14. Σχεδίαση απλών αντικειμένων

Σε αυτό το τμήμα, θα μάθετε να δημιουργείτε απλά αντικείμενα στο GIMP. Είναι απλό, μόλις καταλάβετε πώς γίνεται. Το GIMP προμηθεύει ένα τεράστιο σύνολο από Εργαλεία και συντομεύσεις στο οποίο οι περισσότεροι νέοι χρήστες χάνονται.

14.1. Σχεδίαση ευθείας γραμμής

Ας ξεκινήσουμε σχεδιάζοντας μια ευθεία γραμμή. Ο πιο απλός τρόπος για δημιουργία μιας ευθείας γραμμής είναι χρησιμοποιώντας το αγαπημένο σας πινέλο, το ποντίκι και το πληκτρολόγιο.

Διαδικασία 7.1. Σχεδίαση ευθείας γραμμής

 1. Σχήμα 7.32. Νέα εικόνα

  Νέα εικόνα

  Ο διάλογος εμφανίζει μια νέα εικόνα γεμισμένη με λευκό φόντο.


  Δημιουργήστε μια Νέα εικόνα. Διαλέξτε το αγαπημένο σας Πινέλο ή χρησιμοποιείστε το Μολύβι, εάν αμφιβάλλετε. Διαλέξτε χρώμα προσκηνίου, αλλά σιγουρευτείτε ότι τα χρώματα προσκηνίου και παρασκηνίου είναι διαφορετικά.

 2. Σχήμα 7.33. Η αρχή της ευθείας γραμμής

  Η αρχή της ευθείας γραμμής

  Ο διάλογος εμφανίζει μια νέα εικόνα, με την πρώτη κουκκίδα που δείχνει την αρχή της ευθείας γραμμής. Η κουκκίδα έχει μαύρο χρώμα προσκηνίου.


  Δημιουργείστε ένα αρχικό σημείο πατώντας στην περιοχή εμφάνιση εικόνας με το πλήκτρο του αριστερού ποντικιού. Ο καμβάς θα πρέπει να δείχνει παρόμοιος με Σχήμα 7.32, «Νέα εικόνα».

 3. Σχήμα 7.34. Η γραμμή βοήθειας

  Η γραμμή βοήθειας

  Το στιγμιότυπο εμφανίζει τη γραμμή βοήθειας που δείχνει πώς θα φαίνεται η τελική γραμμή.


  Τώρα πατήστε και κρατείστε το πλήκτρο Shift στο πληκτρολόγιο και μετακινήστε το ποντίκι μακριά από το αρχικό σημείο που δημιουργήσατε. Θα δείτε μια λεπτή γραμμή που θα δείχνει πώς θα φαίνεται η γραμμή.

 4. Σχήμα 7.35. Η γραμμή μετά το δεύτερο κλικ

  Η γραμμή μετά το δεύτερο κλικ

  Η δημιουργημένη γραμμή εμφανίζεται στο παράθυρο εικόνας μετά τη σχεδίαση του δεύτερου (ή τελικού) σημείου, ενώ το πλήκτρο Shift είναι ακόμα πατημένο.


  Εάν είσθε ικανοποιημένοι με την κατεύθυνση και το μήκος της γραμμής, πατήστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού ξανά για να τελειώσετε τη γραμμή. Το GIMP εμφανίζει μια ευθεία γραμμή τώρα. Εάν η γραμμή δεν εμφανιστεί, ελέγξτε τα χρώματα προσκηνίου και παρασκηνίου και βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το πλήκτρο Shift πατημένο, ενώ βάφετε. Μπορείτε να συνεχίσετε δημιουργώντας γραμμές κρατώντας το πλήκτρο Shift πατημένο και δημιουργώντας επιπρόσθετα τελικά σημεία.