3. Diàlegs relacionats amb el contingut de la imatge

3.1. Diàleg del color del Primer pla/Fons

Figura 15.21. El diàleg del color del Primer pla/Fons

El diàleg del color del Primer pla/Fons

El diàleg del color permet gestionar i recollir colors nous. Podeu utilitzar-ho de cinc maneres diferents: GIMP, CMYK, triangle, aquarel·la i escales. Té una pipeta interessant per a recollir un color de qualsevol lloc de la pantalla.

El diàleg cridat des de l'àrea Primer pla/Fons en la caixa d'eines és una mica diferent del que prové del menú principal:

  • els lliscadors estan visibles permanentment en lloc de ser seleccionats,

  • dotze botons mostren els últims colors utilitzats. Podeu triar un color fent clic sobre un d'aquests botons o afegir el color actiu del primer pla o del fons a aquesta llista de l'historial.

El diàleg funciona tant en el color del primer pla com en el del fons.

3.1.1. Activeu el diàleg

Aquest diàleg és un diàleg acoblable; mireu la secció Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» sobre el seu ús.

Podeu accedir-hi:

  • des del menú de la imatge: FinestresDiàlegs acoblablesColors;

  • des del menú de la pestanya en qualsevol diàleg acoblable fent clic sobre el botó i seleccionant Afegeix una pestanyaColors,

  • des de la caixa d'eines: feu clic sobre el color actiu del Primer pla o del Fons. Disposeu d'un historial de colors.

En el menú Finestres, hi ha una llista de finestres separades que només existeix si almenys un diàleg roman obert. En aquest cas, podeu obrir el diàleg «Colors» des del menú: FinestresColors.

3.1.2. Ús del diàleg de colors «Primer pla/Fons»

El selector GIMP

Amb aquest selector, seleccioneu un color fent clic sobre la franja unidimensional situada en la vora dreta i després a l'àrea bidimensional situada a l'esquerra. La franja unidimensional pot codificar qualsevol dels paràmetres H, S, V, R, G o B, segons el botó pressionat. L'àrea bidimensional codifica els paràmetres dels dos colors complementaris.

CMYK

Figura 15.22. CMYK

CMYK

El selector CMYK representa els colors que s'han d'imprimir en un paper blanc; s'hi accedeix fent clic a la icona impressora. Proporciona la possibilitat de gestionar els colors des del model de color CMYK. Teniu un lliscador que va del blanc fins a la saturació completa (0-100) per a cada color. El Suplement negre (%) és la proporció de negre que s'utilitzarà per a la impressió per a completar els tons foscos.

Triangle

Figura 15.23. El selector Triangle

El selector Triangle

Aquest selector utilitza el model de color HSV . Feu clic al cercle cromàtic i arrossegueu el punter del ratolí per a seleccionar el to. Feu clic i arrossegueu en el triangle per a variar la saturació (verticalment) i el valor (horitzontalment) de manera intuïtiva.

Aquarel·la

Figura 15.24. Aquarel·la: selector de color

Aquarel·la: selector de color

Aquest selector de color es representa amb un pinzell. La manera de funcionar és una mica diferent dels models presentats fins ara. El principi consisteix a canviar el color actiu del primer pla fent clic en la paleta rectangular. Si el color del primer pla és, per exemple, blanc, llavors es torna vermell si es fa clic a la zona vermella. Els clics repetits reforcen l'efecte. Amb el lliscador que està en la part dreta de la paleta podeu ajustar la quantitat de color amb cada clic: com més alt puja el lliscador, més s'incrementa el color.

Paleta

Figura 15.25. Paleta: selector de color

Paleta: selector de color

Aquest selector de color mostra una llista dels colors de la paleta actual en el diàleg paletes. Podeu establir els colors de primer pla o de fons del GIMP fent clic sobre els colors en la visualització dels colors. També podeu utilitzar les tecles del cursor per a moure's dins de la llista de colors.

Escales

Figura 15.26. El selector d'escales

El selector d'escales

Aquest selector mostra una vista global dels canals R, G, B i dels valors H, S, V, situats en els lliscadors.

El selector Pipeta

El selector de color té un comportament completament diferent que l'eina de selecció de color. En lloc d'escollir els colors de la imatge activa, podeu triar colors de tota la pantalla.

El desavantatge és que s'obtenen colors després de ser processats per la pila de colors completa del sistema, en particular la gestió del color. Significa que els valors de color resultants poden acabar diferents dels que retorna l'eina de selector de color quan es tria sobre el llenç. Us correspon triar amb coneixement de causa quin selector de color cal utilitzar.

Notació HTML

Consulteu la Notació HTML. També es poden utilitzar les paraules claus CSS; introduïu la primera lletra d'un color per a obtenir una llista de colors amb la paraula clau:

Figura 15.27. Exemple de paraules claus CSS

Exemple de paraules claus CSS

En fer clic-dret en el quadre de text Notació HTML, s'obre un menú contextual que permet editar la notació, especialment per enganxar una notació complexa que heu copiat en un altre lloc. Aquest menú també permet inserir emojis.

Figura 15.28. El menú contextual de la notació HTML

El menú contextual de la notació HTML

Com en la caixa d'eines, podeu commutar el color de primer pla pel del fons fent clic a la fletxa doble, i també restaurar els colors blanc i negre fent clic en els petits quadrats blanc i negre que se superposen parcialment.