Cap. 7. Painting with GIMP

Cuprins

1. Selecția
1.1. Estompare
1.2. Efectuarea unei selecții parțial transparente
2. Creating and Using Selections
2.1. Moving or Resizing a Selection
2.2. Adding or subtracting selections
3. The Quick Mask
3.1. Prezentare generala
3.2. Proprietăți
4. Using Quick Mask Mode
5. Paths
5.1. Path Creation
5.2. Path Properties
5.3. Paths and Selections
5.4. Transforming Paths
5.5. Stroking a Path
5.6. Paths and Text
5.7. Paths and SVG files
6. Pensule
7. Adding New Brushes
8. The GIH Dialog Box
9. Changing brush size
9.1. How to change the size of a brush
9.2. Creating a brush quickly
10. Degradeuri
11. Modele
12. Palete
12.1. Hartă de culoare
13. Preconfigurări
14. Drawing Simple Objects
14.1. Drawing a Straight Line
14.2. Creating a Basic Shape

1. Selecția

Deseori, atunci când se operează pe o imagine, se dorește ca doar o parte din ea să fie afectată. În GIMP, puteți face ca acest lucru sa se întâmple prin selectarea acelei părți. Fiecare imagine are o selecție asociată. Cele mai multe, dar nu toate operațiile GIMP acționează numai pe porțiuni selectate ale imaginii.

Fig. 7.1. Cum ați izola copacul?

Cum ați izola copacul?

Există multe, multe situații în care crearea corectă a unei selecții este cheia pentru a obține rezultatul dorit, și de multe ori nu este ușor de făcut. De exemplu, în imaginea de mai sus, să presupunem că vrem să decupăm copacul separat de fundal, și să-l lipim într-o altă imagine. Pentru a face acest lucru, este nevoie de crearea unei selecții care conține copacul și numai copacul. Este dificil, deoarece copacul are o formă complexă, și în mai multe locuri este greu de distins de obiectele din spate.

Fig. 7.2. Selecția este arătată ca de obicei cu linie întreruptă.

Selecția este arătată ca de obicei cu linie întreruptă.

Acum, aici este un punct foarte important, și este crucial să se înțeleagă acest lucru. În mod obișnuit atunci când creați o selecție, o vedeți ca pe o linie punctată care anexează o porțiune a imaginii. Concluzia, nu tocmai întregime exactă, pe care ai putea-o obține de la acest lucru, este că selecția este un fel de container, cu părțile selectate ale imaginii în interior, iar părțile neselectate în afară. Deși acest concept de selecție este bun pentru multe scopuri, nu este în întregime corect.

De fapt, selecția este implementată ca un canal. În ceea ce privește structura sa internă, este identic cu canalele roșii, verzi, albastre și alfa ale unei imagini. Astfel, selecția are o valoare definită la fiecare pixel al imaginii, variind între 0 (neselectat) și 255 (complet selectat). Avantajul acestei abordări este că permite unor pixeli să fie parțial selectați, oferindu-le valori intermediare între 0 și 255. După care veți vedea că există multe situații în care este de dorit să aibă tranziții netede între regiunile selectate și neselectate.

Atunci ce este linia punctată care apare atunci când creați o selecție?

Linia punctată este o linie de contur, care împarte zonele care sunt mai mult de jumătate selectate și zonele care sunt mai puțin de jumătate selectate.

Fig. 7.3. Same selection in Quick Mask mode.

Same selection in Quick Mask mode.

While looking at the dashed line that represents the selection, always remember that the line only tells part of the story. If you want to see the selection in full detail, the easiest way is to click the Quick Mask button in the lower left corner of the image window. This causes the selection to be shown as a translucent overlay atop the image. Selected areas are unaffected; unselected areas are reddened. The more completely selected an area is, the less red it appears.

Many operations work differently in Quick Mask mode, as mentioned in the Quick Mask overview. Use the Quick Mask button in the lower left corner of the image window to toggle Quick Mask mode on and off.

Fig. 7.4. Same selection in Quick Mask mode after feathering.

Same selection in Quick Mask mode after feathering.

1.1. Estompare

With the default settings, the basic selection tools, such as the Rectangle Select tool, create sharp selections. Pixels inside the dashed line are fully selected, and pixels outside completely unselected. You can verify this by toggling Quick Mask: you see a clear rectangle with sharp edges, surrounded by uniform red. Use the Feather edges checkbox in the Tool Options to toggle between graduated selections and sharp selections. The feather radius, which you can adjust, determines the distance over which the transition occurs.

If you are following along, try this with the Rectangle Select tool, and then toggle Quick Mask. You will see that the clear rectangle has a fuzzy edge.

Estompările sunt deosebit de utile atunci când tăiați și lipiți, astfel încât obiectul lipit să se amestece lin și discret cu împrejurimile.

It is possible to feather a selection at any time, even if it was originally created as a sharp selection. Use SelectFeather from the main menu to open the Feather Selection dialog. Set the feather radius and click OK. Use SelectSharpen to do the opposite—sharpen a graduated selection into an all-or-nothing selection.

[Notă] Notă

Pentru cititorii orientați din punct de vedere tehnic: estomparea se realizează prin aplicarea unei neclarități gaussiene la canalul de selecție, cu raza de estompare specificată.

1.2. Efectuarea unei selecții parțial transparente

Aveți posibilitatea să configurați opacitatea unui strat, dar nu puteți face acest lucru direct pentru o selecție. Este destul de util pentru a face imaginea unei sticle transparentă. Utilizați următoarele metode pentru a configura opacitatea stratului:

  • Pentru selecții simple, utilizați instrumentul Radieră cu opacitatea dorită.

  • For complex selections: use SelectFloat to create a floating selection. This creates a new layer with the selection called Floating Selection (Secțiune 4.5, „Float”). Set the opacity slider in the Layer Dialog to the desired opacity. Then anchor the selection: outside the selection, the mouse pointer includes an anchor. When you click while the mouse pointer includes the anchor, the floating selection disappears from the Layer Dialog and the selection is at the right place and partially transparent (anchoring works this way only if a selection tool is activated: you can also use the Anchor Layer command in the context menu by right clicking on the selected layer in the layer dialog).

    And, if you use this function frequently: Ctrl-C to copy the selection, Ctrl-V to paste the clipboard as a floating selection, and LayerNew Layer… to turn the selection into a new layer. You can adjust the opacity before, or after creating the new layer.

  • Another way: use LayerMaskAdd Layer Masks… to add a layer mask to the layer with the selection, initializing it with the selection. Then use a brush with the desired opacity to paint the selection with black, i.e. paint it with transparency. Then LayerMaskApply Layer Mask. See Secțiune 2.1.4, „Măști strat”.

  • Pentru a face un fundal solid pentru o imagine transparentă, adăugați un canal alfa, folosiți bagheta magică pentru a selecta fundalul. Apoi, utilizați instrumentul Prelevator de culoare pentru a selecta culoarea de fundal, care devine culoarea de prim plan în caseta de instrumente. Utilizați instrumentul de Umplere cu găleata cu culoarea selectată. Stabiliți modul de umplere găleată la Ștergere de culoare, care șterge pixelii cu culoarea selectată; alți pixeli sunt parțial șterși iar culoarea lor este schimbată.

    Cea mai simplă metodă este de a utiliza EditareȘterge, care oferă transparență completă unei selecții.