9.3. Avståndskarta

9.3.1. Översikt

Varje bildpunkt i bilden ersätts med ett gråvärde beroende på avståndet till närmaste hinderbildpunkt, allmänt en kantbildpunkt. Olika metoder kan användas för att beräkna avståndet.

9.3.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersGenericDistance Map….

9.3.3. Alternativ

Figur 17.177. Alternativ för Avståndskarta

Alternativ för ”Avståndskarta”

Förinställningar, Indatatyp, Klippning, Toningsalternativ, Förhandsvisning, Dela vy
[Notera] Notera

Dessa alternativ beskrivs i Avsnitt 2, ”Gemensamma funktioner”.

Måttenhet

Måttenhet är en topologisk term. Tre metoder finns tillgängliga:

  • Euklidisk standard: avståndet är en rät linje.

  • Manhattan: avståndet är summan av de endimensionella avstånden längs X- och Y-axlarna.

  • Tjebysjov: avståndet är maximum av de endimensionella avstånden längs X- och Y-axlarna.

Kanthantering

Detta definierar hur områden utanför indata betraktas vid beräkning av avstånd. Valen är: Under tröskelvärde och Över tröskelvärde.

Tröskelvärde lågt

Standard är 0. Att öka detta värde väljer bildpunkter med högre ljusstyrka

Originalbild för exempel. Tröskelvärde lågt kommer stegvis ökas. Ljusstyrka: mörkröd = 0,070; ljusröd = 0,223; grön = 0,133

Figur 17.178. Exempel för Tröskelvärde lågt

Exempel för ”Tröskelvärde lågt”

Tröskelvärde lågt = 0: endast kantavstånd är synliga.

Exempel för ”Tröskelvärde lågt”

Tröskelvärde lågt = 0,070: mörkröd cirkel dyker upp.

Exempel för ”Tröskelvärde lågt”

Tröskelvärde lågt = 0,133: grön cirkel dyker upp.

Exempel för ”Tröskelvärde lågt”

Tröskelvärde lågt = 0,223: ljusröd cirkel dyker upp.


Tröskelvärde högt

Standard är 1. Att minska detta värde gör resultatet mörkare.

Gråskala medelvärdesbildning

Antal beräkningar för gråskalemedelvärde.

Normalisera

Detta alternativ är ikryssat som standard. Om du avmarkerar det så kommer inget brus att skapas.

Figur 17.179. Exempel för Normalisera

Exempel för ”Normalisera”

Alternativet Normalisera ikryssat.

Exempel för ”Normalisera”

Alternativet Normalisera avmarkerat.