Kapittel 17. Filter

Innhald

1. Innleiing
2. Felles eigenskapar
3. Sløringsfiltra
3.1. Innleiing til sløringsfiltra
3.2. Fokussløring
3.3. Gaussisk sløring
3.4. Linsesløring
3.5. Gjennomsnittleg kurvatursløring
3.6. Mediansløring
3.7. Pikseliser
3.8. Selektiv gaussisk sløring
3.9. Variabel sløring
3.10. Sirkulær rørslesløring
3.11. Lineær fartssløring
3.12. Zoom fartssløring
3.13. Slør flisfugene
4. Forbetringsfiltra
4.1. Innleiing
4.2. Kantutjamning
4.3. Fjern annakvar linje
4.4. High Pass
4.5. Noise Reduction
4.6. Fjern raude auge
4.7. Symmetric Nearest Neighbor
4.8. Sharpen (Unsharp Mask)
4.9. Støvfjernar
4.10. NL-filteret
4.11. Wavelet Decompose
5. Forvrengningsfiltra
5.1. Innleiing til forvrengningsfiltra
5.2. Lupeeffekt
5.3. Relieff
5.4. Gravyr
5.5. Linsefeil
5.6. Kaleidoscope
5.7. Mosaikk
5.8. Avistrykk
5.9. Polar Coordinates
5.10. Krusning
5.11. Forskyving
5.12. Spherize
5.13. Verdiutbreiing
5.14. Video Degradation
5.15. Bølgjer
5.16. Vri og vreng
5.17. Vind
5.18. Persienne
5.19. Bøy
5.20. Innrulling
6. Lys- og skyggefiltra
6.1. Innleiing
6.2. Bloom
6.3. Supernova
6.4. Linserefleks
6.5. Gradientrefleks
6.6. Lyseffektar
6.7. Lysglimt
6.8. Slagskygge
6.9. Long Shadow
6.10. Vignette
6.11. Drop Shadow (legacy)
6.12. Perspektivskygge
6.13. Xach-effekt
7. Støyfilter
7.1. Innleiing til støyfiltra
7.2. CIE lch-støy
7.3. HSV-støy
7.4. Fargekast
7.5. Fargeplukk
7.6. RGB-støy
7.7. Nedsmelting
7.8. Sprei
8. Filteret «Finn kantar»
8.1. Innleiing
8.2. DoG kantfinning
8.3. Kantar
8.4. Laplace
8.5. Neon
8.6. Sobelrelieff
8.7. Image Gradient
9. Uspesifiserte filter
9.1. Innleiing
9.2. Konturutjamningsmatrise
9.3. Avstandskart
9.4. GEGL-operasjon
9.5. GEGL-graf
9.6. Normalkart
9.7. Utvid
9.8. Erodér
10. Kombineringsfiltra
10.1. Innleiing til kombinérfiltra
10.2. Djupfletting
10.3. Filmstripe
11. Artistiske filter
11.1. Innleiing til dei artistiske filtra
11.2. Lerret
11.3. Teikneserie
11.4. Kubisme
11.5. Glasfliser
11.6. Oljemaling
11.7. Fotokopi
11.8. Enkel lineær interaktiv klasing (SLIC = Simple Linear Iterative Clustering)
11.9. Mjukglød
11.10. Vasspikslar
11.11. Tekstil
11.12. GIMPressionist
11.13. Van Gogh (LIC)
11.14. Vevnad
12. Dekorfiltra
12.1. Innleiing
12.2. Legg til fasettkant
12.3. Legg til ramme
12.4. Tåke
12.5. Ullen kant
12.6. Gammalt foto
12.7. Avrunda hjørne
12.8. Dias
12.9. Flekkar
12.10. Skjer frå sjablong
12.11. Kromeffekt
13. Biletkartfiltra
13.1. Innleiing
13.2. Avbilding frå kart
13.3. Forskyving
13.4. Fraktal
13.5. Illusjon
13.6. Little Planet
13.7. Panorama Projection
13.8. Recursive Transform
13.9. Papirfliser
13.10. Utan fuger
13.11. Avbild på objekt
13.12. Små fliser
13.13. Flislegg
13.14. Deformering
14. Teiknefiltra
14.1. Innleiing til teiknefiltra
14.2. Flamme
14.3. Fraktalutforskaren
14.4. IFS-Fraktal
14.5. Cell Noise
14.6. Perlin Noise
14.7. Plasma
14.8. Simplex Noise
14.9. Massiv støy
14.10. Differensskyer
14.11. Bayer Matrix
14.12. Sjakkbrett
14.13. Diffraksjonsmønster
14.14. Rutenett
14.15. Linear Sinusoid
14.16. Labyrint
14.17. Sinus
14.18. Spiral
14.19. Checkerboard (legacy)
14.20. CML-utforskaren
14.21. Grid (legacy)
14.22. Puslespel
14.23. Qbist
14.24. Kretskort
14.25. Gfig
14.26. Lava
14.27. Line Nova
14.28. Kuledesigner
14.29. Spyrogimp
15. Filter for nettsider
15.1. Innleiing
15.2. Biletkart
15.3. Halvutflating
16. Animasjonsfiltra
16.1. Innleiing
16.2. Bland
16.3. Brenn inn
16.4. Krusningar
16.5. Roterande kule
16.6. Bølgjer
16.7. Optimer
16.8. Spel av animasjonen

1. Innleiing

Eit filter er eit spesialverktøy utforma for å hente eit biletlag eller eit bilete, utføre diverse matematiske operasjonar på det og returnere resultatet i ei modifisert form. I GIMP finst det ein heil del filter som kan brukast for å laga nesten uendeleg mange effektar. Dette kapitlet forklarer desse filtra og viser også ein del eksempel på korleis dei kan brukast.