4.3. Diàleg de l'Historial de documents

Figura 15.65. Diàleg de l'Historial de documents

Diàleg de l'Historial de documents

El diàleg de l'historial mostra la llista de documents que s'han obert en la sessió anterior. És més completa que la llista que s'obté amb l'ordre «Fitxers recents».

4.3.1. Activeu el diàleg

Aquest diàleg és un diàleg acoblable; mireu la secció Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» sobre el seu ús.

Podeu accedir-hi:

  • Des del menú de la imatge: FinestresDiàlegs acoblablesHistorial de documents.

  • From the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabDocument History.

  • Des del menú de la imatge: FitxerFitxers recentsHistorial de documents.

4.3.2. Ús del diàleg historial de documents

La barra de desplaçament us permet navegar per totes les imatges que heu obert abans.

En el menú de la pestanya del diàleg de l'«Historial de documents», es pot triar entre Visualitza com a graella i Visualitza com a llista. En mode graella, els documents es dipositen en una taula rectangular. En mode llista, s'alineen verticalment, en cada fila es mostra una miniatura del contingut de la imatge, el nom i les dimensions en píxels.

[Suggeriment] Suggeriment

Ctrl+F obriu un camp de cerca. Mireu Visualitza com a llista; Visualitza com a graella

Use the Open the selected entry button or Open Image command of the dialog's context menu, to open the image you have selected. With the Shift key pressed, it raises an image hidden behind others. With the Ctrl key pressed, it opens the Open Image dialog.

Use the Remove the selected entry button or Remove Entry command of the dialog's context menu, to remove an image from the History dialog. The image is removed from the recently open images list also. But the image itself is not deleted.

Use the Clear the entire file history button or Clear History command of the dialog's context menu, to remove all the files from the history.

Use the Recreate Preview button or Recreate Preview command of the dialog's context menu, to update preview in case of change. With Shift key pressed, it acts on all previews. With Ctrl key pressed, previews that correspond to files that can't be found out, are deleted.

4.3.2.1. Menú contextual de l'historial de documents

Figura 15.66. Menú contextual de l'historial de documents

Menú contextual de l'historial de documents

Visió general

Podeu obtenir el menú contextual de l'historial del document fent clic botó-dret sobre un fitxer al diàleg de l'historial del document o obrint el submenú Menú Documents en el triangle del menú de la pestanya acoblada. Diverses de les operacions també estan disponibles mitjançant botons a la part inferior del diàleg. Aquestes operacions estan documentades més amunt. La resta estan llistades a sota.

Copia la ubicació de la imatge

Copia la ubicació de la imatge permet copiar el camí de la imatge seleccionada al porta-retalls.

Mostra en el Gestor de fitxers

Mostra en el Gestor de fitxers obre la ubicació de la imatge en el Gestor de fitxers predeterminat del sistema.