίβα»

Η στοίβα στρώσεων είναι απλά ο κατάλογος των στρώσεων στο διάλογο στρώσεων. Το υπομενού Στοίβα περιέχει λειτουργίες που είτε διαλέγουν μια νέα στρώση ως την ενεργή στρώση, ή αλλάζουν τη θέση της ενεργής στρώσης στη στοίβα στρώσεων. Εάν η εικόνα σας έχει μόνο μια στρώση, αυτές οι εντολές είναι απενεργοποιημένες.

7.12.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

You can access this submenu from the main menu through LayerStack.

7.12.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «στοίβα»

Το υπομενού στοίβα περιέχει τις παρακάτω εντολές: