2.8. Tisores intel·ligents

L'eina Tisores intel·ligents és una peça interessant d'equipament: té algunes característiques en comú amb la Selecció Lliure, algunes característiques en comú amb l'eina Camí, i algunes característiques pròpies. És útil quan intenteu seleccionar una regió definida per canvis forts de color a les vores. Per utilitzar les Tisores, feu clic per crear un conjunt de «nodes de control», també anomenats ancoratges o punts de control, a les vores de la regió que esteu intentant seleccionar. L'eina produeix una corba contínua que passa a través d'aquests nodes de control, seguint qualsevol vora d'alt contrast que pugui trobar. Si teniu sort, el camí que trobi l'eina es correspondrà amb el contorn que esteu intentant seleccionar.

Malauradament, sembla que hi ha alguns problemes amb la lògica de seguiment de la vora d'aquesta eina, i el resultat de les seleccions que crea solen ser bastant crues en molts casos. Una bona manera de netejar-ho és commutar al mode Màscara ràpida i emprar eines de pintura per pintar les parts problemàtiques. En general, la majoria de la gent troba que l'eina Camí és més útil que les tisores, perquè, tot i que no té la capacitat intel·ligent de seguir les vores, els camins que produeix persisteixen fins que no se suprimeixen, i podeu modificar en qualsevol moment.

2.8.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats d'activar l'eina:

  • Des del menú de la imatge EinesEines de seleccióTisores intel·ligents,

  • En fer clic a la icona eina de la caixa d'eines,

  • Prement la drecera de teclat I.

2.8.2. Tecles modificadores

El comportament per defecte de les tecles Maj, CtrlAlt descrites a Secció 2.1.1, «Tecles modificadores (per defecte)» per a totes les eines de selecció.

Tanmateix, hi ha una tecla modificadora que té un comportament especial si s'utilitza mentre editeu una selecció, és després que hàgiu afegit el primer node:

Maj

Per defecte, l'ajust automàtic està activat: quan feu clic i arrossegueu el punter del ratolí, l'eina Tisores intel·ligents trobarà el punt de degradat màxim (fort contrast) per a situar un node de control nou o per a moure un node existent.

Mantenir premuda aquesta tecla mentre feu clic i arrossegueu, desactivarà aquesta funció i el node de control se situarà en la posició del punter del ratolí.

Retrocés elimina l'últim segment dibuixat, Escape cancel·la tots els segments de la selecció.

2.8.3. Manipulació de l'eina

Figura 14.26. Ús de les Tisores intel·ligents

Ús de les Tisores intel·ligents

Cada vegada que feu clic esquerre, esteu fent un nou punt de control, que es connecta amb l'últim punt de control, a través d'una corba que intenta seguir les vores de la imatge. Per a finalitzar, feu clic sobre el primer punt (el cursor canvia per a indicar quan es troba en el punt correcte). Podeu ajustar la corba arrossegant els punts de control o fent clic per a crear un node de control nou. Quan estigueu satisfets, premeu en qualsevol lloc dins de la corba per a convertir-la en una selecció.

Com s'ha dit abans, fent clic amb aquesta eina es creen punts. El contorn de la selecció es controla amb aquests punts de control. Durant la creació, es poden moure fent clic i arrossegant, excepte el primer i l'últim. La selecció es tanca quan col·loqueu l'últim punt al punt de partida. Quan es tanca la selecció, el punter del ratolí canvia segons la seva posició: dins , a la vora i a fora . Podeu ajustar la selecció creant nous punts de control fent clic a sobre el contorn o movent cada punt de control (fusionant el primer i l'últim punt). La selecció es valida fent clic a dins.

Recordeu que només podeu tenir una selecció; si en feu una segona, la primera s'esborrarà quan valideu la segona.

[Avís] Avís

Assegureu-vos de no fer clic dins de la corba fins que no l'hàgiu ajustada completament. Una vegada que l'heu convertit en una selecció, l'ordre desfer l'esborra completament i l'heu de tornar a fer des de zero. Assegureu-vos també de no canviar a una altra eina ja que es perdrien els nodes de control creats. Però encara podeu transformar la selecció en un camí i treballar-la amb l'eina Camí.

Per a moure la selecció, consulteu Moure les seleccions.

2.8.4. Opcions

Figura 14.27. Opcions de l'eina per a les Tisores intel·ligents

Opcions de l'eina per a les Tisores intel·ligents

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú principal a FinestresFinestres acoblablesOpcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Modes; suavitzador; difumina les vores
[Nota] Nota

Vegeu Eines de selecció Opcions d'ajuda amb opcions que són comunes a totes aquestes eines. Ací només s'expliquen les opcions específiques d'aquesta eina.

Límits interactius

Si s'activa aquesta opció, la línia entre el punt marcat i el punt anterior indicarà el contorn de la selecció. Si no està activada, el node es connectarà al node anterior per una línia recta mentre l'arrossegueu, i no veureu el camí resultant fins que no amolleu el botó del ratolí. En sistemes lents, desactivar aquesta opció pot fer que l'eina treballi més ràpidament.