2.3. Selecció El·líptica

L'eina de Selecció El·líptica està dissenyada per a seleccionar les regions circulars i el·líptiques d'una imatge, amb una alta qualitat de suavitzador. Per a obtenir més informació sobre seleccions, consulteu Seleccions; per a obtenir informació sobre les característiques comunes de totes les eines de selecció, consulteu Eines de selecció.

Aquesta eina també es pot utilitzar per a representar un cercle o una el·lipse en una imatge. Per a representar una el·lipse farcida, feu una selecció el·líptica i després l'ompliu utilitzant l'eina Pot de pintura. Per a crear el contorn de l'el·lipse, la manera més simple i flexible és crear una selecció el·líptica i després traçar-la. No obstant això, la qualitat del suavitzador amb aquest mètode és bastant pobre. Es pot obtenir un contorn de millor qualitat fent dues seleccions de diferents grandàries, sostraient l'interior de l'exterior; però això no sempre és fàcil d'aconseguir. L'ordre SeleccionaVora... ho facilita.

2.3.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats d'activar l'eina:

  • Des del menú de la imatge EinesEines de SeleccióSelecció El·líptica;

  • En fer clic a la icona eina de la caixa d'eines,

  • Utilitzant la drecera de teclat E.

2.3.2. Tecles modificadores

[Nota] Nota

Consulteu Eines de selecció per a obtenir ajuda amb les tecles modificadores que afecten a totes aquestes eines de la mateixa forma. Ací només s'expliquen els efectes de les opcions específiques de l'eina.

Ctrl

Si manteniu la tecla premuda després de començar la selecció, farà que el punt d'inici s'utilitzi com a centre de l'el·lipse, en lloc d'utilitzar una cantonada del rectangle que tanca l'el·lipse. Recordeu que si premeu la tecla Ctrl abans de començar a fer la selecció, aquesta se sostraurà de la selecció existent.

Maj

Premeu la tecla Maj després de començar la selecció i la manteniu premuda fins a acabar-la, això obliga a la selecció a què sigui un cercle. Recordeu que si premeu la tecla Maj abans de començar a fer la selecció, el resultat de la selecció s'afegirà a la selecció existent.

Ctrl+Maj

Prémer ambdues tecles combina els dos efectes, dona una selecció circular centrada al punt inicial.

2.3.3. Manipulació de l'eina

Figura 14.11. Exemple de selecció el·líptica.

Exemple de selecció el·líptica.

Quan aquesta eina està seleccionada el punter del ratolí es converteix en una icona circular tan aviat com està sobre la imatge. Un arrossega i amolla permet dibuixar una el·lipse (o cercle) dins d'una caixa rectangular. Quan amolleu el punter del ratolí, una línia discontínua («caminet de formiguetes») envolta la selecció el·líptica. No cal ajustar la selecció amb cura ja que després podeu redimensionar-la fàcilment.

Quan el punter es mou sobre el llenç, la seva aparença i la selecció canvien. Podeu canviar la mida de la selecció utilitzant les nanses, igual que amb la selecció rectangular. Consulteu Manipulació de l'eina en el capítol de la selecció rectangular.

2.3.4. Opcions

Figura 14.12. Opcions d'eina per a l'eina de Selecció El·líptica

Opcions d'eina per a l'eina de Selecció El·líptica

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú principal a FinestresFinestres acoblablesOpcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

[Nota] Nota

Vegeu Eines de selecció Opcions d'ajuda amb opcions que són comunes a totes aquestes eines. Ací només s'expliquen les opcions específiques d'aquesta eina.

Modes; suavitzador; difumina les vores

Opcions comunes de selecció.

Totes les altres opcions

Totes aquestes opcions funcionen exactament de la mateixa manera; ja s'han descrit en la selecció rectangular. Consulteu Secció 2.2.4, «Opcions de l'eina».