3. Su paveikslėlio turiniu susiję dialogai

3.1. FG/BG Color Dialog

Pav. 15.21. The FG/BG Color dialog

The FG/BG Color dialog

Spalvų dialogas leidžia valdyti ir pasirinkti naujas spalvas. Jį sudaro penkios atskiros dalys: GIMP, CMYK, Trikampis, Akvarelė ir Gamos. Taip pat jame yra pipetės įrankis, kuriuo galite pasirinkti bet kurioje ekrano vietoje esančią spalvą.

The dialog called from the FG/BG area in the toolbox is a bit different compared to the one called from the main menu:

  • the sliders are permanently visible instead of selected from the scale menu,

  • twelve buttons show the last used colors. You may choose a color by clicking on one of these buttons or add the current FG or BG color to this history list.

This dialog works either on the foreground or the background color.

3.1.1. Activating the Dialog

This dialog is a dockable dialog; see the section Skyrius 2.3, „Dialogai ir dokai“ for help on manipulating it.

You can access it:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsColors;

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabColors,

  • įrankinėje: spustelėkite dabartinę Priekinio plano arba Fono spalvą.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Colors dialog from the main menu: WindowsColors.

3.1.2. Naudojant dialogą Priekinio plano / fono spalva

GIMP parinkiklis

Programos GIMP spalvų parinkikliu galite pasirinkti spalvą spustelėdami dešiniame krašte esančią vienmatę juostą, tada kairėje esančią dvimatę sritį. Vienmatė juosta gali koduoti bet kurį spalvos parametrą: H, S, V, R, G arba B, atsižvelgiant į atitinkamą paspaustą mygtuką. Tada dvimatė sritis koduoja du papildomųjų spalvų parametrus.

Ši pasirinktis rodo pikselio Žalsvai mėlyną (Cyan), Rausvai raudoną (Magenta), Geltoną, Juodą ir Alfa reikšmes kaip procentus.

Pav. 15.22. Ši pasirinktis rodo pikselio Žalsvai mėlyną (Cyan), Rausvai raudoną (Magenta), Geltoną, Juodą ir Alfa reikšmes kaip procentus.

Ši pasirinktis rodo pikselio Žalsvai mėlyną (Cyan), Rausvai raudoną (Magenta), Geltoną, Juodą ir Alfa reikšmes kaip procentus.

Šį parinkiklį galite atverti spustelėję spausdintuvo piktogramą. CMYK rodinys suteikia galimybę valdyti CMYK spalvų modelio spalvas.

Trikampis

Pav. 15.23. Trikampis

Trikampis

Trikampis parinkiklis yra sudarytas iš chromatinio apskritimo, leidžiančio pasirinkti Atspalvį spustelint ir velkant mažą apskritimą, ir trikampio, kuriame taip pat yra mažas apskritimas, leidžiantis keisti Sodrumą ir Reikšmę.

Akvarelė

Pav. 15.24. Akvarelės spalvų parinkiklis

Akvarelės spalvų parinkiklis

Šį spalvos parinkiklį simbolizuoja teptukas. Šio parinkiklio funkcijos veiksena šiek tiek skiriasi nuo iki dabar pateiktų modelių. Principas yra toks: reikia pakeisti dabartinę priekinio plano spalvą spustelint stačiakampio formos paletę. Pavyzdžiui, jeigu dabartinė priekinio plano spalva yra balta, spustelėjus raudonos spalvos sritį, ji pakeičiama į rausvą. Pakartotinai spustelėjus poveikis sustiprėja. Slankikliu, esančiu spalvų paletės dešinėje, galite nustatyti spalvų kiekį kiekvieną kartą spustelint. Kuo didesnė slankiklio nurodyta reikšmė, tuo daugiau spalvos spustelint paimama.

Paletė

Pav. 15.25. Paletės palvų parinkiklis

Paletės palvų parinkiklis

This color selector brings up a list of the colors of the current palette in the Palettes dialog. You can set GIMP's foreground or background colors by clicking on colors in the colors display. You can also use the arrow keys to move within the list of colors.

Gamos

Pav. 15.26. Gamos

Gamos

Šis parinkiklis rodo visuotinį R, G, B kanalų ir H, S, V reikšmių vaizdą, pateiktą slankikliuose.

Spalvų parinkiklis

The color picker has a completely different behavior, than the color picker tool. Instead of picking the colors from the active image, you're able to pick colors from the entire screen.

The downside is that you get colors after they got processed by the full system color stack, in particular color management. It means that the resulting color values may end up different from ones returned by the color picker tool when picking over the canvas. It is up to you to make an informed choice of which color picker to use.

HTML notacija

See HTML notation. You can also use the CSS keywords; enter the first letter of a color to get a list of colors with their keyword:

Pav. 15.27. CSS raktažodžių pavyzdys

CSS raktažodžių pavyzdys

Right-clicking in the HTML Notation text box opens a context menu that allows you to edit your notation, particularly to paste a complex notation you have copied elsewhere. This menu also allows inserting emojis.

Pav. 15.28. The HTML Notation context menu

The HTML Notation context menu

Right up you find a symbol, consisting of two arrows, with which you can exchange the foreground and background color. At the bottom left of the dialog, just below the foreground color block, you find a switching surface with two small, one black and the other white, partially overlapping squares. If you click on these, the front and background color are put back to black and white respectively.