Κεφάλαιο 9. Διαχείριση κειμένου

Πίνακας Περιεχομένων

1. Διαχείριση κειμένου
1.1. Περιοχή κειμένου
1.2. Διαχείριση στρώσης κειμένου
1.3. Εργαλειοθήκη κειμένου
1.4. Μενού συνάφειας κειμένου
2. Κείμενο
2.1. Προσθήκη γραμματοσειρών
2.2. Προβλήματα γραμματοσειρών

1. Διαχείριση κειμένου

Το κείμενο επεξεργάζεται με το εργαλείο κειμένου. Αυτό το εργαλείο δημιουργεί μια νέα στρώση που περιέχει το κείμενο, πάνω από την τρέχουσα στρώση στο διάλογο στρώσης, με το μέγεθος του πλαισίου κειμένου. Το όνομά της είναι η αρχή του κειμένου.

Σχήμα 9.1. Παράδειγμα στοιχείου κειμένου

Παράδειγμα στοιχείου κειμένου

Παράδειγμα στοιχείου κειμένου που δείχνει τα όρια της κειμενικής στρώσης. (Γραμματοσειρά: Utopia Bold)

Παράδειγμα στοιχείου κειμένου

Ο διάλογος στρώσης, με τη στρώση του κειμένου πάνω από τη στρώση που ήταν τρέχουσα.


Το κείμενο μπορεί να επεξεργαστεί απευθείας στον καμβά. Ένα πλαίσιο εργαλείων κειμένου, το οποίο εμφανίζεται στην κορυφή του καμβά πάνω από το πλαίσιο κειμένου, σας επιτρέπει να αλλάξετε γρήγορα ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του κειμένου.

[Σημείωση] Σημείωση

Οι ρυθμίσεις που αλλάζετε σε αυτό το παράθυρο διαλόγου στον καμβά ισχύουν μόνο για τα μέρη του κειμένου που είναι επιλεγμένα, ή για οποιοδήποτε νέο κείμενο πληκτρολογείτε μετά την τρέχουσα θέση του δρομέα.

Πατώντας τον καμβά με το εργαλείο κειμένου, παίρνετε ένα κλειστό πλαίσιο κειμένου και ένα ημιδιαφανές πλαίσιο εργαλείου ακριβώς από πάνω.

Οι επιλογές εργαλείου κειμένου περιγράφονται στο Τμήμα 5.3, «Κείμενο».

1.1. Περιοχή κειμένου

Μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε κείμενο μονομιάς. Το πλαίσιο κειμένου θα μεγαλώνει σταδιακά. Πατήστε Enter για να προσθέσετε μια νέα γραμμή.

Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε το πλαίσιο κειμένου πατώντας και σύροντας, όπως κάνετε με τις επιλογές. Το μέγεθος του πλαισίου εμφανίζεται στη συνέχεια στη γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος της εικόνας:

Για να επεξεργαστείτε κείμενο, πρέπει, πρώτα, να επιλέξετε το επιθυμητό τμήμα επεξεργασίας με πάτημα και μεταφορά, ή Shift+πλήκτρα βέλους και έπειτα να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές του Τμήμα 1.3, «Εργαλειοθήκη κειμένου».

Αντί για χρήση της επεξεργασίας κειμένου στον καμβά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διάλογο επεξεργαστή κειμένου που περιγράφεται στο Τμήμα 5.3.3, «Επεξεργαστής κειμένου».

Μπορείτε να μετακινήσετε το κείμενο στην εικόνα χρησιμοποιώντας το εργαλείο μετακίνησης: πρέπει να πατήσετε σε ένα χαρακτήρα, όχι στο παρασκήνιο.

Μπορείτε να πάρετε χαρακτήρες Unicode με Ctrl+Shift+U συν τον δεκαεξαδικό κωδικό Unicode του επιθυμητού χαρακτήρα, παραδείγματος χάρη:

Σχήμα 9.2. Εισαγωγή χαρακτήρων Unicode

Εισαγωγή χαρακτήρων Unicode

Ctrl+Shift+U

Εισαγωγή χαρακτήρων Unicode

4 7

Εισαγωγή χαρακτήρων Unicode

Enter


Φυσικά αυτό το γνώρισμα είναι πιο χρήσιμο για εισαγωγή ειδικών (ακόμα και εξωτικών) χαρακτήρων, με την προϋπόθεση ότι οι απαιτούμενες γλύφες για αυτούς τους χαρακτήρες παρέχονται από την επιλεγμένη γραμματοσειρά — μόνο λίγες γραμματοσειρές υποστηρίζουν Klingon. ;-)

Unicode 0x47 («G»), 0x2665, 0x0271, 0x03C0

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο αργότερα, εάν η στρώση κειμένου υπάρχει ακόμα και δεν τροποποιήθηκε από άλλο εργαλείο (δείτε παρακάτω): ενεργοποιήστε τη στρώση κειμένου στο διάλογο στρώσης, επιλέξτε το εργαλείο κειμένου και πατήστε το παράθυρο εικόνας.

1.2. Διαχείριση στρώσης κειμένου

Στην πραγματικότητα, μπορείτε να χειριστείτε μια στρώση κειμένου όπως οποιαδήποτε άλλη στρώση, αλλά κάνοντας το συχνά σημαίνει ότι χάνετε την δυνατότητα επεξεργασίας του κειμένου χωρίς απώλεια των αποτελεσμάτων της εργασίας σας.

Καταλαβαίνοντας μερικές από τις ιδιοσυγκρασίες χειρισμού του κειμένου, μπορεί να σας βοηθήσει στην κατανόηση ότι η στρώση κειμένου περιέχει περισσότερες πληροφορίες παρά τα δεδομένα του εικονοστοιχείου που βλέπετε: Επίσης περιέχει μια αναπαράσταση του κειμένου σε μορφή επεξεργαστή κειμένου. Μπορείτε να το δείτε στο παράθυρο επεξεργαστή κειμένου που εμφανίζεται, ενώ χρησιμοποιείται το εργαλείο κειμένου. Κάθε φορά που μεταβάλλετε το κείμενο, η στρώση της εικόνας επαναχαράσσεται για να εμφανίσει τις αλλαγές σας.

Τώρα ας υποθέσουμε ότι δημιουργείτε μια στρώση κειμένου και έπειτα την επεξεργαζόσαστε με κάποιο τρόπο που δεν περιλαμβάνει το εργαλείο κειμένου: π.χ. περιστρέψτε την. Ας υποθέσουμε έπειτα επιστρέφετε και προσπαθείτε να την επεξεργαστείτε χρησιμοποιώντας το εργαλείο κειμένου. Μόλις επεξεργαστείτε το κείμενο, το εργαλείο κειμένου θα επαναχαράξει τη στρώση, εξαφανίζοντας τα αποτελέσματα των χειρισμών που κάνατε εν τω μεταξύ.

Επειδή αυτός ο κίνδυνος δεν είναι προφανής, το εργαλείο κειμένου προσπαθεί να σας προστατέψει από αυτό. Εάν επιδράσετε σε μια στρώση κειμένου και κατόπιν προσπαθήσετε να επεξεργαστείτε το κείμενο, αναδύεται ένα μήνυμα που προειδοποιεί ότι οι αλλαγές σας θα αναιρεθούν και σας δίνει τρεις επιλογές:

 • επεξεργασία του κειμένου οπωσδήποτε.

 • ακύρωση.

 • δημιουργία νέας στρώσης κειμένου με το ίδιο κείμενο όπως στην υπάρχουσα στρώση, αφήνοντας την υπάρχουσα στρώση αμετάβλητη.

Σχήμα 9.3. Τροποποιήσεις προειδοποιήσεων απώλειας

Τροποποιήσεις προειδοποιήσεων απώλειας

1.3. Εργαλειοθήκη κειμένου

Σχήμα 9.4. Εργαλειοθήκη κειμένου

Εργαλειοθήκη κειμένου

Παίρνετε αυτό το πλαίσιο, που επικαλύπτει τον καμβά, πατώντας στον καμβά με το εργαλείο κειμένου. Επιτρέπει να επεξεργαστείτε το κείμενο άμεσα στον καμβά.

Πέρα από τα συνηθισμένα γνωρίσματα μορφοποίησης κειμένου όπως οικογένεια γραμματοσειράς, τεχνοτροπία και επιλογείς μεγέθους έχετε αριθμητικό έλεγχο στην αντιστάθμιση και πύκνωση της γραμμής βάσης, καθώς και την ικανότητα να αλλάξετε το χρώμα κειμένου για μια επιλογή.

 • Αλλαγή γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου: μόλις ξεκινήσετε την επεξεργασία του ονόματος της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς, εμφανίζεται ένας πτυσσόμενος κατάλογος, που σας επιτρέπει να επιλέξετε μια γραμματοσειρά.

 • Αλλαγή μεγέθους του επιλεγμένου κειμένου: αυτονόητο.

 • Έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα, διαγραμμισμένα : αυτονόητα.

 • Αλλαγή της γραμμή βάσης του επιλεγμένου κειμένου: " Στην ευρωπαϊκή τυπογραφία και καλλιγραφία, η γραμμή βάσης είναι η γραμμή στην οποία "κάθονται" τα περισσότερα γράμματα και κάτω από την οποία επεκτείνονται τα γράμματα με ουρά από κάτω" (Βικιπαίδεια). Στο HTML, υπάρχουν αρκετά είδη γραμμών βάσης ( αλφαβητικές, ιδεογραφικές, κατώτερου τμήματος…). Εδώ, θεωρήστε ότι γραμμή βάσης είναι το "κατώτερο τμήμα" και καθορίζει τη θέση για τα γράμματα με ουρά από κάτω. Η προεπιλεγμένη γραμμή βάσης "0" δίνει θέση για τα γράμματα με ουρά από κάτω. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να αυξήσετε τον χώρο μεταξύ μόνο δύο γραμμών, ενώ η «Προσαρμογή διάστιχου» στις επιλογές εργαλείου αυξάνει τον χώρο μεταξύ όλων των γραμμών.

  Σχήμα 9.5. Προεπιλεγμένη γραμμή βάσης

  Προεπιλεγμένη γραμμή βάσης

  Η προεπιλεγμένη γραμμή βάσης σημειώνεται με κόκκινη γραμμή.


 • Αλλαγή της διαγραμμάτωσης του επιλεγμένου κειμένου: "Στην τυπογραφία, διαγραμμάτωση… είναι η διαδικασία προσαρμογής του διακένου μεταξύ χαρακτήρων σε μια αναλογική γραμματοσειρά." (Βικιπαιδεία). Θα χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση προφανώς για να ρυθμίσετε τη διαγραμμάτωση του επιλεγμένου τμήματος του κειμένου.

  Ας εξετάσουμε ένα επιλεγμένο κείμενο (εστίασηx800 για να δείτε τα εικονοστοιχεία):

  Σχήμα 9.6. Παράδειγμα επιλεγμένου κειμένου

  Παράδειγμα επιλεγμένου κειμένου
  Παράδειγμα επιλεγμένου κειμένου

  Μπορούμε να δούμε ότι η γραμματοσειρά χωρίς πατούρα είναι μια αναλογική γραμματοσειρά: τα πλάτη των γραμμάτων είναι διαφορετικά και η γλυφή «Τ» έρχεται πάνω από το «e». Τα πλάτη των γραμμάτων σημειώνονται με λεπτές κάθετες γραμμές και τα αριστερά όρια του πλάτους του γράμματος καλύπτουν τα προηγούμενα γράμματα κατά ένα εικονοστοιχείο. Τώρα, ορίζουμε την «Αλλαγή της διαγραμμάτωσης του επιλεγμένου κειμένου» σε 2 εικονοστοιχεία:

  Σχήμα 9.7. Παράδειγμα πύκνωσης κειμένου

  Παράδειγμα πύκνωσης κειμένου
  Παράδειγμα πύκνωσης κειμένου

  Κενά διαστήματα, με πλάτος 2 εικονοστοιχείων, προστίθενται μεταξύ όλων των επιλεγμένων χαρακτήρων και τα πλάτη των γραμμάτων διατηρούνται. Αν δεν επιλεγεί κανένα κείμενο, ένα κενό διάστημα, προστίθεται στη θέση του δείκτη του ποντικιού μεταξύ των δύο χαρακτήρων.

  Ακολουθεί σύγκριση με την επιλογή Προσαρμογή απόστασης γραμμάτων του Εργαλείου κειμένου:

  Σχήμα 9.8. Παράδειγμα απόστασης κειμένου

  Παράδειγμα απόστασης κειμένου
  Παράδειγμα απόστασης κειμένου

  Η επιλογή εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο, όχι μόνο στο επιλεγμένο κείμενο. Τα κενά διαστήματα προστίθενται μέσα στα πλάτη των γραμμάτων και τα πλάτη των γραμμάτων δεν διατηρούνται.

 • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τα Alt+πλήκτρα βελών για να αλλάξετε την αντιστάθμιση και πύκνωση της γραμμής βάσης.

 • Αλλαγή χρώματος του επιλεγμένου κειμένου: αυτή η εντολή ανοίγει έναν διάλογο χρώματος όπου επιλέγετε ένα χρώμα για το επιλεγμένο κείμενο.

 • Καθαρισμός τεχνοτροπίας του επιλεγμένου κειμένου: χρησιμοποιώντας αυτήν την εντολή, μπορείτε να απαλλαγείτε από όλες τις νέες ρυθμίσεις που εφαρμόσατε στο επιλεγμένο κείμενο.

1.4. Μενού συνάφειας κειμένου

Σχήμα 9.9. Μενού περιεχομένου επεξεργασίας κειμένου

Μενού περιεχομένου επεξεργασίας κειμένου

Παίρνετε αυτό το μενού δεξιοπατώντας στο κείμενο. Είναι κάπως διαφορετικό από αυτό του διαλόγου επεξεργαστή κειμένου.

 • Αποκοπή, Αντιγραφή, Επικόλληση, Διαγραφή: αυτές οι επιλογές αφορούν ένα επιλεγμένο κείμενο. Παραμένουν απενεργοποιημένες όσο δεν υπάρχει επιλεγμένο κείμενο. Η «Επικόλληση» ενεργοποιείται εάν το πρόχειρο είναι γεμάτο με κείμενο.

 • Άνοιγμα αρχείου κειμένου: αυτή η εντολή ανοίγει έναν περιηγητή αρχείου όπου μπορείτε να βρείτε το επιθυμητό αρχείο κειμένου.

 • Καθαρισμός: αυτή η εντολή διαγράφει όλο το κείμενο, επιλεγμένο ή όχι.

 • Μονοπάτι από κείμενο: αυτή η εντολή δημιουργεί ένα μονοπάτι από τα περιγράμματα του τρέχοντος κειμένου. Το αποτέλεσμα δεν είναι προφανές. Πρέπει να ανοίξετε το διάλογο μονοπατιού και να κάνετε το μονοπάτι ορατό. Έπειτα επιλέξτε το εργαλείο μονοπατιού και πατήστε στο κείμενο. Κάθε γράμμα περιβάλλεται τώρα με συστατικό του μονοπατιού. Έτσι μπορείτε να τροποποιήσετε το σχήμα των γραμμάτων μετακινώντας τα σημεία ελέγχου του μονοπατιού.

  Αυτή η εντολή είναι παρόμοια με στρώσημετατροπή κειμένου σε μονοπάτι.

  Σχήμα 9.10. Κείμενο σε εφαρμοσμένο μονοπάτι

  Κείμενο σε εφαρμοσμένο μονοπάτι

  Τίποτα δεν φαίνεται.


  Σχήμα 9.11. Το μονοπάτι έγινε ορατό

  Το μονοπάτι έγινε ορατό

  Το μονοπάτι έγινε ορατό στην καρτέλα μονοπατιών. Το μονοπάτι φαίνεται ως ένα κόκκινο περίγραμμα γύρω από το κείμενο.


  Σχήμα 9.12. Ενεργοποιημένο εργαλείο μονοπατιού

  Ενεργοποιημένο εργαλείο μονοπατιού

  Ενεργοποιημένο εργαλείο μονοπατιού· πατήστε στο μονοπάτι.


 • κείμενο κατά μήκος του μονοπατιού:

  Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται μόνο εάν υπάρχει μονοπάτι. Όταν δημιουργείται το κείμενό σας, δημιουργείται ή εισάγεται ένα μονοπάτι και το κάνει ενεργό. Εάν δημιουργήσατε το μονοπάτι σας πριν το κείμενο, το μονοπάτι γίνεται αόρατο και πρέπει να το κάνετε ορατό στο διάλογο μονοπατιού.

  The Text along path command is also available from the Layer menu in the main menu.

  Οι εντολές Απόρριψη πληροφοριών κειμένου, Κείμενο σε διαδρομή και Κείμενο κατά μήκος μονοπατιού εμφανίζονται στο μενού Στρώσεις μόνο εάν υπάρχει στρώση κειμένου.

  Επιλέξτε Κείμενο κατά μήκος του μονοπατιού. Το κείμενο κάμπτεται κατά μήκος του μονοπατιού. Τα γράμματα αναπαρίστανται με το περίγραμμά τους. Καθένα από αυτά αποτελεί συστατικό του νέου μονοπατιού που εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου μονοπάτι). Όλες οι επιλογές μονοπατιού θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτό το νέο μονοπάτι.

  Σχήμα 9.13. Παράδειγμα «κειμένου κατά μήκος μονοπατιού»

  Παράδειγμα «κειμένου κατά μήκος μονοπατιού»
  Παράδειγμα «κειμένου κατά μήκος μονοπατιού»

  Μετατρέποντας ένα στοιχείο κειμένου σε επιλογή ή μονοπάτι, μπορείτε να το γεμίσετε, να χαράξετε τα περιγράμματα, να το μετασχηματίσετε ή γενικά να εφαρμόσετε όλο το φάσμα των εργαλείων του GIMP για να πετύχετε ενδιαφέροντα εφέ.

 • Από αριστερά προς τα δεξιά/από δεξιά προς τα αριστερά: ορισμός της κατεύθυνσης γραφής της γλώσσα σας.