2.2. Kuvaikkuna

GIMP user interface is available in two modes: single-window mode (default), and multi-windows mode that you can get unchecking the WindowsSingle-Window Mode option.

Kun käynnistät GIMPin ilman aukinaista kuvaa, yhden ikkunan tilassa kuvaikkuna näyttää puuttuvan, kun taas monen ikkunan tilassa kuvaoikkuna on olemassa vaikka mitään kuvaa ei ole auki.

Aloitamme lyhyellä kuvauksella tavallisessa kuvaikkunassa oletuksena olevien komponenttien kuvauksella. Osa komponenteista voidaan poistaa käyttäen Näytä valikon komennoilla.

Kuva 3.5. Kuvaikkuna yhden ikkunan tilassa

Kuvaikkuna yhden ikkunan tilassa

Kuva 3.6. Kuvaikkuna monen ikkunan tilassa

Kuvaikkuna monen ikkunan tilassa

[Huomaa] Huomaa

Huolimatta Yhden ikkunan tilasta käytämme kuvaikkunaa kuva-alueeseen.

 1. Title Bar: The Title Bar in an image window without an image displays GNU Image Manipulating Program. An image window with an image displays the image name and its specifications in the title bar according to the settings in Preference Dialog. The Title Bar is provided by the operating system, not by GIMP, so its appearance is likely to vary with the operating system, window manager, and/or theme.

  Jos olet avannut ei-xcf-kuvan, se on (tuotu) .xcf-tiedostona ja sen alkuperäinen nimi ilmestyy otsikkopalkissa kuvaikkunan pohjalla.

  When an image is modified, an asterisk appears in front of its title.

 2. Main Menu: Directly below the Title Bar appears the Menu bar (unless it has been suppressed). The Main Menu provides access to nearly every operation you can perform on an image. You can also right-click on an image to display a pop-up menu, [1], or by left-clicking on the little arrow-head symbol in the upper left corner, called Menu Button, described just below. Many menu commands are also associated with keyboard shortcuts as shown in the menu. You can define your own custom shortcuts for menu actions in the Keyboard Shortcuts Dialog.

 3. Menu Button: Click the Menu Button to display the Main Menu in a column, (essential in full screen mode). If you like to use keyboard shortcuts, use Shift+F10 to open the menu.

 4. Viivoitin: Oletus ulkoasussa viivoittimet ovat kuvasta vasemmalla ja ylhäällä. Käytä viivoittimia arvioimaan kuvasta koordinaatteja. Oletusyksikkö viivoittimissa on pikseleissä; käytä alla kuvattuja asetuksia käyttääksesi muuta yksikköä kuin pikselejä.

  One of the most important uses of rulers is to create guides. Click and drag a ruler into the image to create a guide. A guide is a line that helps you accurately position things—or verify that another line is truly horizontal or vertical. Using the Move tool, you can click and drag a guide. Drag a guide out of the image to delete it; you can always drag another guide into the image. You can even use multiple guides at the same time.

  Viivoitinalueella, hiirenosoittimen paikka kuvataan kahdella pienellä nuolenpäällä, jotka osoittavat vertikaalisesti ja horisontaalisesti.

 5. Quick Mask Toggle: The small button in the lower left corner of the image toggles the Quick Mask on and off. When the Quick Mask is on, the button is outlined in red. See Quick Mask for more details on this highly useful tool.

 6. Osoittimen koordinaatit: Kun osoitin (hiirenkursori, jos käytät hiirtä) on kuvan rajojen sisällä kuvaruudun vasemmassa alakulmassa oleva nelikulmainen alue kuvaa osoittimen koordinaatteja. Sen käyttämät arvot ovat samat kuin viivoittimilla.

 7. Yksiköt-valikko: Käytä yksiköt-valikkoa muuttamaan viivoittimien ja muutaman muun toiminnon käyttämää yksikkö. Oletusyksikkönä on pikselit, mutta voit nopeasti tästä valikosta vaihtaa sen tuumiin, senttimetreihin ja useaan muuhun vaihtoehtoon. Huomaa, että piste pisteeltä asetus näytä-valikosta vaikuttaa siihen miten kuva skaalautuu: saat lisätietoa katsomalla Piste pisteeltä.

 8. Suurenna näppäin: On olemassa useita eri tapoja suurentaa ja pienentää kuvaa, mutta Suurenna näppäin on ehkä yksinkertaisin. Tarkkaa hallinnointia varten voit suoraan määrittää suurennuksen määrän tekstilaatikosta.

 9. Tilannealue: Tilannealue on kuvaikkunan pohjalla. Oletuksena tilanneikkuna kuvaa kuva.xcf-tiedoston alkuperäisen nimen ja kuinka paljon järjestelmän muistia käytetään kuvaan. Käytä MuokkaaAsetuksetKuvaikkunatOtsikko ja Tila muokataksesi mitä tietoa näytetään tila-alueella. Aikaa vievissä toiminnoissa tila-alue väliaikaisesti näyttää ajossa olevan toiminnon ja kuinka valmis se on.

  [Huomaa] Huomaa

  Note that the memory used by the image is very different from the image file size. For instance, a 70 kB .PNG image may occupy 246 kB in RAM when displayed. There are two primary reasons the difference in memory usage. First, a .PNG file is compressed format, and the image is reconstituted in RAM in uncompressed form. Second, GIMP uses extra memory, and copies of the image, for use by the Undo command.

 10. Peruuta Näppäin: Monimutkaisissa ja aikaa vievissä toiminnoissa, yleensä liitännäisissä, peruuta näppäin ilmestyy väliaikaisesti ikkunan oikeaan alakulmaan. Käytä sitä pysäyttämään toiminto.

  [Huomaa] Huomaa

  Muutama liitännäisistä reagoi huonosti peruuntumiseen, joskus jättäen korruptoituneita osia kuvasta jälkeensä.

 11. Selaa kuvanäkymää: Tämä on pieni ristin muotoinen näppäin kuvaruudun oikeassa alakulmassa. Napsauta ja pidä (älä lopeta hiirennäppäimen painamista) selaa kuvanäkymää -näppäimestä näyttääksesi Navigoinnin Esikatselun. Navigoinnin esikatselussa on miniatyyri kuvanäkymästä, jossa näytetty alue on ääriviivattu. Käytä navigoinnin esikatselua liikkuaksesi nopeasti eri kohtiin kuvaa—liikuta hiirtä samalla kun pidät näppäimen painettuna pohjassa. Navigointi valintaikkuna on usein kätevin tapa siirtyä nopeasti suurissa kuvissa, joista näkyy vain pieni osa. (Katso Navigointi valintaikkuna muille tavoille käyttää navigointi dialogia). (Jos hiiressäsi on keskinäppäin, napsauta-vedä sillä liikkuaksesi kuvassa).

 12. Inactive Padding Area: When the image dimensions are smaller than the image window, this padding area separates the active image display from the rest of the user interface, so you're able to distinguish between them. You cannot apply any Filters or Operations in general to the inactive area.

 13. Kuvanäyttö: Tärkein kohta kuvasta on tietenkin kuvanäyttö tai kangas. Se on ikkunan keskialueella, keltaisen pisteviivan ympäröimänä, joka osoittaa kuvanreunan, neutraalia harmaata taustaa vasten. Voit muuttaa kuvanäytön suurennustasoa usealla tavalla, mukaan lukien alla kuvatulla Suurenna-asetuksella.

 14. Kuvaikkunan koon muunnoksen vaihto: Aktivoimatta tätä toiminto, voit muuttaa kuvaikkunan kokoa napsauttamalla ja vetämällä reunojen rajoja, kuvan koko ja suurennos ei muutu. Jos teet esimerkiksi ikkunan suuremmaksi näet enemmän kuvasta. Jos tämä näppäin on painettu niin kuva muuttaa kokoa kun ikkuna muuttaa kokoa, joten (suurimmaksi osin) sama osa kuvaa on näkyvissä kuin aiemmin kuvan suurennoksen jälkeen.

[Vihje] Vihje

Vedä ja tiputa kuva tiedostoselaimesta työkaluikkunaan, jotta aukaistaksesi kuvan sen omassa kuvaikkunassa tai -välilehdessä.

Kuvatiedoston vetäminen Taso dialogian lisää sen uutena tasona.

Kuvan ja kuvaikkunan koko voivat erota toisistaan. Voit saada kuva sopimaan ikkunan ja päinvastoin käyttämällä näppäimistön pikavalintoja:[1] Apple Macintoshin ja yhden näppäimen hiiren käyttäjät voivat sen sijaan käyttää Ctrl+Hiirenpainike näppäinyhdistelmää.