Kapitel 9. Texthantering

Innehållsförteckning

1. Texthantering
1.1. Textområde
1.2. Hantera textlager
1.3. Textverktygslåda
1.4. Snabbvalsmeny för text
2. Text
2.1. Lägg till typsnitt
2.2. Typsnittsproblem

1. Texthantering

Text is managed with the Text tool. This tool creates a new layer containing the text, above the current layer in the layer dialog, with the size of the text box. Its name is the beginning of the text.

Figur 9.1. Exempel på ett textobjekt

Exempel på ett textobjekt

Exempel på ett textobjekt som visar avgränsningen på textlagret. (Typsnitt: Utopia Fetstil)

Exempel på ett textobjekt

The layer dialog, with the text layer above the layer which was current.


Text can be edited directly on canvas. A text tool box, which shows up on top of the canvas above the text box, allows you to quickly change some of the text characteristics.

[Notera] Notera

The settings you change in this on canvas dialog only apply to the parts of the text that are selected, or any new text you type after the current cursor position.

As soon as you click on the canvas with the Text tool, you get a closed text box and a semi-transparent tool box just above.

Text tool options are described in Avsnitt 5.3, ”Text”.

1.1. Textområde

You can start typing text at once. The text box will enlarge gradually. Press Enter to add a new line.

You can also enlarge the text box by click-and-dragging, as you do with selections. The box size appears then in the status bar at the bottom of the image:

To edit text, you must, first, select the part you want to edit by click-and-drag, or Shift+arrow keys and then use the options of the Avsnitt 1.3, ”Textverktygslåda”.

Instead of using the on-canvas text editing, you can use the text editor dialog described in Avsnitt 5.3.3, ”Textredigerare”.

You can move the text on the image using the Move tool: you must click on a character, not on the background.

Du kan få Unicode-tecken med Ctrl+Shift+U plus den hexadecimala Unicode-koden för det önskade tecknet, till exempel:

Figur 9.2. Inmatning av Unicode-tecken

Inmatning av Unicode-tecken

Ctrl+Skift+U

Inmatning av Unicode-tecken

4 7

Inmatning av Unicode-tecken

Retur


Denna funktion är förstås mer användbar för att mata in speciella (till och med exotiska) tecken, förutsatt att de glyfer som krävs för dessa tecken tillhandahålls av det valda typsnittet — endast några få typsnitt stöder klingonska. ;-)

Unicode 0x47 (G), 0x2665, 0x0271, 0x03C0

You can edit the text later, if the text layer still exists and has not been modified by another tool (see below): make the text layer active in theLayer dialog, select the Text tool and click on the text in the image window.

1.2. Hantera textlager

Du kan arbeta med ett textlager på samma sätt som andra lager, men att göra det betyder ofta att ge upp förmågan att redigera texten utan att förlora resultatet av ditt arbete.

För att förstå egenheterna med att handskas med text är det kanske till hjälp för dig att förstå att ett textlager innehåller mer information än de bildpunktsdata som du ser: det innehåller också en presentation av texten i ett textredigeringsformat. Du kan se detta i textredigeringsfönstret som dyker upp när du använder textverktyget. Varje gång du ändrar texten ritas bildlagret om för att återge dina ändringar.

Now suppose you create a text layer, and then operate on it in some way that does not involve the Text tool: rotate it, for example. Suppose you then come back and try to edit it using the Text tool. As soon as you edit the text, the Text tool will redraw the layer, wiping out the results of the operations you performed in the meantime.

På grund av att denna fara inte är uppenbar försöker textverktyget skydda dig från den. Om du arbetar i ett textlager och senare försöker redigera texten, visas ett meddelande som varnar dig för att dina ändringar kommer att försvinna och ger dig tre alternativ:

 • redigera texten ändå;

 • avbryt;

 • skapa ett nytt textlager med samma text som det befintliga lagret, och lämna det befintliga lagret oförändrat.

Figur 9.3. Varning för förlust av ändringar

Varning för förlust av ändringar

1.3. Textverktygslåda

Figur 9.4. Textverktygslåda

Textverktygslåda

You get this box, which overlays canvas, as soon as you click on canvas with the Text Tool. It allows you to edit text directly on canvas.

Apart from the usual text formatting features like font family, style and size selectors you get numeric control over baseline offset and kerning, as well as the ability to change text color for a selection.

 • Change font of selected text: as soon as you start editing the default font name, a drop-down list appears, allowing you to select a font.

 • Change size of selected text: self-explanatory.

 • Bold, Italic, Underline, Strikethrough : self-explanatory.

 • Change baseline of selected text: "In European typography and penmanship, baseline is the line upon which most letters "sit" and below which descenders extend" (Wikipedia). In HTML, there are several kinds of baselines (alphabetic, ideographic, bottom…). Here, consider that baseline is "bottom" and determines the place for descenders. The default baseline "0" gives place for descenders. You can use it to increase space between two lines only, while Adjust line spacing in tool options increases space between all lines.

  Figur 9.5. Default Baseline

  Default Baseline

  Default baseline marked with a red line.


 • Change kerning of selected text: "In typography, kerning… is the process of adjusting the spacing between characters in a proportional font." (Wikipedia). You will probably use this setting to adjust letter spacing of a selected part of text.

  Let us look at a selected text (zoomx800 to see pixels):

  Figur 9.6. Example of Selected Text

  Example of Selected Text
  Example of Selected Text

  We can see that the Sans font is a proportional font: letters widths are different, and T glyph comes over the e. Letters widths are marked with thin vertical lines and left borders of letter width cover preceding letters by one pixel. Now we set Change kerning of selected text to 2 pixels:

  Figur 9.7. Example of Text Kerning

  Example of Text Kerning
  Example of Text Kerning

  Blank spaces, 2 pixels wide, are added between all selected characters and letter widths are preserved. If no text is selected, a blank space is added at the place of the mouse pointer between two characters.

  Here is a comparison with the Adjust letter spacing option of the Text tool:

  Figur 9.8. Example of Text Spacing

  Example of Text Spacing
  Example of Text Spacing

  The option applies to the whole text, not only to the selected text. Blank spaces are added inside letters widths and letter widths are not respected.

 • You can also use Alt+arrow keys to change baseline offset and kerning.

 • Change color of selected text: this command opens a color dialog where you choose a color for the selected text.

 • Clear style of selected text: using this command, you can get rid of all new settings you applied to the selected text.

1.4. Snabbvalsmeny för text

Figur 9.9. Snabbvalsmeny för textredigering

Snabbvalsmeny för textredigering

You get this menu by right-clicking on text. It is somewhat different from that of the Text Editor dialog.

 • Cut, Copy, Paste, Delete: these options concern a selected text. They remain disabled as long as no text is selected. Paste is activated if the clipboard is full of text.

 • Open text file: this command opens a file browser where you can find the wanted text file.

 • Clear: this command deletes all the text, selected or not.

 • Path from text: this command creates a path from the outlines of the current text. The result is not evident. You have to open the Path dialog and make path visible. Then select the Path tool and click on the text. Every letter is now surrounded with a path component. So you can modify the shape of letters by moving path control points.

  This command is similar to LayerText to Path.

  Figur 9.10. Text till bana tillämpad

  Text till bana tillämpad

  Inget visas.


  Figur 9.11. Path made visible

  Path made visible

  Path made visible in Path tab. Path appears as a red border around text.


  Figur 9.12. Path tool activated

  Path tool activated

  Path tool activated; click on path.


 • Text along path:

  This option is enabled only if a path exists. When your text is created, then create or import a path and make it active. If you create your path before the text, the path becomes invisible and you have to make it visible in the Path Dialog.

  The Text along path command is also available from the Layer menu in the main menu.

  The commands Discard Text Information, Text to Path, and Text along Path only appear in the Layer menu if a text layer is present.

  Select the Text along Path option. The text is bent along the path. Letters are represented with their outline. Each of them is a component of the new path that appears in the Path dialog. All path options should apply to this new path.

  Figur 9.13. Text along Path example

  ”Text along Path” example
  ”Text along Path” example

  By converting a text item to a selection or a path, you can fill it, stroke the outlines, transform it, or generally apply the whole panoply of GIMP tools to get interesting effects.

 • From Left to Right / From Right to Left: fix the writing direction of your language.