2. Dialoguri legate de structura imaginii

Următoarele dialoguri vă permit să controlați și să manipulați structurile de imagine, cum ar fi straturi, canale, sau trasee.

2.1. Dialog straturi

Fig. 15.1. Dialog straturi

Dialog straturi

Dialogul Straturi este interfața principală pentru a edita, modifica și gestiona straturile.

2.1.1. Activarea dialogului

Acest dialog este un dialog andocabil; a se vedea secţiunea Secțiune 2.3, „Dialoguri și andocare” pentru ajutor privind manevrarea.

Puteți să îl accesați:

 • din meniul imagine: Ferestre dialoguri andocabile Straturi;

 • din meniul tab în orice dialog andocabil făcând clic pe și selectând Adăugare tabStraturi,

 • prin scurtătura (implicită): Ctrl+L.

În meniul Ferestre, există o listă de ferestre detașabile care există numai în cazul în care cel puțin un dialog rămâne deschis. În acest caz, puteți deschide dialogul Straturidin meniul imagine: FerestreStraturi.

2.1.2. Utilizarea dialogului strat

Prezentare generală

Fiecare strat apare în caseta de dialog sub forma unei miniaturi. Atunci când o imagine are mai multe straturi ca componente, ele apar ca o listă. Stratul superior din listă este primul vizibil, iar cel mai de jos strat este ultimul vizibil, fundalul. Deasupra listei se pot găsi caracteristici legate individual de fiecare strat. Sub lista se pot găsi butoane de gestionare pentru lista de straturi. Un clic-dreapta într-o miniatură strat deschide meniul contextual pentru strat.

Atribute strat

Fiecare strat este afișat în listă, împreună cu atributele sale:

Vizibilitate strat

În fața miniaturii este o pictogramă care arată un ochi. Făcând clic pe ochi, vă comuta dacă stratul este vizibil sau nu. (Shift-clic pe ochi face ca toate celelalte să fie ascunse.)

Straturi înlănțuite

O altă pictogramă, care afișează un lanț, vă permite să grupați straturi pentru operații pe mai mult de un strat la un moment dat (de exemplu cu instrumentul mutare).

Miniatură strat

Conținutul stratului este reprezentat într-o miniatură. Menținerea stânga-clic pentru o secundă pe această miniatură o face mai mare. Când stratul este activ, miniatura are o bordură albă. Chenarul este negru dacă stratul este inactiv. Când stratul are o mască, elementul inactiv ia o bordură neagră.

Nume strat

Atributul principal este numele stratului. Puteți edita acest lucru printr-un dublu-clic pe numele stratului. Puteți utiliza, de asemenea, dialogul Editare atribute strat care se poate găsi în meniul contextual care se obține prin intermediul unui clic dreapta pe strat.

[Notă] Notă

In the case of an animation layer (GIF or MNG), the name of the layer can be used to specify certain parameters: Layer_name (delay in ms) (combination mode), for example Frame-1 (100 ms) (replace). The delay sets the time during which the layer is visible in the animation. The combination mode sets whether you combine the layer with the previous layer or replace it: the two modes are (combine) or (replace).

Caracteristicile straturilor

Deasupra listei de straturi, este posibil să specificați unele proprietăți pentru stratul activ. Stratul activ este cel evidențiat în albastru. Proprietățile sunt: Modul strat, Opacitate, Blocaj pixeli și Blocare canal alfa.

Mod

Modul strat determină modul în care stratul interacționează cu celelalte straturi. Din caseta combo puteți accesa toate modurile furnizate de GIMP. Modurile strat sunt complet detaliate în Secțiune 2, „Moduri straturis”.

Opacitate

Prin mutarea cursorului oferiți mai mult sau mai puțină opacitate stratului. Cu o valoare de opacitate 0, stratul este transparent și complet invizibil. Nu confundați acest lucru cu o mască strat, care setează pixelul transparență după pixel.

Blocaj

Aveți trei posibilități:

 • Blocare pixeli: când butonul este apăsat, nu puteți utiliza niciun instrument bazat pe pensulă (pensulă, creion, radieră etc.), aerograful sau instrumentul cerneală din stratul selectat curent. Acest lucru poate fi necesar pentru a le proteja de modificări nedorite.

  Fig. 15.2. Blocarea pixelilor

  Blocarea pixelilor

 • Blocare poziție și dimensiune: acest buton de comutare permite și dezactivează protecția straturilor de la mutarea lor în jurul sau transformarea lor. Când butonul este apăsat, nu puteți utiliza niciun instrument de transformare (rotire, forfecare, perspectivă și altele) și nici nu se poate muta.

  Fig. 15.3. Blocare poziție și dimensiune

  Blocare poziție și dimensiune

 • Lock alpha channel: This toggle button controls the Lock setting for the transparency of the layer. If this is pressed down, then the alpha channel for the layer is locked, and no manipulation has any effect on it. In particular, nothing that you do to a transparent part of the layer will have any effect.

  Fig. 15.4. Blocare canal alfa

  Blocare canal alfa

Fig. 15.5. Exemplu de blocare a canalului Alpha

Exemplu de blocare a canalului Alpha

Stratul activ are trei dungi orizontale, opace, verzi pe un fundal transparent. Vopsim o dungă roșie verticală. Blocaj nebifat: zonele opace și transparente ale stratului activ sunt vopsite cu roșu.

Exemplu de blocare a canalului Alpha

Blocaj bifat: numai zonele opace ale stratului activ sunt vopsite cu roșu. Zonele transparente sunt conservate.


[Indicație] Indicație

Dacă un nume de strat din dialogul strat este aldin, atunci acest strat nu are canal alfa.

Gestionarea straturilor

Sub Listă tabel de straturi un set de butoane vă permite să efectuați unele operații de bază pe Listă tabel de straturi.

Strat nou

Aici se poate crea un strat nou. Un dialog este deschis, așa cum este descris în Strat nou.

Apăsați tasta Shiftpentru a deschide un nou strat cu ultimele valori utilizate.

Grup nou de straturi

Aici se poate crea un nou grup de straturi. Un nou strat este creat, unde puteți pune straturi în jos.

Grupurile de straturi sunt descrise în Grupuri straturi.

Ridicarea stratului

Aici aveți posibilitatea să mutați stratul până la un nivel din listă. Apăsați tasta Shift pentru a muta stratul în partea de sus a listei.

Stratul inferior

Aici aveți posibilitatea să mutați stratul de jos un nivel din listă. Apăsați tasta Shift pentru a muta stratul în partea de jos a listei.

[Indicație] Indicație

Pentru a muta un strat în partea de jos a listei, este mai întâi necesar să adăugați un canal de transparență (denumit și canal Alpha) în stratul de fundal. Pentru a face acest lucru, faceți clic dreapta pe stratul de fundal și selectați Adaugă canal alfa din meniu.

Duplicare strat

Aici se poate crea o copie a stratului activ. Numele stratului nou este sufixat cu un număr.

Combină straturile Ancorează stratul

Înainte de GIMP-2.10.18, acest buton era permanent pentru ancorare. Acum, devine o ancoră doar când o selecție plutitoare este creată (ancorează selecția plutitoare la stratul activ anterior). Altfel, este o iconiță Combină straturile cu mai multe posibilități:

 • Combină acest strat cu primul strat vizibil de sub el.

 • Apăsați Shift: combină straturile grupului de straturi într-un strat normal.

 • Apăsarea Ctrl: combină toate straturile vizibile într-un strat normal.

 • Se apasă Shift+Ctrl: combină toate straturile vizibile cu ultimele valori utilizate.

Ștergere strat

Aici aveți posibilitatea să ștergeți stratul activ.

Mai multe funcții ale stratului

Other functions about layer size are available in the Layer context menu you get by right clicking on the Layer Dialog. You can find them also in the Layer submenu of the image menu.

Veți găsi Funcții de fuzionarea straturilor în Meniul imagine.

Clic și glisare straturi

Faceți clic și țineți pe miniatură strat: se extinde și puteți să-l mutați prin glisarea mouse-ului.

 • Deci, puteți coborî acest strat în altă parte în lista de straturi.

 • Puteți, de asemenea, coborî stratul în jos în caseta de instrumente : este creată o nouă imagine care conține doar acest strat.

 • În cele din urmă, puteți coborî stratul într-o altă imagine : acest strat va fi adăugat la lista de straturi, deasupra straturilor existente.

2.1.3. The Layer dialog context menu

Fig. 15.6. Context Menu for the Layers Dialog

Context Menu for the Layers Dialog

By right-clicking in the layer dialog, or by opening the Layers Menu from the tab menu, a context menu for the Layers dialog will open.

Most of the commands in this menu have already been documented above, or elsewhere:

Edit Layer Attributes…

Except for Width, Height, and Fill with, this dialog is the same as the New Layer Dialog. For information about the layer attributes we therefore refer to the documentation for that dialog.

Blend Space submenu

See Blend space in the New Layer dialog.

Composite Space submenu

See Composite space in the New Layer dialog.

Composite Mode submenu

See Composite mode in the New Layer dialog.

Color Tag submenu

See the Color tag documentation in the New Layer dialog.

New Layer, New Layer Group, Duplicate Layer, Merge Down, Anchor Layer, Delete Layer

These commands are explained above, see layer characteristics.

New from Visible

See the New from Visible menu command documentation.

Layer Boundary Size…

See the Layer Boundary Size… menu command documentation.

Layer to Image Size

See the Layer to Image Size menu command documentation.

Scale Layer…

See the Scale Layer… menu command documentation.

Add Layer Masks…, Apply Layer Mask, Delete Layer Mask, Show Layer Masks, Edit Layer Mask, Disable Layer Masks, Masks to Selection

See the Layer Mask submenu documentation for these commands.

Add Alpha Channel, Remove Alpha Channel

Only one of these will be enabled. If the current layer does not have an alpha channel, you will be able to add one. If it does, you can remove the alpha channel.

Merge Visible Layers

This command merges all visible layers into one layer.

Flatten Image

This command merges all layers into one layer and removes transparency.

2.1.4. Măști strat

Fig. 15.7. Dialog Adăugare mască

Dialog „Adăugare mască”

Prezentare generală

O mască de transparență poate fi adăugată la fiecare strat, se numește mască strat. O mască de strat are aceeași mărime și același număr de pixeli ca stratul la care este atașată. Fiecare pixel al măștii poate fi apoi cuplat cu un pixel în aceeași locație din strat. Masca este un set de pixeli în tonuri de gri pe o scară cu valori de la 0 la 255. Pixelii cu valoare 0 sunt negri și oferă o transparență completă a pixelului cuplat din strat. Pixelii cu valoare 255 sunt albi și conferă o opacitate completă pentru pixelul cuplat din strat.

To create a layer mask start with a right click on the layer to call the context menu and select Add Layer Masks… in the menu. A dialog appears where you can initialize the content of the mask:

 • Alb (opacitate completă): masca este de culoare albă în stratul de dialog. Deci, toți pixelii stratului sunt vizibili în fereastra imaginii, deoarece pictarea măștii cu alb face ca pixelii stratului să fie complet vizibili. Veți picta cu negru pentru a face transparenți pixelii din strat.

 • Negru (transparență deplină) : masca este neagră în dialogul strat. Deci, stratul este pe deplin transparent, deoarece pictura cu negru a măștii face pixelii din strat transparenți. Pictura cu alb va elimina masca și va face din nou vizibili pixelii stratului.

 • Canalul alfa al stratului: masca este inițializată în funcție de conținutul Canalului alfa al stratului. Dacă stratul mai conține transparențe, acestea sunt copiate în mască.

 • Transferul canalului alfa al stratului: are același lucru ca și opțiunea anterioară, cu excepția faptului că resetează, de asemenea, canalul alfa al stratului la opacitate completă.

 • Selection: the mask is initialized according to pixel values found in the selection.

 • Copie în tonuri de gri a stratului: masca este inițializată în funcție de valorile pixelilor stratului.

 • Canal: masca stratului este inițializată cu o mască de selecție pe care ați creat-o înainte, stocată în dialogul canal.

 • Invert mask: This checkbox allows you to invert: black turns to white and white turns to black.

La crearea măștii apare ca o miniatură în dreptul miniaturii strat. Făcând clic pe alternativ pe stratul și pe miniatura măștii, se pot activa alternativ unul sau altul. Elementul activ are o bordură albă (care totuși nu este bine vizibilă în jurul unei măști albe). Este important acest punct. Mențineți întotdeauna dialogul straturilor vizibil atunci când lucrați cu măști, deoarece nu puteți distinge, uitându-vă la pânză, care este activ dintre strat sau mască.

Pressing Alt (or Ctrl+Alt and click on the layer mask thumbnail) is equivalent to the Show Layer Mask command: the layer mask border turns to green. If you press Ctrl the border is red and the result is equivalent to the Disable Layer Mask command. To return to normal view redo last operation. These options are for greater convenience in your work.

Exemplu mască strat

Fig. 15.8. Un strat cu mască strat

Un strat cu mască strat

Această imagine are un strat de fundal, cu o floare și un altul albastru, complet opac. O mască strat alb a fost adăugată pe stratul albastru. În fereastra imagine, stratul albastru rămâne vizibil deoarece o mască albă face vizibile pixelii stratului.


Fig. 15.9. Pictarea măștii strat

Pictarea măștii strat

Masca stratului este activă. Pictați cu culoare neagră, ceea ce face stratul transparent: stratul de bază devine vizibil.