4.3. Dokumentlogg

Figur 15.65. Dialogen for dokumentloggen

Dialogen for dokumentloggen

Denne dialogen opnar ei liste over dokument, dvs. bilete, du har opna tidlegare. Denne loggen er fyldigare enn den du får frå «tidlegare opna filer» i verktøykassa.

4.3.1. Aktivering

Dette er ein dialog som kan limast inn i andre dialogvindauge. Sjå nærare om dette i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)».

Du har tilgang til dialogvindauget

  • From the main menu: WindowsDockable DialogsDocument History.

  • From the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabDocument History.

  • From the main menu: FileOpen RecentDocument History.

4.3.2. Å bruke dialogen for dokumentloggen

Ved hjelp av rulleknappen kan du bla deg gjennom alle bileta du har opna tidlegare.

Frå fanemenyen i dokumentloggen kan du velje mellom to ulike visingsformer: Vis som tabell, som viser bufferen i nettopp tabellform, og Vis som liste, som viser bufferane linje for linje der kvar linje viser ei førehandsvising av bufferinnhaldet, namnet og storleik i pikslar. Sjå i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)» korleis du kan tilpassa førehandsvisinga.

[Tips] Tips

Tastekombinasjonen Ctrl + F opnar ei søkefil. Sjå Vis som liste/tabell

Use the Open the selected entry button or Open Image command of the dialog's context menu, to open the image you have selected. With the Shift key pressed, it raises an image hidden behind others. With the Ctrl key pressed, it opens the Open Image dialog.

Use the Remove the selected entry button or Remove Entry command of the dialog's context menu, to remove an image from the History dialog. The image is removed from the recently open images list also. But the image itself is not deleted.

Use the Clear the entire file history button or Clear History command of the dialog's context menu, to remove all the files from the history.

Use the Recreate Preview button or Recreate Preview command of the dialog's context menu, to update preview in case of change. With Shift key pressed, it acts on all previews. With Ctrl key pressed, previews that correspond to files that can't be found out, are deleted.

4.3.2.1. Document History Context Menu

Figur 15.66. Document History Context Menu

Document History Context Menu

Oversyn

You can get the document history context menu by right clicking on a file in the document history dialog, or by opening the Documents Menu submenu in the triangle dock tab menu. Several of the operations are also available through buttons at the bottom of the dialog. Those operations are documented above. The remaining ones are listed below.

Copy Image Location

Copy Image Location allows you to copy the path of the selected image to the clipboard.

Vis i filhandsamaren

Show in File Manager opens the location of the image in the default File Manager on your system.