8. Dialogen GIH

When your new animated brush is created, it is displayed within the image window and you would like save it into a gih format. You select FileSave as… menu, name your work with the gih extension in the new window relevant field and as soon as you pressed the Save button, the following window is displayed:

Figur 7.18. Dialogen til beskrivelse af den animerede pensel

Dialogen til beskrivelse af den animerede pensel

Denne dialog vises, når du eksporterer et billede som en animeret pensel


Dialogen har mange indstillinger, som kan være svære at forstå. Med dem kan du bestemme, hvordan din pensel skal animeres.

Mellemrum (procent)

Mellemrum er afstanden mellem fortløbende penselmærker, når du følger et penselstrøg med markøren. Uanset maleværktøjet kan du anskue det at male som at sætte stempler. Er mellemrummet lille, er stemplerne meget tætte og strøget ser sammenhængende ud. Er mellemrummet på den anden side stort, vil stemplerne være adskilte; det kan give interessante effekter med en farvepensel (som f.eks. grøn peber). Værdierne ligger mellem 1 og 200 %, hvilket refererer til penslens diameter: 100 % betyder én diameter.

Description

Penslens navn som det vil vises øverst i dialogen Pensel (gittertilstand), når penslen er valgt.

Cellestørrelse

That is size of cells you will cut up in layers. Default is one cell per layer and size is that of the layer. Then there is only one brush aspect per layer.

Vi kunne have ét stort lag, som blev skåret op i celler, der kunne bruges til den animerede pensels forskellige dele.

For instance, we want a 100×100 pixels brush with 8 different aspects. We can take these 8 aspects from a 400×200 pixels layer, or from a 300×300 pixels layer but with one cell unused.

Antal celler

Antal celler (en celle pr. del) som vil udtages af hvert lag. Standard er antallet af lag, da der kun er et lag pr. del.

Vis som

Hvordan cellerne er arrangeret i lagene. Har du f.eks. placeret otte celler med to celler pr. lag på fire lag, vil GIMP vise: 1 række(r) med 2 kolonner i hvert lag.

Dimension, rang, valg

Nu bliver det kompliceret! Forklaring er nødvendig for at forstå, hvordan celler og lag arrangeres.

GIMP starts retrieving cells from each layer and stacks them into a FIFO stack (First In First Out: the first in is at the top of the stack and so can be first out). In our example 4 layers with 2 cells in each, we'll have, from top to bottom: first cell of first layer, second cell of first layer, first cell of second layer, second cell of second layer, …, second cell of fourth layer. With one cell per layer or with several cells per layer, result is the same. You can see this stack in the Layer Dialog of the resulting .gih image file.

Ud fra stakken genererer GIMP et computerarray med de Dimensioner, du har angivet. Du kan bruge fire dimensioner.

I datalogi har et array formen mitarray(x,y,z) for et tredimensionelt array (3D). Det er let at forestille sig et 2D-array: på et stykke papir er det en tabel med rækker og kolonner.

I et 3D-array taler vi ikke om rækker og kolonner, men Dimensioner og Rang. Første dimension er langs x-aksen, anden dimension langs y-aksen og tredje dimension langs z-aksen. Et element i et array angives med et indeks for hver dimension.

To fill up this array, GIMP starts retrieving cells from the top of stack. The way it fills the array reminds that of an odometer: right rank digits turn first and, when they reach their maximum, left rank digits start running. If you have some memories of Basic programming you will have, with an array(4,2,2), the following succession: (1,1,1),(1,1,2),(1,2,1),(1,2,2),(2,1,1),(2,1,2),(2,2,2),(3,1,1),…, (4,2,2). We will see this later in an example.

Udover indekset du giver til hver dimension, kan du også give dem en Valg-tilstand.

Incremental (forøgende)

GIMP vælger et indeks fra den pågældend dimension i numerisk orden.

Random (tilfældig)

GIMP vælger et tilfældigt indeks fra den pågældende dimension.

Angular (vinkel)

GIMP vælger et indeks fra den pågældende dimension i henhold til penslens bevægelsesvinkel.

Første element svarer til retningen 0°, som betyder opad. Hvert af de følgende øger vinklen trinvis med uret. Hvert trin er 360°/antal elementer. Med fire elementer er vinklerne f.eks. 0° (op), 90° (højre), 180° (ned) og 270° (venstre).[2]

Velocity, Pressure, x tilt, y tilt

Disse indstillinger er til avancerede tegneplader.

Eksempler

En endimensionel billedrørledning

Hvad kan alt det bruges til? Det vil vi gradvist lære med eksempler. Du kan i hver dimension tilføje handlinger til din pensel.

Lad os begynde med en 1D-pensel, hvor vi kan studere effekten af de forskellige valg. Vi kan forestille os den som:

Følg disse trin:

 1. Select FileNew… from the image menu.

  Set Width and Height for example to 30 pixels.

  In the Advanced Options, set the Color space to RGB color and set Fill with to Transparency.

  Using the Text tool create 4 layers 1, 2, 3, 4. Delete the background layer.

 2. Select FileSave… from the image menu to first save your image as an .xcf file to keep its properties.

  Select FileExport As… from the image menu to export the image as an animated brush with the .gih extension.

  Export the image with a .gbr extension in the brushes directory in your personal GIMP folder. The location of this folder depends on your OS:

  • Linux: /home/user_name/.config/GIMP/2.10/

  • macOS: /Users/user_name/Library/Application Support/GIMP/2.10/

  • Windows: C:\Users\user_name\AppData\Roaming\GIMP\2.10\

 3. In the Export Image as Brush Pipe dialog, provide a Description, set the Spacing (percent) to 100, set the Cell size to 30×30, set Dimension to 1, and set Ranks to 4, and the Selection dropdown to incremental. Then click the Export button.

 4. In the Brush Dialog, click on the button Refresh brushes .

  Your brush appears among the other brushes. You can use it immediately, without restarting GIMP.

  Select your brush. Select pencil tool for instance and click and hold with it on a new image:

  Du ser 1, 2, 3, 4 tal efter hinanden i rækkefølge.

 5. Take your .xcf image file back and save it as .gih setting the Selection dropdown to random:

  Tal vises i tilfældig rækkefølge.

 6. Now set the Selection dropdown to angular:

En animeret pensel i tre dimensioner

Vi vil nu oprette en 3D-animeret pensel: Dens orientering vil variere afhængig af penslens retning, der skiftes regelmæssigt mellem højre og venstre hånd, og farven vil skifte tilfældigt mellem sort og blå.

The first question we have to answer to is the number of images that is necessary. We reserve the first dimension (x) to the brush direction (4 directions). The second dimension (y) is for Left/Right alternation and the third dimension (z) for color variation. Such a brush is represented in a 3D array myarray(4,2,2):

There are 4 ranks in first dimension (x), 2 ranks in second dimension (y) and 2 ranks in third dimension (z). Thus there are 4×2×2 = 16 cells. We need 16 images.

 1. Opret billeder til første dimension (x)

  Open a new 30×30 pixels image, RGB with Transparent Fill Type. Using the zoom draw a left hand with fingers upwards.[3] Save it as handL0k.xcf (hand Left 0° Black).

  Open the Layer Dialog. Double click on the layer to open the Layer Attributes Dialog and rename it to handL0k.

  Duplicate the layer. Let visible only the duplicated layer, select it and apply LayerTransformRotate 90° clockwise. Rename it to handL90k.

  Gentag handlingen for at oprette handL180k og handL-90k (eller handL270k).

 2. Opret billeder til anden dimension (y)

  I vores eksempel har denne dimension to elementer svarende til venstre og højre hånd. Venstre hånd findes allerede og højre hånd laves ved at vende venstre hånd vandret.

  Duplicate the handL0k layer. Let it visible only and select it. Rename it to handR0K. Apply LayerTransformFlip Horizontally.

  Gentag samme handling med de andre lag indeholdende venstre hånd for at oprette de tilsvarende lag af en højre hånd.

  Re-order layers to have a clockwise rotation from top to bottom, alternating Left and Right: handL0k, handR0k, handL90k, handR90k, …, handR-90k.

 3. Opret billeder til tredje dimension (y)

  Opret billeder til tredje dimension (y): Den tredje dimension har to elementer svarende til sort og blå. Første element (sort) findes allerede. Billeder i tredje dimension vil være en blå kopi af billederne i anden dimension, så vi i alt vil have 16 billeder. Men en række på 16 lag er ikke nem at håndtere, så vi vil bruge lag med to billeder.

  Select the handL0k layer and let it visible only. Use ImageCanvas Size… to change the canvas size to 60×30 pixels.

  Duplikér laget handL0k. Udfyld kopiens hånd med blå farve med værktøjet spandudfyldning.

  Vælg værktøjet flytning og markér i dets indstillinger Flyt det aktive lag. Flyt den blå hånd til højre side af laget; brug Zoom til at gøre det præcist.

  Make sure only handL0k and its blue copy are visible. Right click on the Layer Dialog: Apply the Merge Visible Layers command with the option Expand as Necessary. You get a 60×30 pixels layer with the black hand on the left and the blue hand on the right. Rename it to handsL0.

  Gentag handlingerne på de andre lag.

 4. Anbring lagene i rækkefølge

  Layers must be set in order so that GIMP can find the required image at some point of using the brush. Our layers are yet in order but we must understand more generally how to have them in order. There are two ways to imagine this setting in order. The first method is mathematical: GIMP divides the 16 layers first by 4; that gives 4 groups of 4 layers for the first dimension. Each group represents a direction of the brush. Then, it divides each group by 2; that gives 8 groups of 2 layers for the second dimension: each group represents a L/R alternation. Then another division by 2 for the third dimension to represent a color at random between black and blue.

  Den anden metode er visuel med brug af arrayrepræsentationen. Sammenhængen mellem de to metoder vises i billedet nedenfor:

  Hvordan vil GIMP læse arrayet?: GIMP begynder med den første dimension, som repræsenterer angular (vinklen), f.eks. 90°. I rangen 90° (i gul) i den anden dimension vælges et højre-venstreskift på en incremental (forøgende) måde. Derefter vælges i tredje dimension tilfældigt en farve. Vores lag skal være i nedenstående rækkefølge:

 5. Voilà. Your brush is ready. Save it as .xcf first, then export as .gih with the following parameters:

  • Mellemrum: 100

  • Beskrivelse: Hænder

  • Cell Size: 30×30

  • Antal celler: 16

  • Dimensioner: 3

   • Dimension 1: 4 elementer, Valg: Angular (vinkel)

   • Dimension 2: 2 elementer, Valg: Incremental (forøgende)

   • Dimension 3: 2 elementer, Valg: Random (tilfældig)

  Place your .gih file into the GIMP brush directory and refresh the brush box (see steps above). You can now use your brush.

  Figur 7.19. Her er resultatet af at optegne en elliptisk markering med penslen:

  Her er resultatet af at optegne en elliptisk markering med penslen:

  Penslen skifter regelmæssigt mellem højre og venstre hånd, tilfældigt mellem sort og blå og retning i henhold til de fire retninger for penslen.
[2] I tidligere versioner af GIMP skal du måske erstatte med uret med mod uret.

[3] Ok, we are cheating here: our hand is borrowed from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stop_hand.png.