2.4. Ελεύθερη επιλογή (λάσο)

Το εργαλείο ελεύθερης επιλογής, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια επιλογή με σχεδίαση του με τον δείκτη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο κατά δύο τρόπους. Δημιουργήστε πρώτα το σημείο έναρξης πατώντας στην εικόνα σας. Έπειτα,

. Και στις δυο περιπτώσεις, διπλοπατώντας το σημείο τέλους κλείνει η επιλογή με ευθεία γραμμή.

Στην πολυγωνική κατάσταση, αυτή επιλογή είναι μια προκαταρκτική επιλογή· οι γραμμές κινούνται, αλλά ο μικρός κίτρινος κύκλος είναι ακόμα παρόν: μπορείτε να αντιγράψετε την επιλογή και πατώντας το πλήκτρο οπισθοδιαγραφής, επιστρέφετε στο προηγούμενο βήμα επιλογής (ξανάνοιγμα του σχήματος) και μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλογή.

Πατήστε Enter ή διπλοπατήστε μέσα στο σχήμα για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Το πάτημα και η απελευθέρωση του δείκτη του ποντικιού σας επιτρέπουν να αναμείξετε τμήματα ελεύθερου χεριού και πολυγωνικά τμήματα. Μπορείτε να πάτε έξω από τα άκρα εμφάνισης της εικόνας και να επιστρέψετε εάν το θέλετε.

Free Select is often a good tool to use for «roughing in» a selection; it is not so good for precise definition. Experienced users find that it is often convenient to begin with the Free Select tool, but then switch to Quick Mask mode for detail work.

Για πληροφορίες σε επιλογές και πώς χρησιμοποιούνται στο GIMP δείτε Επιλογές. Για πληροφορίες σε κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα εργαλεία επιλογής δείτε Εργαλεία επιλογής.

[Σημείωση] Σημείωση

Το εργαλείο ελεύθερη επιλογή είναι πολύ πιο εύκολο για χρήση με πινακίδα παρά με ποντίκι.

Σχήμα 14.13. Ανάμιξη τμημάτων με ελεύθερο χέρι και πολυγωνικά τμήματα

Ανάμιξη τμημάτων με ελεύθερο χέρι και πολυγωνικά τμήματα

2.4.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

  • From the main menu: ToolsSelection ToolsFree Select.

  • Πατώντας το εικονίδιο του εργαλείου στην εργαλειοθήκη.

  • Πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου F.

2.4.2. Τροποποιητές πληκτρολογίου

Το εργαλείο ελεύθερης επιλογής έχει πλήκτρα τροποποίησης, που επηρεάζουν όλα τα εργαλεία επιλογών κατά τον ίδιο τρόπο. Δείτε Εργαλεία επιλογής για σχετική βοήθεια.

Η οπισθοδιαγραφή επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα επιλογής (αφαιρεί το τελευταίο τμήμα επιλογής), το Escape ακυρώνει όλα τα τμήματα επιλογής.

2.4.3. Χειρισμός εργαλείου

Για μετακίνηση της επιλογής δείτε: Μετακίνηση επιλογών.

Σχήμα 14.14. Χοντρική επιλογή με το εργαλείο ελεύθερης επιλογής.

Χοντρική επιλογή με το εργαλείο ελεύθερης επιλογής.

2.4.4. Επιλογές

Σχήμα 14.15. Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο ελεύθερης επιλογής

Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο ελεύθερης επιλογής

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Το εργαλείο ελεύθερης επιλογής δεν έχει ειδικές επιλογές εργαλείου, μόνο αυτά που επηρεάζουν όλα τα εργαλεία επιλογών κατά τον ίδιο τρόπο. Δείτε Εργαλεία επιλογής για σχετική βοήθεια.

Από το GIMP-2.10.12, οι καταστάσεις επιλογής δουλεύουν διαφορετικά. Οι διακεκομμένες γραμμές έρχονται με συνεχή γραμμή, που σημαίνει ότι η επιλογή δεν είναι επικυρωμένη ακόμα και ότι μπορείτε ακόμα να αλλάξετε το σχήμα επιλογής (ο δείκτης του ποντικιού έρχεται με το εικονίδιο κίνησης). Αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (κρατώντας πατημένο το) Shift, Ctrl ακόμα. Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Enter. Έπειτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (κρατώντας τα πατημένα) Shift για προσθήκη επιλογής, Ctrl για αφαίρεση επιλογής, Shift + Ctrl για να τμήσετε δύο επιλογές. Όταν ικανοποιηθείτε με τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο Enter για επικύρωση της επιλογής.