2.7. Intelligente Schaar

Afbeelding 14.30. Het pictogram van de schaar in de gereedschapskist

Het pictogram van de schaar in de gereedschapskist

Het schaar gereedschap is een interessant apparaat: het heeft enkele functies gemeen met de Lasso, sommige functies gemeen met het Pad gereedschap en sommige functies zijn helemaal op zichzelf. Het is handig wanneer u een gebied probeert te selecteren dat wordt gedefinieerd door sterke kleurveranderingen aan de randen. Als u de schaar wilt gebruiken, klikt u om een set "besturingsknooppunten" te maken, ook wel ankers of besturingspunten genoemd, aan de randen van het gebied dat u probeert te selecteren. Het gereedschap produceert een doorlopende curve die door deze besturingsknooppunten loopt en alle randen met hoog contrast volgt die het kan vinden. Als u geluk hebt, komt het pad dat het gereedschap vindt overeen met de contour die u probeert te selecteren.

Unfortunately, there seem to be some problems with the edge-following logic for this tool, with the result that the selections it creates tend to be pretty crude in a lot of cases. A good way to clean them up is to switch to QuickMask mode, and use paint tools to paint in the problematic parts. On the whole, most people find the Path tool to be more useful than the Scissors, because, even though it does not have the intelligent edge-finding capability, the paths it produces persist until you delete them, and can be altered at any time.

2.7.1. Het gereedschap activeren

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the image-menu: ToolsSelection ToolsIntelligent Scissors.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the I keyboard shortcut.

2.7.2. Hulptoetsen

Het standaardgedrag van de toetsen Shift, Ctrl en Alt wordt beschreven in Paragraaf 2.1.1, “Toetsencombinaties (Standaard instellingen)” voor alle selectiegereedschappen.

Maar er is één hulptoets die een speciaal gedrag heeft als u deze gebruikt tijdens het bewerken van een selectie, dat is nadat u het eerste knooppunt hebt gemaakt:

Shift

Standaard is de functie automatisch uitlijnen ingeschakeld: telkens wanneer u op de muisaanwijzer klikt en sleept, vindt het gereedschap Schaar het punt met het maximale verloop (waarbij de kleurverandering maximaal is) voor het plaatsen van een nieuw besturingsknooppunt of het verplaatsen van een bestaand knooppunt.

Als u deze toets ingedrukt houdt tijdens het klikken en slepen, wordt deze functie uitgeschakeld en wordt het knooppunt precies op de positie van de muisaanwijzer geplaatst.

Backspace verwijdert het laatst getekende segment, Escape annuleert alle selectiesegmenten.

2.7.3. Gereedschap hanteren

Afbeelding 14.31. Intelligente schaar gebruiken

Intelligente schaar gebruiken

Telkens wanneer u met de muis met de linkermuisknop klikt, maakt u een nieuw besturingspunt, dat met het laatste besturingspunt wordt verbonden door een curve die de randen in de afbeelding probeert te volgen. Om te eindigen, klikt u op het eerste punt (de cursor verandert om aan te geven wanneer u zich op de juiste plek bevindt). U kunt de curve aanpassen door de besturingsknooppunten te slepen of door te klikken om nieuwe besturingsknooppunten te maken. Als u tevreden bent, klikt u ergens in de curve om deze om te zetten in een selectie.

Dus wanneer u met deze tool klikt, zet u punten neer. De selectiegrens wordt bepaald door deze controlepunten. Tijdens het maken kunt u ze allemaal verplaatsen door te klikken en te slepen, behalve de eerste en de laatste. De selectie wordt gesloten wanneer u als laatste punt boven het eerste punt klikt. Wanneer de selectie is gesloten, verandert de vorm van de aanwijzer afhankelijk van de positie: binnen, op de grens en er buiten. U kunt de selectie aanpassen door nieuwe punten te maken door op de grens te klikken of door een besturingspunt te verplaatsen (samengevoegd eerste en laatste punt). De selectie wordt gevalideerd wanneer u daarbinnen klikt.

Merk op dat u maar één selectie kunt maken; als u een tweede selectie probeert te maken wordt de eerste selectie gewist.

[Waarschuwing] Waarschuwing

Zorg ervoor dat u niet in de curve klikt totdat u helemaal klaar bent met het aanpassen ervan. Zodra u hem hebt omgezet in een selectie, brengt ongedaan maken u terug naar ongeselecteerd en moet u de curve opnieuw helemaal opnieuw opbouwen als u die toch wil. Zorg er ook voor dat u niet overschakelt naar een andere tool, anders gaan al uw zorgvuldig gemaakte besturingsknooppunten verloren. (Maar u kunt uw selectie nog steeds omzetten in een pad en deze uitvoeren met het gereedschap Pad.)

Als u de selectie wilt verplaatsen raadpleegt u Selecties verplaatsen.

2.7.4. Opties

Afbeelding 14.32. Gereedschapsopties voor de intelligente schaar

Gereedschapsopties voor de intelligente schaar

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

Modus, Randen glad maken, Randen verzachten
[Opmerking] Opmerking

See Selection Tools Options for help with options that are common to all these tools. Only options that are specific to this tool are explained here.

Interactieve grens

Als u deze optie inschakelt geeft het slepen van een knooppunt tijdens het plaatsen het pad aan dat de selectiegrens zal volgen. schakelt u hem uit dan wordt het knooppunt in een rechte lijn verbonden met het vorige knooppunt weergegeven terwijl u het rondsleept en ziet u het resulterende pad pas nadat u de aanwijzerknop loslaat. Op trage systemen, als uw besturingsknooppunten ver uit elkaar liggen, kan dit een beetje een versnelling geven.