14. Enkle teikneobjekt

I denne avdelinga kan du lære korleis du kan lage enkle objekt i GIMP. GIMP har ei stor samling verktøy og snarvegar som kan gjere nybyrjaren heilt fortapt. Heldigvis er det, som du vil sjå, ikkje så vanskeleg.

14.1. Å teikne ei rett linje

La oss byrje med å teikne ei rett linje. Den lettaste måten er å gjere dette med eitt av teikneverktøya, datamusa og tastaturet.

Prosedyre 7.1. Å teikne ei rett linje

 1. Figur 7.32. Eit nytt bilete

  Eit nytt bilete

  Dialogvindauget viser eit nytt bilete med kvit bakgrunn.


  Opprett eit nytt bilete og finn fram favoritten din blant teikneverktøya eller bruk blyanten dersom du er i tvil. Vel eventuelt ein passande forgrunnsfarge. Forsikra deg om at forgrunn- og bakgrunnsfargane er ulike. (Normalt er forgrunnsfargen svart og bakgrunnsfargen kvit).

 2. Figur 7.33. Starten på ei rett linje

  Starten på ei rett linje

  Dialogvindauget viser eit nytt bilete med den første prikken som indikerer byrjinga på den rette linja. Prikken har svart forgrunnsfarge.


  Lag eit startpunkt ved å klikke på området for biletvisinga med den venstre museknappen.

 3. Figur 7.34. Hjelpelinja

  Hjelpelinja

  Skjermbiletet viser hjelpelinja som indikerer korleis den ferdige linja vil sjå ut.


  Etter at du har markert startpunktet for linja, held du nede Shift-tasten medan du flytter musepeikaren til der du ønskjer linja skal slutte. Du vil sjå ei tynn linje som indikerer kvar streken din vil hamna.

 4. Figur 7.35. Linja etter det andre klikket

  Linja etter det andre klikket

  Når du er nøgd med plasseringa av linja, slepp du opp museknappen og linja er permanent.


  Viss du er nøgd med retninga og lengda på linja, klikkar du på venstre museknapp igjen for å fullføra linja. GIMP viser no ei rett linje. Viss linja ikkje er synleg, kontroller forgrunns- og bakgrunnsfargane og sjå etter at du held nede Shift-tasten medan du teiknar. Du kan halda fram med å laga linjer ved å halda nede Shift-tasten og oppretta fleire endepunkt.