2.4. Ελεύθερη επιλογή (λάσο)

Σχήμα 14.17. Εικονίδιο ελεύθερης επιλογής στην εργαλειοθήκη

Εικονίδιο ελεύθερης επιλογής στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο ελεύθερης επιλογής, ή λάσο, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια επιλογή με σχεδίαση του με τον δείκτη.

You can use this tool in two ways. First create the starting point by clicking on your image. Then:

In both cases, double clicking on the end point closes the selection with a straight line.

Στην πολυγωνική κατάσταση, αυτή επιλογή είναι μια προκαταρκτική επιλογή· οι γραμμές κινούνται, αλλά ο μικρός κίτρινος κύκλος είναι ακόμα παρόν: μπορείτε να αντιγράψετε την επιλογή και πατώντας το πλήκτρο οπισθοδιαγραφής, επιστρέφετε στο προηγούμενο βήμα επιλογής (ξανάνοιγμα του σχήματος) και μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλογή.

Πατήστε Enter ή διπλοπατήστε μέσα στο σχήμα για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Το πάτημα και η απελευθέρωση του δείκτη του ποντικιού σας επιτρέπουν να αναμείξετε τμήματα ελεύθερου χεριού και πολυγωνικά τμήματα. Μπορείτε να πάτε έξω από τα άκρα εμφάνισης της εικόνας και να επιστρέψετε εάν το θέλετε.

The Lasso is often a good tool to use for «roughing in» a selection; it is not so good for precise definition. Experienced users find that it is often convenient to begin with the lasso tool, but then switch to QuickMask mode for detail work.

Για πληροφορίες σε επιλογές και πώς χρησιμοποιούνται στο GIMP δείτε Επιλογές. Για πληροφορίες σε κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα εργαλεία επιλογής δείτε Εργαλεία επιλογής.

[Σημείωση] Σημείωση

Το εργαλείο ελεύθερη επιλογή είναι πολύ πιο εύκολο για χρήση με πινακίδα παρά με ποντίκι.

Σχήμα 14.18. Ανάμιξη τμημάτων με ελεύθερο χέρι και πολυγωνικά τμήματα

Ανάμιξη τμημάτων με ελεύθερο χέρι και πολυγωνικά τμήματα

2.4.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the image-menu: ToolsSelection ToolsFree Select.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the F keyboard shortcut.

2.4.2. Τροποποιητές πληκτρολογίου

Το εργαλείο ελεύθερης επιλογής έχει πλήκτρα τροποποίησης, που επηρεάζουν όλα τα εργαλεία επιλογών κατά τον ίδιο τρόπο. Δείτε Εργαλεία επιλογής για σχετική βοήθεια.

Η οπισθοδιαγραφή επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα επιλογής (αφαιρεί το τελευταίο τμήμα επιλογής), το Escape ακυρώνει όλα τα τμήματα επιλογής.

2.4.3. Χειρισμός εργαλείου

Για μετακίνηση της επιλογής δείτε: Μετακίνηση επιλογών.

Σχήμα 14.19. Χοντρική επιλογή με το εργαλείο ελεύθερης επιλογής.

Χοντρική επιλογή με το εργαλείο ελεύθερης επιλογής.

2.4.4. Επιλογές

Σχήμα 14.20. Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο λάσο

Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο λάσο

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Το εργαλείο ελεύθερης επιλογής δεν έχει ειδικές επιλογές εργαλείου, μόνο αυτά που επηρεάζουν όλα τα εργαλεία επιλογών κατά τον ίδιο τρόπο. Δείτε Εργαλεία επιλογής για σχετική βοήθεια.

Since GIMP-2.10.12, selection modes work differently. Marching ants come with a continuous line, meaning that the selection is not validated yet and that you can still change the selection shape (mouse pointer comes with the Move icon). But you can't use (holding it pressed) Shift, Ctrl yet. You have to hit the Enter key. Then you can use (holding them pressed) Shift to add a selection, Ctrl to subtract a selection, Shift + Ctrl to intersect two selections. When you are satisfied with your changes, hit Enter key to validate the selection.