2.4. Selecció lliure (llaç)

Figura 14.16. La icona Selecció Lliure en la caixa d'eines

La icona Selecció Lliure en la caixa d'eines

The Free Selection tool, lets you create a selection by drawing it with the pointer.

You can use this tool in two ways. First create the starting point by clicking on your image. Then:

In both cases, double clicking on the end point closes the selection with a straight line.

En mode poligonal, aquesta selecció és una selecció preliminar; el caminet de formiguetes, però el cercle groc petit encara hi és present: podeu copiar la selecció i, pitjant la tecla Retrocés, retorna al penúltim pas seleccionat (reobriu la forma) i podreu editar la selecció.

Premeu Retorn o feu doble clic dins de la forma per validar la selecció.

Si pitgeu i deixeu anar el punter del ratolí, podreu barrejar segments i segments poligonals fets a mà alçada. Podeu sortir fora de la vora de la imatge i tornar-hi si voleu.

Free Select is often a good tool to use for «roughing in» a selection; it is not so good for precise definition. Experienced users find that it is often convenient to begin with the Free Select tool, but then switch to QuickMask mode for detail work.

Per a obtenir informació sobre Seleccions i el seu ús en el GIMP consulteu Seleccions. Per a obtenir informació sobre les característiques comunes de totes les eines de selecció, consulteu Eines de selecció.

[Nota] Nota

L'eina Selecció Lliure és més fàcil d'utilitzar amb una tauleta que amb un ratolí.

Figura 14.17. Barreja segments lliures i segments poligonals

Barreja segments lliures i segments poligonals

2.4.1. Activació de l'eina

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the image-menu: ToolsSelection ToolsFree Select.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the F keyboard shortcut.

2.4.2. Tecles modificadores

L'eina Selecció Lliure té tecles modificadores que afecten a totes les eines de selecció de la mateixa manera. Consulteu Eines de selecció per a més detalls.

Retrocés retorna al penúltim pas seleccionat (elimina l'últim segment de la selecció), Escape cancel·la tots els segments de la selecció.

2.4.3. Manipulació de l'eina

Per a moure la selecció, consulteu Moure les seleccions.

Figura 14.18. Selecció ràpida amb l'eina Selecció Lliure.

Selecció ràpida amb l'eina Selecció Lliure.

2.4.4. Opcions

Figura 14.19. Tool Options for the Free Select tool

Tool Options for the Free Select tool

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

L'eina Selecció Lliure no té opcions especials, només les que afecten a totes les Eines de selecció de la mateixa manera. Consulteu Eines de selecció.

Since GIMP-2.10.12, selection modes work differently. Marching ants come with a continuous line, meaning that the selection is not validated yet and that you can still change the selection shape (mouse pointer comes with the Move icon). But you can't use (holding it pressed) Shift, Ctrl yet. You have to hit the Enter key. Then you can use (holding them pressed) Shift to add a selection, Ctrl to subtract a selection, Shift + Ctrl to intersect two selections. When you are satisfied with your changes, hit Enter key to validate the selection.