2.3. Ελλειψοειδής επιλογή

Σχήμα 14.14. Εικονίδιο ελλειψοειδούς επιλογής στην εργαλειοθήκη

Εικονίδιο ελλειψοειδούς επιλογής στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο ελλειψοειδούς επιλογής σχεδιάστηκε να επιλέγει κυκλικές και ελλειπτικές περιοχές για μια εικόνα, με υψηλής ποιότητας εξομάλυνση, εάν το θέλετε. Για πληροφορίες στις επιλογές και πώς χρησιμοποιούνται στο GIMP δείτε Επιλογές· για πληροφορίες σε κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα εργαλεία επιλογής δείτε Εργαλεία επιλογής.

This tool is also used for rendering a circle or ellipse on an image. To render a filled ellipse, create an elliptical selection, and then fill it using the Bucket Fill tool. To create an elliptical outline, the simplest and most flexible approach is to create an elliptical selection and then stroke it. However, the quality of anti-aliasing with this approach is rather crude. A higher quality outline can be obtained by creating two elliptical selections with different sizes, subtracting the inner one from the outer one; however this is not always easy to get right. The command SelectBorder… makes it easy.

2.3.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the image-menu: ToolsSelection ToolsEllipse Select.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the E keyboard shortcut.

2.3.2. Τροποποιητές πληκτρολογίου

[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Εργαλεία επιλογής για βοήθεια με τροποποιητικά πλήκτρα που επηρεάζουν όλα αυτά τα εργαλεία κατά τον ίδιο τρόπο. Μόνο επιλογές αποτελεσμάτων που είναι ειδικές για αυτό το εργαλείο εξηγούνται εδώ.

Ctrl (Έλεγχος)

Πατώντας το πλήκτρο μετά την έναρξη της επιλογής σας και κρατώντας το πατημένο μέχρι να τελειώσετε, που προκαλεί το αρχικό σημείο να χρησιμοποιηθεί ως το κέντρο της επιλεγμένης έλλειψης, αντί για γωνία του ορθογωνίου που μπορεί να το περιέχει. Σημειώστε ότι εάν πατήσετε το πλήκτρο Ctrl πριν το ξεκίνημα της επιλογής, η τελική επιλογή θα αφαιρεθεί από την υπάρχουσα επιλογή.

Shift (Μετατόπιση)

Πατώντας το πλήκτρο Shift μετά την έναρξη της επιλογής σας και κρατώντας το πατημένο μέχρι να τελειώσετε, μετατρέπει την επιλογή σε κύκλο. Σημειώστε ότι εάν πατήσετε το πλήκτρο Shift πριν την έναρξη της επιλογής, η τελική επιλογή θα προστεθεί στην υπάρχουσα επιλογή.

Ctrl (Έλεγχος)+Shift (Μετατόπιση)

Πατώντας και τα δύο πλήκτρα συνδυάζει τα δύο αποτελέσματα, δίνοντας σας μια κυκλική επιλογή κεντραρισμένη στο αρχικό σημείο.

2.3.3. Χειρισμός εργαλείου

Σχήμα 14.15. Παράδειγμα ελλειπτικής επιλογής.

Παράδειγμα ελλειπτικής επιλογής.

Όταν αυτό το εργαλείο επιλεγεί ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε εικονίδιο κύκλου μόλις υπερίπταται της εικόνας. Το σύρσιμο και απόθεση σας επιτρέπει να πάρετε μια έλλειψη (ή κύκλο) μέσα σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο. Όταν το πλήκτρο του ποντικιού απελευθερώνεται, μια διάστικτη γραμμή («μυρμήγκια που περπατούν») περιβάλλει την ελλειπτική επιλογή. Δεν είναι αναγκαίο να ρυθμίσουμε την επιλογή επακριβώς· μπορείτε να της αλλάξετε μέγεθος αργότερα.

Όταν ο δείκτης κινείται στον καμβά, οι όψεις του δείκτη και της επιλογής αλλάζουν. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της επιλογής χρησιμοποιώντας τις λαβές. Δείτε Χειρισμός εργαλείου στο κεφάλαιο του ορθογωνίου.

2.3.4. Επιλογές

Σχήμα 14.16. Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο ελλειπτικής επιλογής

Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο ελλειπτικής επιλογής

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Επιλογές εργαλείων επιλογής για βοήθεια με επιλογές που είναι κοινές σε όλα τα εργαλεία. Μόνο επιλογές που είναι ειδικές για αυτό το εργαλείο εξηγούνται εδώ.

Λειτουργίες· εξομάλυνση· απάλυνση άκρων

Συνήθεις προτιμήσεις επιλογής.

Όλες οι άλλες επιλογές

Όλες αυτές οι επιλογές δουλεύουν ακριβώς το ίδιο, όπως περιγράφηκε για την ορθογώνια επιλογή ήδη. Δείτε Τμήμα 2.2.4, «Επιλογές εργαλείων» για λεπτομέρειες.