Hoofdstuk 14. Gereedschappen

Inhoudsopgave

1. Het gereedschapsvenster
1.1. Inleiding
1.2. Gereedschap pictogrammen
1.3. Kleuren en indicator blok
1.4. Gereedschapsopties
2. Selectie Gereedschappen
2.1. Algemene Eigenschappen
2.2. Rechthoekige selectie Gereedschap
2.3. Ovale selectie
2.4. Vrije selectie (Lasso)
2.5. Voorgrond selecteren
2.6. Fuzzy Selection (Magic wand)
2.7. Selecteren op kleur
2.8. Intelligente Schaar
3. Teken Gereedschappen
3.1. Algemene Eigenschappen
3.2. Penseelgedrag
3.3. Penseelgereedschappen (Potlood, Penseel, Verfspuit)
3.4. Emmer
3.5. Kleurverloop
3.6. Potlood
3.7. Penseel
3.8. Gum
3.9. Verfspuit
3.10. Inktpot
3.11. MyPaint-penseel
3.12. Klonen
3.13. Repareren
3.14. Klonen met perspectief
3.15. Vervagen/Verscherpen
3.16. Smeren
3.17. Doordrukken / tegenhouden
4. Transformeergereedschappen
4.1. Algemene Eigenschappen
4.2. Align and Distribute
4.3. Verplaatsen
4.4. Bijnijden
4.5. Draaien
4.6. Schalen
4.7. Hellen
4.8. Perspectief
4.9. 3D-transformatie
4.10. Geïntegreerd transformeren
4.11. Hendeltransformatie
4.12. Spiegelen
4.13. Cage Transform
4.14. Draaitransformatie
5. Other Tools
5.1. Overzicht
5.2. Paden
5.3. Tekst
5.4. Pipet
5.5. Passer
5.6. Zoomen

1. Het gereedschapsvenster

1.1. Inleiding

De GIMP voorziet in een uitgebreide gereedschapskist waarmee snel basistaken zoals het maken van selecties of het tekenen van paden uitgevoerd kunnen worden. De vele gereedschappen die de GIMP bevat worden hier in detail beschreven.

(Voor het geval dat je nieuwsgierig bent, in GIMP lingo is een Gereedschap een manier waarop een afbeelding bewerkt kan worden waarbij toegang tot zijn weergave nodig is. Dit kan door je aan te laten geven wat je wil door de muiscursor rond te bewegen in de weergave, of door je interactief het resultaat van de aanpassingen die je hebt gemaakt te laten zien. Als je echter bij een gereedschap aan een zaag en bij een afbeelding aan een stuk hout wil denken, dan kan dat kan dat ook weinig kwaad.)

[Opmerking] Opmerking

Zie Hoofdvensters: De Gereedschapskist voor een overzicht van de gereedschappen in dit venster.

GIMP has a diverse assortment of tools that let you perform a large variety of tasks. The tools can be thought of as falling into the following categories:

  • Selectie gereedschappen, waarmee je een gedeelte van de afbeelding selecteert opdat alleen dat gedeelte door de andere gereedschappen wordt beïnvloed;

  • Teken gereedschappen, waarmee je de kleur van grotere of kleinere delen van de afbeelding bewerkt;

  • Transformatiegereedschappen, waarmee je de vorm van de afbeelding kunt bewerken;

  • Kleuren gereedschappen, die iets doen met de kleuren van de afbeelding als geheel;

  • Other tools, which don't fall into the other categories.

1.2. Gereedschap pictogrammen

Vanaf GIMP-2.10.18 kunnen gereedschap pictogrammen worden gegroepeerd, en dat staat standaard ook aan. Gereedschapsgroepen zijn te herkennen aan een klein donker driehoekje in de rechteronderhoek van het pictogram. Klik met rechts op het groepspictogram om de lijst van gereedschappen in de groep te tonen.

Je kan de oude vormgeving met alle gereedschappen terug krijgen door het vinkje weg te halen bij Gebruik gereedschapsgroepen in Voorkeuren - Interface - Gereedschapskist. Paragraaf 6.13, “Gereedschapsvenster”.

Afbeelding 14.1. Gereedschapspictogrammen in de Gereedschapskist

Gereedschapspictogrammen in de Gereedschapskist

Use tool groups option unchecked. The default order of tools in the toolbox is different since GIMP-2.10.8; you can customize it in the Toolbox Preferences.


Most tools can be activated by clicking on an icon in the Toolbox. By default, some tools are accessible only via the menus. Every tool can be activated from the Tools menu (or the Colors menu for some color tools). Most tools can also be activated from the keyboard using an accelerator key.

In the default setup, created when GIMP is first installed, not all tools show icons in the Toolbox: some tools are omitted. You can customize the set of tools that are shown in the Toolbox in the Toolbox Preferences.

There are two reasons you might want to do this: first, if you only rarely use a tool, it might be easier to find the tools you want if the distracting icon is removed; second, if you use tools that are not found in the toolbox by default, you might find it convenient to have icons for them easily available. In any case, you can always access any tool at any time using the Tools or Colors menu from the main menu.

De vorm van de cursor verandert wanneer hij binnen een afbeelding beweegt, om aan te geven welk gereedschap actief is (tenminste als je in Voorkeuren een van de opties metAfbeeldingsvenstersMuisaanwijzersMuisaanwijzermodusGereedschapspictogram . . hebt ingesteld).

1.3. Kleuren en indicator blok

Afbeelding 14.2. Kleuren en indicator blok in de gereedschapskist

Kleuren en indicator blok in de gereedschapskist

By default, only the Foreground/Background Colors area is visible. You can add the Brush/Pattern/Gradient area and Active Image area through EditPreferencesToolbox: Paragraaf 6.13, “Gereedschapsvenster”.

1.3.1. Foreground/Background Colors Area

Afbeelding 14.3. Foreground/Background Colors Area in the Toolbox

Foreground/Background Colors Area in the Toolbox

Kleuren blok

The color area shows GIMP's current foreground and background colors, which are used for painting, filling, and many other operations. Clicking on either one of them brings up a color selector dialog that allows you to change to a different color.

Standaardkleuren

Clicking on the small symbol in the lower left corner resets the foreground and background colors to black and white. Pressing the D key has the same effect.

Swap Foreground/Background colors

Clicking on the double-headed arrow symbol swaps the foreground and background colors. Pressing the X key has the same effect.

[Tip] Tip

Je kan een van deze twee kleuren direct op een laag slepen: dan vul je de hele laag met die kleur.

1.3.2. Brush/Pattern/Gradient Area

Afbeelding 14.4. Active Brush, Pattern and Gradient Area in the Toolbox

Active Brush, Pattern and Gradient Area in the Toolbox

Dit blokje in de gereedschapskist toont het actieve penseel, patroon en verloop. Klikken op een daarvan brengt het dialoogvenster omhoog waarmee je het kan veranderen.

1.3.3. Actieve Afbeelding Gebied

Afbeelding 14.5. Active Image Area in the Toolbox

Active Image Area in the Toolbox

A thumbnail of the active image is displayed in this area. If you click on this thumbnail, the Images dialog is opened. This can be useful if you have many images on your screen.

If you use GIMP on a Unix-like operating system with the X Window System, you can also drag and drop the thumbnail to an enabled XDS file manager to directly save the corresponding image.

1.4. Gereedschapsopties

Afbeelding 14.6. Gereedschapsopties dialoogvenster

Gereedschapsopties dialoogvenster

Gereedschap Instellingen dialoogvenster voor de Verfspuit.


Als je de instellingen gezet hebt zoals de meeste gebruikers, dan heeft het activeren van een gereedschap het verschijnen van de gereedschapsinstellingen dialoog tot gevolg. Dit dialoogvenster zal onder het gereedschapsvenster verschijnen. Als de instellingen anders staan, dan is het in de meeste gevallen aan te raden om dat toch te doen: het is moeilijk om gereedschappen effectief te gebruiken zonder hun instellingen te zien en te kunnen wijzigen.

[Tip] Tip

De gereedschapsinstellingen verschijnen onder het gereedschapsvenster met de standaardinstellingen. Als je deze instellingen kwijtraakt kun je ze terug krijgen door een nieuw dialoogvenster aan te maken via VenstersDockbare VenstersGereedschapsopties. Je kan zonodig de tab (bij de naam of het pictogram) oppakken en verslepen naar de juiste plek. Zie het hoofdstuk over Dialogen en Dokken als je hulp nodig hebt.

Elk gereedschap heeft zijn eigen specifieke verzameling instellingen. De waarden die je daarvoor neemt worden tijdens de sessie bewaard totdat ze je verandert. De instellingen worden zelfs van sessie tot sessie meegenomen. Het bewaren van instellingen over sessies is vaak handig, maar af en toe ook irritant: een gereedschap geeft niet het gewenste effect en je komt er niet achter waar het door komt totdat het je te binnen schiet dat je laatst een afwijkende instelling hebt gebruikt.

Onderin de Gereedschapsinstellingen dialoog zijn vier knoppen zichtbaar:

Save Tool Preset…

This button allows you to save the settings for the current tool, so that you can restore them later. It brings up the Paragraaf 7.1, “Het dialoogvenster Voorinstellingen” allowing you to give a name for the new preset. When you Restore options, only saved presets for the active tool are shown, so you need not worry about including the name of the tool when you assign a name here.

Restore Tool Preset…

This button allows you to restore a previously saved preset of options for the active tool. If no presets have ever been saved for the active tool, the button will be disabled. Otherwise, clicking it will bring up a menu showing the names of all saved option sets: choosing a menu entry will apply those settings.

Gereedschapsopties verwijderen

De knop geeft de mogelijkheid om, voor het actieve gereedschap, eerder opgeslagen instellingen te verwijderen. De knop zal alleen beschikbaar zijn als er eerder instellingen zijn opgeslagen. Als dit zo is zal er een menu met opgeslagen instellingen opkomen, het kiezen van een optie zal deze reeks instelling verwijderen.

Terugzetten op standaardwaarden

This button resets the options for the active tool to their default values. If you hold the Shift key while pressing the Reset button, the options for all tools will be reset to their default values.

In addition to the commands for the above buttons, the Tool Options tab menu has an extra submenu:

Edit Tool Preset

This submenu shows a list of presets for the active tool that you can edit. Selecting one of them will open the Tool Presets Editor with that tool preset loaded. From there you can edit the preset, unless it is one of the default presets that come with GIMP.

Below we will explain the interaction with sliders and the mouse scroll-wheel.

Nieuwe schuifbalken

Option sliders have changed with GIMP-2.10.18: Sliders typically used in GEGL-based filters and tools’ options now have a compact style by default: they take a lot less space vertically and have a vastly improved behavior. You can use multiple modifiers with either left-click or mouse wheel scrolling:

Tabel 14.1. Interaction with the Slider Widget

Mouse / key combination

Action

Left-click

Change the value to what's under the pointer

Left-click-and-drag

Change the value using the default increment

Shift + Left-click-and-drag or Right-click-and-drag

Change the value using smaller increment

Ctrl + Left-click-and-drag

Change the value using larger increment

Middle-click

Enter numeric input mode, do not select the value

Right-click

Enter numeric input mode, select the value
Hint: Any left-click interaction enables numeric input mode.

Wanneer je de waarden in de buurt komen kun je ze precies afstellen met de kleine pijltjes aan de rechterkant.

Het waarde gebied van de schuifbalk is ook als tekst bewerker te gebruiken, je kan de waarde direct intypen.

Bij sommige opties kun je de schuif ook naar buiten de balk bewegen, bijvoorbeeld bij de instelling voor grootte kun je zo tot 10000 gaan.

Muiswiel acties op het canvas

Bij het gebruik van gereedschappen kun je ook het muiswiel gebruiken, in combinatie met hulptoetsen om dingen te doen met de opties van het gereedschap:

  • Alt + Mouse-wheel: verhogen/verlagen doorzichtigheid

  • Shift+Primary + Mouse-wheel: verhogen/verlagen helling

  • Shift+Alt + Mouse-wheel: verhogen/verlagen hoek

  • Primary+Alt + Mouse-wheel: verhogen/verlagen grootte

  • Shift+Primary+Alt + Mouse-wheel: verhogen/verlagen onderlinge afstand

Note: the Primary modifier is usually Ctrl or Cmd, depending on your platform.