Skyrius 15. Dialogs

Turinys

1. Įvadas į dialogus
2. Su paveikslėlių struktūra susiję dialogai
2.1. Sluoksnių dialogas
2.2. Kanalų dialogas
2.3. Kontūrų dialogas
2.4. Spalvų gamos dialogas
2.5. Histogram Dialog
2.6. Žvalgymo dialogas
2.7. Atšaukimų retrospektyvos dialogas
3. Su paveikslėlio turiniu susiję dialogai
3.1. FG/BG Color Dialog
3.2. Teptukų dialogas
3.3. MyPaint Brushes Dialog
3.4. Raštų dialogas
3.5. Gradientų dialogas
3.6. Palečių dialogas
3.7. Tagging
3.8. Šriftų dialogas
4. Su paveikslėlių valdymu susiję dialogai
4.1. Buferių dialogas
4.2. Paveikslėlių dialogas
4.3. Dokumentų retrospektyvos dialogas
4.4. Šablonų dialogas
5. File related Dialogs
5.1. Open Image
5.2. Import File Formats
5.3. Save File
5.4. Failo eksportavimas
5.5. Export File Formats
6. Preferences Dialog
6.1. Įvadas
6.2. System Resources
6.3. Debugging
6.4. Color Management
6.5. Image Import and Export
6.6. Experimental Playground
6.7. Tool Options
6.8. Numatytojo paveikslėlio nustatymai
6.9. Numatytasis paveikslėlio tinklelis
6.10. Interface
6.11. Tema
6.12. Icon Theme
6.13. Įrankinė
6.14. Dialog Defaults
6.15. Žinyno sistema
6.16. Rodymas
6.17. Window Management
6.18. Image Windows
6.19. Paveikslėlio lango išvaizda
6.20. Paveikslėlio lango pavadinimas ir būsenos juosta
6.21. Image Window Snapping Behavior
6.22. Įvesties įrenginiai
6.23. Įvesties kontroleriai
6.24. Aplankai
6.25. Duomenų aplankai
7. Miscellaneous Dialogs
7.1. Tool Presets Dialog
7.2. Tool Preset Editor
7.3. Įrenginio būsenos dialogas
7.4. Klaidų konsolė
7.5. Dashboard
7.6. Dialogas Mėginių taškai
7.7. Žymiklio dialogas
7.8. Symmetry Painting Dialog
7.9. Keyboard Shortcuts Dialog

1. Įvadas į dialogus

Dialogs are the most common means of setting options and controls in GIMP. The most important dialogs are explained in this section.