2.8. Έξυπνα ψαλίδια

Το εργαλείο έξυπνο ψαλίδι είναι ένα ενδιαφέρον τμήμα του εξοπλισμού: έχει μερικά κοινά χαρακτηριστικά με την ελεύθερη ςπιλογή, μερικά κοινά χαρακτηριστικά με το εργαλείο μονοπατιού και μερικά δικά του χαρακτηριστικά. Είναι χρήσιμο όταν προσπαθείτε να επιλέξετε μια περιοχή που ορίζεται από έντονες αλλαγές χρώματος στις ακμές. Για να χρησιμοποιήσετε το ψαλίδι, πατάτε για να δημιουργήσετε ένα σύνολο από "κόμβους ελέγχου", γνωστοί και σαν άγκυρες ή σημεία ελέγχου, στις άκρες της περιοχής που προσπαθείτε να επιλέξετε. Αυτό το εργαλείο παράγει μια συνεχή καμπύλη που περνά μέσα από αυτούς τους κόμβους ελέγχου, ακολουθώντας οποιεσδήποτε άκρες υψηλής αντίθεσης μπορεί να βρει. Εάν είσαστε τυχεροί, το μονοπάτι που βρίσκει το εργαλείο θα αντιστοιχεί στο περίγραμμα που προσπαθείτε να επιλέξετε.

Unfortunately, there seem to be some problems with the edge-following logic for this tool, with the result that the selections it creates tend to be pretty crude in a lot of cases. A good way to clean them up is to switch to Quick Mask mode, and use paint tools to paint in the problematic parts. On the whole, most people find the Path tool to be more useful than the Scissors, because, even though it does not have the intelligent edge-finding capability, the paths it produces persist until you delete them, and can be altered at any time.

2.8.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

  • From the main menu: ToolsSelection ToolsIntelligent Scissors.

  • Πατώντας το εικονίδιο του εργαλείου στην εργαλειοθήκη.

  • Πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου I.

2.8.2. Τροποποιητές πληκτρολογίου

Η προκαθορισμένη συμπεριφορά των πλήκτρων Shift, Ctrl και Alt περιγράφεται στο Τμήμα 2.1.1, «Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)» για όλα τα εργαλεία επιλογής.

Υπάρχει, όμως, ένα τροποποιητικό πλήκτρο που έχει μια ειδική συμπεριφορά εάν το χρησιμοποιήσετε ενώ επεξεργάζεσθε μία επιλογή, αυτό είναι μετά την προσθήκη του πρώτου κόμβου:

Shift (Μετατόπιση)

Από προεπιλογή, το χαρακτηριστικό προσκόλλησης αυτόματης ακμής είναι ενεργοποιημένο: όταν πατάτε και σύρετε το δείκτη ποντικιού, το εργαλείο ψαλιδιού βρίσκει το σημείο της μέγιστης διαβάθμισης (όπου η αλλαγή χρώματος είναι μέγιστη) για τοποθέτηση ενός νέου κόμβου ελέγχου ή μετακίνησης ενός υπάρχοντος κόμβου.

Κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο, ενώ πατάτε και σύρετε απενεργοποιεί αυτό το χαρακτηριστικό και ο κόμβος ελέγχου θα τοποθετηθεί στη θέση του δείκτη του ποντικιού.

Οπισθοδιαγραφή αφαιρεί το τελευταίο σχεδιασμένο τμήμα, Escape ακυρώνει όλα τα τμήματα επιλογής.

2.8.3. Χειρισμός εργαλείου

Σχήμα 14.26. Χρήση του έξυπνου ψαλιδιού

Χρήση του έξυπνου ψαλιδιού

Κάθε φορά που αριστεροπατάτε με το ποντίκι, δημιουργείτε ένα σημείο ελέγχου, που συνδέεται με το τελευταίο σημείο ελέγχου με μια καμπύλη που προσπαθεί να ακολουθήσει τις ακμές στην εικόνα. Για να τελειώσετε, πατήστε στο πρώτο σημείο (ο δρομέας αλλάζει για να δείξει όταν είσαστε στο σωστό σημείο). Μπορείτε να ρυθμίσετε την καμπύλη σύροντας τους κόμβους ελέγχου, ή πατώντας για να δημιουργήσετε νέους κόμβους ελέγχου. Όταν είσαστε ικανοποιημένοι, πατήστε οπουδήποτε μέσα στην καμπύλη για να την μετατρέψετε σε επιλογή.

As said above when you click with this tool you drop points. The selection boundary is driven by these control points. During creation you can move each one by clicking and dragging, except the first and the last one. The selection is closed when you are clicking the last point over the first one. When the selection is closed the pointer shape changes according to its position: inside , on the boundary , and outside . You can adjust the selection creating new points by clicking on the boundary or by moving each control points (merged first and last point). The selection is validated when you click inside.

Πρέπει να σημειώσετε ότι μπορείτε να πάρετε μόνο μια επιλογή· εάν δημιουργήσετε μια δεύτερη επιλογή, η πρώτη σβήνεται, όταν επαληθεύσετε την δεύτερη.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε να μην πατήσετε μέσα στην καμπύλη μέχρι να τελειώσετε ολότελα. Μόλις τη μετατρέψετε σε επιλογή, η αναίρεση σας γυρίζει στο πουθενά και θα έχετε να ξεκινήσετε δημιουργώντας την καμπύλη πάλι από την αρχή, εάν χρειαστείτε να την αλλάξετε. Επίσης βεβαιωθείτε να μην αλλάξετε σε διαφορετικό εργαλείο, ή και πάλι όλοι οι κόμβοι ελέγχου που δημιουργήσατε με προσοχή θα χαθούν. (Αλλά μπορείτε ακόμα να μετατρέψετε την επιλογή σας σε μονοπάτι και να το επεξεργαστείτε με το εργαλείο μονοπατιού.)

Για μετακίνηση της επιλογής δείτε: Μετακίνηση επιλογών.

2.8.4. Επιλογές

Σχήμα 14.27. Επιλογές εργαλείου για το έξυπνο ψαλίδι

Επιλογές εργαλείου για το έξυπνο ψαλίδι

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Λειτουργίες· εξομάλυνση· απάλυνση άκρων
[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Επιλογές εργαλείων επιλογής για βοήθεια με επιλογές που είναι κοινές σε όλα τα εργαλεία. Μόνο επιλογές που είναι ειδικές για αυτό το εργαλείο εξηγούνται εδώ.

Διαδραστικά όρια

Εάν αυτή η επιλογή ενεργοποιηθεί, σύρσιμο ενός κόμβου ελέγχου κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα δείξει το μονοπάτι που θα παρθεί από το όριο της επιλογής. Εάν δεν ενεργοποιηθεί, ο κόμβος θα φαίνεται συνδεμένος με τον προηγούμενο κόμβο με μια ευθεία γραμμή, ενώ τον σύρετε γύρω και δεν θα δείτε το τελικό μονοπάτι, μέχρι να απελευθερώσετε το πλήκτρο του δείκτη. Σε αργά συστήματα, εάν οι κόμβοι ελέγχου είναι αρκετά μακριά, αυτό μπορεί να δώσει κάποια επιτάχυνση.