2. Dialoguri legate de structura imaginii

Următoarele dialoguri vă permit să controlați și să manipulați structurile de imagine, cum ar fi straturi, canale, sau trasee.

2.1. Dialog straturi

Fig. 15.1. Dialog straturi

Dialog straturi

Dialogul Straturi este interfața principală pentru a edita, modifica și gestiona straturile.

2.1.1. Activarea dialogului

Acest dialog este un dialog andocabil; a se vedea secţiunea Secțiune 2.3, „Dialoguri și andocare” pentru ajutor privind manevrarea.

Puteți să îl accesați:

 • from the main menu: WindowsDockable DialogsLayers;

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabLayers,

 • prin scurtătura (implicită): Ctrl+L.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Layers dialog from the main menu: WindowsLayers.

2.1.2. Utilizarea dialogului strat

Prezentare generală

Fiecare strat apare în caseta de dialog sub forma unei miniaturi. Atunci când o imagine are mai multe straturi ca componente, ele apar ca o listă. Stratul superior din listă este primul vizibil, iar cel mai de jos strat este ultimul vizibil, fundalul. Deasupra listei se pot găsi caracteristici legate individual de fiecare strat. Sub lista se pot găsi butoane de gestionare pentru lista de straturi. Un clic-dreapta într-o miniatură strat deschide meniul contextual pentru strat.

Layer list

Each entry in the list is a layer along with its attributes:

Vizibilitate strat

Clicking this icon toggles whether the layer is visible or not. (Shift-clicking on the icon causes all other layers to be hidden.)

Blocaj

Clicking on the empty checkbox in the lock column of a layer opens a menu with the following options:

 • Lock pixels: When this toggle button is enabled, you cannot use any brush-based tool (Paintbrush, Pencil, Eraser etc.), the Airbrush or the Ink tool on the currently selected layer. This may be necessary to protect them from unwanted changes.

 • Lock position and size: This toggle button enables or disables protection of layers from moving them around or transforming them. When this is enabled, then you cannot use any transform tool (Rotate, Shear, Perspective and others) or move it.

 • Lock visibility: This toggle button controls the Lock setting for the visibility of the layer. If this is enabled, the layer visibility cannot be changed.

 • Lock alpha channel: This toggle button controls the Lock setting for the transparency of the layer. If this is enabled, the alpha channel for the layer is locked, and no manipulation has any effect on it. In particular, nothing that you do to a transparent part of the layer will have any effect.

Fig. 15.2. Exemplu de blocare a canalului Alpha

Exemplu de blocare a canalului Alpha

Stratul activ are trei dungi orizontale, opace, verzi pe un fundal transparent. Vopsim o dungă roșie verticală. Blocaj nebifat: zonele opace și transparente ale stratului activ sunt vopsite cu roșu.

Exemplu de blocare a canalului Alpha

Blocaj bifat: numai zonele opace ale stratului activ sunt vopsite cu roșu. Zonele transparente sunt conservate.


[Indicație] Indicație

Dacă un nume de strat din dialogul strat este aldin, atunci acest strat nu are canal alfa.

Miniatură strat

The layer content is represented in a thumbnail. Maintaining left-click for a second on this thumbnail makes it larger. The border color of the layer depends on whether the layer is active or inactive.

Nume strat

You can change the name of the layer by double-clicking on it. You can also use the Edit Layer Attributes dialog in the context menu that you get by right-clicking on the layer.

[Notă] Notă

In the case of an animation layer (GIF or MNG), the name of the layer can be used to specify certain parameters: Layer_name (delay in ms) (combination mode), for example Frame-1 (100 ms) (replace). The delay sets the time during which the layer is visible in the animation. The combination mode sets whether you combine the layer with the previous layer or replace it: the two modes are (combine) or (replace).

Caracteristicile straturilor

Above the layer list, it is possible to specify some properties for the active layers. The active layers are highlighted. The properties are:

Mod

Modul strat determină modul în care stratul interacționează cu celelalte straturi. Din caseta combo puteți accesa toate modurile furnizate de GIMP. Modurile strat sunt complet detaliate în Secțiune 2, „Moduri straturis”.

Opacitate

Prin mutarea cursorului oferiți mai mult sau mai puțină opacitate stratului. Cu o valoare de opacitate 0, stratul este transparent și complet invizibil. Nu confundați acest lucru cu o mască strat, care setează pixelul transparență după pixel.

Gestionarea straturilor

Sub Listă tabel de straturi un set de butoane vă permite să efectuați unele operații de bază pe Listă tabel de straturi.

Create new layer

Aici se poate crea un strat nou. Un dialog este deschis, așa cum este descris în Strat nou.

Apăsați tasta Shiftpentru a deschide un nou strat cu ultimele valori utilizate.

Create new layer group

Aici se poate crea un nou grup de straturi. Un nou strat este creat, unde puteți pune straturi în jos.

Grupurile de straturi sunt descrise în Grupuri straturi.

Ridicarea stratului

Aici aveți posibilitatea să mutați stratul până la un nivel din listă. Apăsați tasta Shift pentru a muta stratul în partea de sus a listei.

Stratul inferior

Aici aveți posibilitatea să mutați stratul de jos un nivel din listă. Apăsați tasta Shift pentru a muta stratul în partea de jos a listei.

[Indicație] Indicație

Pentru a muta un strat în partea de jos a listei, este mai întâi necesar să adăugați un canal de transparență (denumit și canal Alpha) în stratul de fundal. Pentru a face acest lucru, faceți clic dreapta pe stratul de fundal și selectați Adaugă canal alfa din meniu.

Duplicate layers

Here you can create a copy of the selected layers. Name of new layer is suffixed with "copy".

Combină straturile Ancorează stratul

Înainte de GIMP-2.10.18, acest buton era permanent pentru ancorare. Acum, devine o ancoră doar când o selecție plutitoare este creată (ancorează selecția plutitoare la stratul activ anterior). Altfel, este o iconiță Combină straturile cu mai multe posibilități:

 • Merge these layers with the first visible layer below it.

 • Apăsați Shift: combină straturile grupului de straturi într-un strat normal.

 • Pressing Ctrl: merge all visible layers into one layer.

 • Se apasă Shift+Ctrl: combină toate straturile vizibile cu ultimele valori utilizate.

Add masks to layers

Add masks to selected layers.

Select layers by patterns

Select layers by patterns and store layer sets.

Allows you to group layers for operations on more than one layer at a time (for example with the Move tool).

Delete layers

Here you can delete the active layers.

Mai multe funcții ale stratului

Other functions about layer size are available in the Layer context menu you get by right clicking on the Layer Dialog. You can find them also in the Layer submenu of the main menu.

You will find merging layers functions in the Image main menu.

Clic și glisare straturi

Faceți clic și țineți pe miniatură strat: se extinde și puteți să-l mutați prin glisarea mouse-ului.

 • Deci, puteți coborî acest strat în altă parte în lista de straturi.

 • Puteți, de asemenea, coborî stratul în jos în caseta de instrumente : este creată o nouă imagine care conține doar acest strat.

 • În cele din urmă, puteți coborî stratul într-o altă imagine : acest strat va fi adăugat la lista de straturi, deasupra straturilor existente.

2.1.3. The Layer dialog context menu

Fig. 15.3. Context Menu for the Layers Dialog

Context Menu for the Layers Dialog

By right-clicking in the layer dialog, or by opening the Layers Menu from the tab menu, a context menu for the Layers dialog will open.

Most of the commands in this menu have already been documented above, or elsewhere:

Edit Layer Attributes…

Except for Width, Height, and Fill with, this dialog is the same as the New Layer Dialog. For information about the layer attributes we therefore refer to the documentation for that dialog.

Blend Space submenu

See Blend space in the New Layer dialog.

Composite Space submenu

See Composite space in the New Layer dialog.

Composite Mode submenu

See Composite mode in the New Layer dialog.

Color Tag submenu

See the Color tag documentation in the New Layer dialog.

New Layer, New Layer Group, Duplicate Layer, Merge Down, Anchor Layer, Delete Layer

These commands are explained above, see layer characteristics.

New from Visible

See the New from Visible menu command documentation.

Layer Boundary Size…

See the Layer Boundary Size… menu command documentation.

Layer to Image Size

See the Layer to Image Size menu command documentation.

Scale Layer…

See the Scale Layer… menu command documentation.

Add Layer Masks…, Apply Layer Mask, Delete Layer Mask, Show Layer Masks, Edit Layer Mask, Disable Layer Masks, Masks to Selection

See the Layer Mask submenu documentation for these commands.

Add Alpha Channel, Remove Alpha Channel

Only one of these will be enabled. If the current layer does not have an alpha channel, you will be able to add one. If it does, you can remove the alpha channel.

Merge Visible Layers

This command merges all visible layers into one layer.

Flatten Image

This command merges all layers into one layer and removes transparency.

2.1.4. Măști strat

Fig. 15.4. Dialog Adăugare mască

Dialog „Adăugare mască”

Prezentare generală

A transparency mask can be added to each layer, which defines what parts of the layer are transparent or opaque. We call this a layer mask. A layer mask has the same size and same number of pixels as the layer to which it is attached. Every pixel of the mask can then be coupled with a pixel at the same location in the layer. The mask is a set of pixels in grayscale. The pixels with a value 0 are black and give a full transparency to the coupled pixel in the layer. The pixels with the maximum value (either 1.0 or 255) are white and give full opacity to the coupled pixel in the layer.

To create a layer mask start with a right click on the layer to call the context menu and select Add Layer Masks… in the menu. A dialog appears where you can initialize the content of the mask:

 • Alb (opacitate completă): masca este de culoare albă în stratul de dialog. Deci, toți pixelii stratului sunt vizibili în fereastra imaginii, deoarece pictarea măștii cu alb face ca pixelii stratului să fie complet vizibili. Veți picta cu negru pentru a face transparenți pixelii din strat.

 • Negru (transparență deplină) : masca este neagră în dialogul strat. Deci, stratul este pe deplin transparent, deoarece pictura cu negru a măștii face pixelii din strat transparenți. Pictura cu alb va elimina masca și va face din nou vizibili pixelii stratului.

 • Layer's alpha channel: the mask is initialized according to the contents of the layer's alpha channel.

 • Transferul canalului alfa al stratului: are același lucru ca și opțiunea anterioară, cu excepția faptului că resetează, de asemenea, canalul alfa al stratului la opacitate completă.

 • Selection: the mask is initialized according to pixel values found in the current selection.

 • Grayscale copy of layer: the mask is initialized according to a grayscale representation of the pixel values of the layer.

 • Canal: masca stratului este inițializată cu o mască de selecție pe care ați creat-o înainte, stocată în dialogul canal.

 • Invert mask: This checkbox allows you to invert: black turns to white and white turns to black.

When the mask is created, it appears as a thumbnail next to that of the layer itself. You can select the layer or the mask for editing by clicking on their respective thumbnails. The active item has a white border (which may not be clearly visible when you have a white mask).

When working with masks, it is a good idea to keep the Layers Dialog prominently visible, because you can't see, by looking at the canvas, whether the layer or the mask is active.

Pressing Alt (or Ctrl+Alt and clicking on the layer mask thumbnail) is equivalent to the Show Layer Mask command: the layer mask border turns to green. If you press Ctrl the border is red and the result is equivalent to the Disable Layer Mask command. To return to normal view repeat the last operation. These options are for greater convenience in your work.

Exemplu mască strat

Fig. 15.5. Un strat cu mască strat

Un strat cu mască strat

Această imagine are un strat de fundal, cu o floare și un altul albastru, complet opac. O mască strat alb a fost adăugată pe stratul albastru. În fereastra imagine, stratul albastru rămâne vizibil deoarece o mască albă face vizibile pixelii stratului.


Fig. 15.6. Pictarea măștii strat

Pictarea măștii strat

Masca stratului este activă. Pictați cu culoare neagră, ceea ce face stratul transparent: stratul de bază devine vizibil.