3.5. Het dialoogvenster Kleurverlopen

Afbeelding 15.40. De schermafbeelding illustreert het dialoogvenster Kleurverlopen

De schermafbeelding illustreert het dialoogvenster Kleurverlopen

Het dialoogvenster Kleurverlopen biedt een verlooppalet dat wordt gebruikt om een verloop te selecteren - een set kleuren gerangschikt op een lineaire schaal - voor gebruik met het gereedschap Kleurverloop en tal van andere bewerkingen. Het geeft u ook toegang tot verschillende functies voor het manipuleren van verlopen. U kunt een verloop selecteren door erop te klikken in de lijst: het wordt dan weergegeven in het gebied Penseel/Patroon/Verloop van de Gereedschapset. Een paar dozijn mooie gradiënten worden vooraf geïnstalleerd met GIMP. U kunt meer maken met de verloopeditor. Algemene informatie over verlopen en hoe ze worden gebruikt in GIMP is te vinden in de sectie Kleurverlopen.

De eerste zes gradiënten zijn bijzonder: ze reproduceren het verloop tussen voorgrond- en achtergrondkleuren van de gereedschapskist op verschillende manieren.

3.5.1. Het dialoogvenster activeren

Dit dialoogvenster is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

 • from the main menu: WindowsDockable DialogsGradients;

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabGradients,

 • in de gereedschapskist, door te klikken op het huidige verloop in het gebied Penseel/patroon/verloop (als u de optie Actief penseel, patroon en verloop weergeven in de gereedschapskistvoorkeuren hebt aangevinkt).

 • Vanuit de afbeelding met de Sneltoets Ctrl+G.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Gradients dialog from the main menu: WindowsGradients.

3.5.2. Het dialoogvenster Kleurverlopen gebruiken

De meest elementaire en meest gebruikte bewerking met het dialoogvenster is eenvoudigweg om op een van de verlopen in de schuifbare lijst te klikken, om het gimp's huidige verloop te maken, dat vervolgens wordt gebruikt door elke bewerking waarbij een verloop betrokken is.

Als u dubbelklikt op een verloop, opent u de verloopeditor waar u de naam ervan kunt bewerken. Houd er echter rekening mee dat u alleen de namen mag wijzigen van verlopen die u zelf hebt gemaakt, niet de verlopen die vooraf zijn geïnstalleerd met GIMP. Als u een vooraf geïnstalleerd verloop probeert te hernoemen, kunt u de naam bewerken, maar zodra u op Return drukt of ergens anders klikt, keert de naam terug naar de oorspronkelijke waarde. Het is een algemene regel dat u de bronnen die GIMP vooraf voor u installeert niet kunt wijzigen: penselen, patronen, verlopen, enz.; alleen degenen die u zelf creëert.

Raster-/lijstmodus

In het menu Tab kunt u kiezen tussen Als raster tonen en Als lijst tonen. In de rastermodus worden de verlopen ingedeeld in een rechthoek. Ze zien er behoorlijk oogverblindend uit als ze op deze manier worden bekeken, maar het is niet erg eenvoudig om degene te kiezen die je wilt, vanwege visuele interferentie van de naburige. In de lijstmodus, de meer bruikbare standaardinstelling, worden de verlopen verticaal uitgelijnd, waarbij elke rij de naam weergeeft.

In het menu Tab kunt u met de optie Voorbeeldgrootte de grootte van verloopvoorbeelden naar wens aanpassen.

Met de knoppen onder aan het dialoogvenster kunt u op verschillende bewerkingen uitvoeren:

Kleurverloop bewerken

Met deze knop wordt de Editor kleurverlopen geactiveerd.

Nieuw kleurverloop

Hiermee wordt een nieuw verloop gemaakt, geïnitialiseerd met eenvoudige grijswaarden, en wordt de editor kleurverlopen geactiveerd zodat u deze kunt instellen. Verlopen die u maakt, worden automatisch opgeslagen in de map gradients van uw persoonlijke GIMP-map, van waaruit ze automatisch worden geladen wanneer u GIMP start. U kunt deze map wijzigen of nieuwe mappen toevoegen via het dialoogvenster Voorkeuren.

Kleurverloop dupliceren

Hiermee wordt een kopie gemaakt van het momenteel geselecteerde verloop. U kunt de kopie dan bewerken, ook als u het origineel niet kunt bewerken.

Kleurverloop verwijderen

Hiermee worden alle sporen van het verloop verwijderd, als u hiervoor toestemming hebt. Het vraagt om bevestiging voordat het iets doet.

Kleurverlopen vernieuwen

Als u verlopen op een andere manier dan dit dialoogvenster aan uw persoonlijke map gradients toevoegt zorgt deze knop ervoor dat de lijst opnieuw wordt geladen, zodat de nieuwe vermeldingen beschikbaar zijn.

De functies die met deze knoppen worden uitgevoerd, zijn ook toegankelijk via het pop-upmenu van het dialoogvenster, dat wordt geactiveerd door met de rechtermuisknop ergens in de verlooplijst te klikken of via het Menu kleurverlopen in het menu Tab:

Afbeelding 15.41. Menu kleurverlopen

Menu kleurverlopen

Het kleurverlopen menu biedt u ook enkele extra functies:

Save as POV-Ray…

Hiermee kunt u het verloop opslaan in het formaat dat wordt gebruikt door het programma POV-Ray (voor 3D ray-tracing).

Locatie kleurverloop kopiëren

Met deze opdracht kunt u de locatie van het verloopbestand naar het klembord kopiëren. U kunt het vervolgens gebruiken in een teksteditor of verkenner.

Weergeven in bestandsbeheer

Show in File Manager opens the location of the gradient in the default File Manager on your system.

Custom Gradient…

Met deze opdracht maakt u een voorbeeldafbeelding gevuld met het geselecteerde verloop. U kunt de breedte en hoogte van de afbeelding en de verlooprichting selecteren in het dialoogvenster.

Opslaan als CSS

The CSS (Cascading Style Sheets) language is used to format the display of HTML and XML files, for instance background color, background gradient, or font size. The "CSS Save" plug-in is a CSS3 linear gradient generator that allows you to save a CSS3 code snippet, containing the gradient data for a given GIMP gradient. This code snippet is a text file: you can copy-paste it to the stylesheet related to your HTML file, to get a gradient background on opening the HTML file in Firefox, Chrome or Safari web navigators. This CSS3 code snippet can also be used as a gradient in SVG files.

Here is an example of a CSS3 code snippet, using the Blue Green gradient:

Een CSS-fragment dat is gemaakt met Opslaan als CSS. 


background-image: linear-gradient(top, rgb(0,123,255) 0%, rgb(72,226,255) 56%,
     rgb(0,255,161) 100%);
              

3.5.2.1. Tagging

U kunt tags gebruiken om de weergave van verlopen te reorganiseren. Zie Paragraaf 3.7, “Tagging”.

3.5.3. Editor kleurverlopen

Afbeelding 15.42. De editor kleurverlopen

De editor kleurverlopen

Met de kleurverloopeditor kunt u de kleuren in een verloop bewerken. Het kan alleen worden gebruikt op verlopen die u zelf hebt gemaakt (of op een kopie van een systeemverloop), niet op verlopen die vooraf zijn geïnstalleerd met GIMP. Dit is een geavanceerd gereedschap dat een beetje moeite kan kosten om te begrijpen. Het concept erachter is dat een verloop kan worden opgesplitst in een reeks aangrenzende segmenten, waarbij elk segment bestaat uit een vloeiende overgang van de kleur aan de linkerrand naar de kleur aan de rechterrand. Met de verloopeditor kunt u een willekeurig aantal segmenten inpakken, met alle gewenste kleuren voor de linker- en rechterrand van elk segment en met verschillende opties voor de vorm van de overgang van links naar rechts.

3.5.3.1. De editor Kleurverlopen activeren

U kunt de editor Kleurverlopen op verschillende manieren activeren:

 • door te dubbelklikken op de weergave ervan in het dialoogvenster Kleurverlopen,

 • in het contextmenu dat u krijgt door met de rechtermuisknop op de geselecteerde verloopnaam te klikken,

 • by clicking on the Edit gradient button in the Gradient Dialog,

 • from the Gradient Menu you get by clicking on in the Gradient Dialog.

3.5.3.2. Weergave
Naam

This is where you can change under what name the gradient shows up in the list of gradients.

Het venster Verloopvoorbeeld

Below the name, you see the current result of your work. If you move the mouse pointer on this display, it works somewhat like a color-picker. Information about the pixel under the mouse is shown below the preview and slider area.

Position is a number between 0.000 on the left and 1.000 on the right side of the gradient. Below that the color values in RGB and HSV mode are shown, followed by the Luminance and Opacity values.

Als u op het scherm klikt en sleept, worden alleen positie- en RGB-gegevens weergegeven. Maar ze worden doorgegeven aan de voorgrondkleur in de gereedschapskist en aan de vier eerste verlopen van de lijst (door op de Ctrl-toets te drukken, wordt de kleur naar de achtergrondkleur van de gereedschapskist verzonden).

Schuifregelaars voor selectie/inhoud van bereik

Onder de verloopweergave ziet u een reeks zwarte en witte driehoekjes in een rij waarmee u eindpunten en middelpunten in het verloopvoorbeeld kunt aanpassen. Een segment is de ruimte tussen twee opeenvolgende zwarte driehoeken. In elk segment bevindt zich een witte driehoek, die wordt gebruikt om de kleuren in het segment te verdelen, op dezelfde manier als de middelste schuifregelaar in het gereedschap Niveaus de kleuren daar verdeelt. U kunt een segment selecteren door te klikken tussen de twee zwarte driehoeken die het segment definiëren. Het verandert dan van wit naar blauw. U kunt een reeks segmenten selecteren door er op te shift-klikken. Het geselecteerde bereik bestaat altijd uit een reeks opeenvolgende segmenten, dus als u er een overslaat wanneer u shift-klikt, wordt die automatisch opgenomen. Het display wordt onmiddellijk bijgewerkt na elke schuifbeweging.

You can move sliders, segments and selections. If you simply click-n-drag a slider, you only move the corresponding transition. By click-n-drag on a segment you can move this segment up to the next triangle. By Shift+click-n-drag on a segment/selection, you can move this segment/selection and compress/dilate next segments.

Schuifbalk

Onder de schuifregelaars bevindt zich een schuifbalk. Die is alleen van belang als je inzoomt met de knoppen onderaan.

Feedbackgebied

Hieronder toont een kleurstaal de kleur die door de muiscursor wordt aangegeven. Informatie over deze kleur en nuttige tips of feedbackberichten kunnen hier worden weergegeven.

Knoppen

There are three buttons at the bottom of the dialog:

Uitzoomen

Als u op deze knop klikt, wordt de weergave van het verloop horizontaal verkleind.

Inzoomen

Met deze knop wordt de weergave van het verloop horizontaal vergroot. U kunt vervolgens de schuifbalk gebruiken om het scherm naar links of rechts te bewegen.

Alles tonen

Met deze knop wordt het formaat van het voorbeeld zo aangepast dat het precies in het venster past.

3.5.3.3. Het pop-upmenu van de Verloopeditor

Afbeelding 15.43. Het pop-upmenu van de Verloopeditor

Het pop-upmenu van de Verloopeditor

U kunt het menu Verloopeditor openen door met de rechtermuisknop op het verloopscherm te klikken of door het bovenste item in het tabbladmenu van het dialoogvenster te kiezen. In het menu kunt u de kleur van het eindpunt bewerken (de kleuren van de linker- en rechterrand voor elk segment instellen), kleuren overvloeien, een kleurmodel selecteren en segmenten bewerken. Deze editor werkt alleen met aangepaste verlopen of een kopie van een systeemverloop.

De volgende commando's zijn te vinden in het menu:

De kleur van het eindpunt bewerken

Kleurtype Links/Rechts

Met dit submenu kunt u de eindpuntkleur selecteren uit de voorgrond- en achtergrondkleuren van de gereedschapskist. Wanneer u de voorgrond- of achtergrondkleur wijzigt, kan deze eindpuntkleur ook worden gewijzigd. Het alternatief is om een van de vaste eindpuntkleuren te selecteren.

De volgende commando's zijn te vinden in het menu:

Fixed

Fixed

Foreground Color

Foreground Color

Foreground Color (Transparent)

Foreground Color (Transparent)

Background Color

Background Color

Background Color (Transparent)

Background Color (Transparent)

De kleur van het linker [rechts] eindpunt

Met deze opties kunt u een kleur kiezen voor het betreffende eindpunt met behulp van een kleureneditor.

[Opmerking] Opmerking

Deze opdracht is gerelateerd aan de vorige en wordt inactief als u een andere waarde dan Vast hebt geselecteerd voor het overeenkomstige kleurtype links [rechts].

Linkerkleur [rechter] laden uit

Afbeelding 15.44. Het submenu Kleur laden uit

Het submenu “Kleur laden uit”

Met deze opties kunt u een aantal alternatieve manieren gebruiken om kleuren toe te wijzen aan de eindpunten. Uit het submenu kunt u kiezen (in geval van het linkereindpunt):

Rechtereindpunt van de linkerbuur

Deze keuze zorgt ervoor dat de kleur van het rechtereindpunt van het segment aan de linkerkant wordt toegewezen aan het linkereindpunt van het geselecteerde bereik.

Rechtereindpunt

Deze keuze zorgt ervoor dat de kleur van het rechtereindpunt van het geselecteerde bereik wordt toegewezen aan het linkereindpunt.

VG/AG-kleur

Deze keuze zorgt ervoor dat de huidige voorgrond- of achtergrondkleur van GIMP, zoals weergegeven in de gereedschapskist, wordt toegewezen aan het eindpunt. Houd er rekening mee dat als u later de voorgrond- of achtergrondkleur wijzigt, de kleur van het eindpunt niet wordt gewijzigd.

RGBA-sleuven

Onderaan het menu staan 10 bewaarvakken. U kunt er kleuren aan toewijzen met behulp van de menuoptie Opslaan naar die hieronder wordt beschreven. Als u een van de vakken kiest, wordt de kleur daarin toegewezen aan het eindpunt.

Linkerkleur [rechter] opslaan naar

Deze opties zorgen ervoor dat de kleur van het betreffende eindpunt wordt toegewezen aan het bewaarvak dat in het submenu wordt geselecteerd.

Klik en sleep kleuren

U kunt ook een kleur slepen uit de VG-AG kleuren in de gereedschapskist of uit een palet

 • naar een eindpunt (een zwarte driehoek), om linker [rechter] kleuren in te stellen,

 • naar het verloopweergavegebied om een nieuw eindpunt met deze kleur aan beide einden toe te voegen.

Overvloei- en kleurfuncties voor segment

Mengfunctie voor segment

Deze optie bepaalt het verloop van de overgang van het ene eindpunt van het bereik (segment of selectie) naar het andere, door het opgegeven type functie aan te passen aan de eindpunten en het middelpunt van het bereik:

Lineair

Standaardoptie. De kleur varieert lineair van het ene eindpunt van het bereik tot het andere.

Gebogen

Gradiënt varieert sneller aan de uiteinden van het bereik dan in het midden.

Sinusoïde

Het tegenovergestelde van het gebogen type. Gradiënten veranderen sneller in het midden van het bereik dan op de uiteinden.

Bol (toenemend)

Het verloop varieert sneller aan de linkerkant van het bereik dan aan de rechterkant.

Bol (afnemend)

Verloop varieert sneller aan de rechterkant dan aan de linkerkant.

Step

Gradient changes from left value to right value in one step without intermediate colors.

Kleurtype voor segment

Met deze optie hebt u extra controle over het type overgang van het ene eindpunt naar het andere: als een lijn in RGB-ruimte of in HSV-ruimte.

De volgende commando's zijn te vinden in het menu:

RGB

RGB

HSV (counter-clockwise hue)

HSV (counter-clockwise hue)

HSV (clockwise hue)

HSV (clockwise hue)

Segmenten wijzigen

Segment spiegelen

Met deze optie wordt het geselecteerde bereik (segment of selectie) van rechts naar links omgedraaid, waarbij alle kleuren en eindpuntlocaties worden omgedraaid.

Segment kopiëren

Met deze optie wordt het geselecteerde bereik (segment of selectie) opgesplitst in twee delen, die elk een perfecte gecomprimeerde kopie zijn van het oorspronkelijke bereik.

Segment op middelpunt splitsen

Met deze optie wordt elk segment in het geselecteerde bereik opgesplitst in twee segmenten, waarbij het wordt gesplitst op de locatie van het witte driehoekje.

Segment gelijkmatig splitsen

Deze optie is vergelijkbaar met de vorige, maar splitst elk segment halverwege tussen de eindpunten, in plaats van bij de witte driehoek.

Segment verwijderen

Met deze optie worden alle segmenten in het geselecteerde bereik (segment of selectie) verwijderd en vervangen door één zwarte driehoek in het midden en worden de segmenten aan beide zijden vergroot om de leegte op te vullen.

Middelpunt van segment hercentreren

Met deze optie wordt de witte driehoek voor elk segment in het geselecteerde bereik verplaatst naar een punt halverwege tussen de aangrenzende zwarte driehoeken.

Handvatten in segment herverdelen

Met deze optie worden de zwarte en witte driehoeken in het geselecteerde bereik verschoven, zodat de onderlinge afstanden gelijk zijn.

Kleuren overvloeien

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er meer dan één segment is geselecteerd.

Kleuren van eindpunten overvloeien

Met deze optie worden de kleuren op interne eindpunten in het bereik gemiddeld, zodat de overgang van elk segment naar het volgende soepel verloopt.

Ondoorzichtigheid van eindpunten combineren

Deze optie doet hetzelfde als de vorige optie, maar met dekking in plaats van kleur.

Edit Active Gradient

When enabled, the gradient editor will automatically load the currently active gradient. If it is disabled, the gradient editor will not change when the active gradient changes.

[Let op] Let op

Er is geen ongedaan maken beschikbaar in de Gradient Editor, dus wees voorzichtig!

3.5.3.4. Voorbeeld van het gebruik van de verloopeditor

Al deze opties kunnen enigszins saai lijken. Hier is een voorbeeld om een idee te krijgen:

 1. Open the Gradient Dialog. Click the New Gradient . The Gradient Editor is opened and shows a gradient from black to white.

  Afbeelding 15.45. Nieuw kleurverloop

  Nieuw kleurverloop

 2. Klik met de rechtermuisknop in dit nieuwe verloop en klik op segment gelijkmatig splitsen. Vul het gewenste aantal segmenten in.

  Afbeelding 15.46. Verloop met drie segmenten

  Verloop met drie segmenten

  Elk segment is aangeduid door twee zwarte driehoekige schuifregelaars. Klik op een segment om het te activeren. Door op de Shift-toets te drukken, kunt u verschillende aaneengesloten segmenten selecteren.


 3. In het contextmenu, door met de rechtermuisknop in het verloop te klikken, kiest u de Linkereindpuntkleur en Rechtereindpuntkleur voor het (de) geselecteerde segment(en).

  Afbeelding 15.47. Eerste segment gekleurd

  Eerste segment gekleurd

  Rood is gekozen voor het linkereindpunt en geel voor het rechtereindpunt.


 4. Ga op dezelfde manier verder voor andere segmenten. Gebruik vervolgens de mengfuncties voor segment om verschillende effecten te bereiken.