6.21. Συμπεριφορά προσκόλλησης παραθύρου εικόνας

Σχήμα 15.107. Συμπεριφορά προσκόλλησης παραθύρου εικόνας

Συμπεριφορά προσκόλλησης παραθύρου εικόνας

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την προσκόλληση στην εικόνα. Μόνο το Προσκόλληση στους οδηγούς είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Μπορείτε επίσης να σημειώσετε Προσκόλληση σε πλέγμα, Προσκόλληση σε άκρα καμβά και Προσκόλληση σε ενεργή διαδρομή, σε κανονική κατάσταση και σε κατάσταση πλήρους οθόνης.

Απόσταση προσκόλλησης είναι η απόσταση ενεργοποίησης της προσκόλλησης, σε εικονοστοιχεία. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 8 εικονοστοιχεία (1-255).