10. Kleurverlopen

Afbeelding 7.22. Enkele voorbeelden van kleurverlopen.

Enkele voorbeelden van kleurverlopen.

Verlopen van boven naar onder: VG naar AG(RGB); Volledig verzadigd spectrum (Full saturation spectrum CCW); Misselijke hoofdpijnkleuren (Nauseating headache); Bruintinten (Browns); Vier balken (Four bars)


Een verloop is een verzameling kleuren die in een lineair verloop gerangschikt zijn. Het meest eenvoudige gebruik van verlopen is met behulp van het gereedschap Kleurverloop dat ook wel "verloop gereedschap" of "Vullen met kleurverloop" genoemd word: Het vult de geselecteerde objecten met het actieve kleurverloop. De precieze manier waarop deze vulling gebruikt wordt, is erg veelzijdig, met onder meer deze manieren van gebruik:

Tekenen met een verloop

Ieder basistekengereedschap van GIMP kan van een kleurenverloop gebruik maken. Daarmee maakt u penseelstreken waarvan de kleur van het begin tot het einde geleidelijk varieert.

Kleurverloop projectie filter

This filter is in the Colors menu, and allows you to colorize an image, using the color intensity of each point with the corresponding color from the active gradient (the intensity 0, very dark, is replaced by the color at most left end of the gradient, progressively until the intensity is 255, very light, replaced by the most right color of the gradient. See Paragraaf 8.39, “Gradient Map” for more information.

Bij de installatie van GIMP zitten al een hele hoop interessante kleurverlopen. U kunt daar zelf nieuwe aan toevoegen die u zelf hebt gemaakt of die u verkregen hebt uit andere bronnen. Met het dialoogvenster Kleurverlopen hebt u toegang tot alle beschikbare verlopen. Dit venster is dokbaar zodat u het in een dok bij de hand kunt houden. Het "Actieve verloop" dat bij de meeste verloop-gerelateerde handelingen gebruikt wordt, is weergegeven in het Penseel/Patroon/Verloop vak van het gereedschapsvenster. Een klik op dit statusvak is een andere manier om het kleurverlopen-dialoogvenster te activeren.

Enkele dingen die nuttig zijn om te weten over GIMP kleurverlopen (en zie verder ook Kleurverloop):

Meer over het gebruik van GIMP Verlopen:

De verlopen die standaard bij GIMP meegeleverd worden, staan opgeslagen in een systeem-map met de Engelse naam gradients. Verlopen die u zelf maakt worden standaard in uw persoonlijke GIMP map, in de submap gradients bewaard. Ieder verloopbestand (met de extensie .ggr) dat in een van deze mappen staat, wordt automatisch bij het opstarten van GIMP geladen. U kunt meer zoekpaden naar verloop-bestanden toevoegen in het Verlopen tabblad van de Mappen in het Voorkeuren dialoogvenster.

GIMP kan ook verloop-bestanden in de SVG opmaak laden. Dit formaat wordt door vectortekenprogramma's gebruikt. Dit laden doet u door het svg-verloopbestand eenvoudigweg te kopiëren naar een van de mappen die in het verlopen-zoekpad staan.

[Tip] Tip

Een hoop interessante svg verlopen vindt u op internet; een goed voorbeeld hiervan vindt u op de Engelstalige site OpenClipArt Gradients [OPENCLIPART-GRADIENT]. Als de browser svg ondersteunt, kunt u de verlopen online doorbladeren, als dat niet het geval is, is dat natuurlijk geen beperking om ze naar uw eigen systeem over te halen en lokaal te bekijken.