2.2. Nyt …

I dialogen Opret et nyt billede kan du oprette et nyt tomt billede og angive dets egenskaber. Billedet vises i et nyt billedvindue. Du kan have mere end ét billede på skærmen på samme tid.

2.2.1. Aktivering af kommandoen

 • Du kan tilgå denne kommando i hovedmenuen gennem FilNyt …

 • eller med tastaturgenvejen Ctrl+N.

2.2.2. Grundlæggende indstillinger

Figur 16.3. Dialogen Opret et nyt billede

Dialogen “Opret et nyt billede”

Skabelon

Figur 16.4. Dialogen Skabelon

Dialogen “Skabelon”

I stedet for at indtaste alle værdierne selv kan du vælge nogle foruddefinerede værdier for dit billede i en menu med skabeloner, som repræsenterer billedtyper, der er ret almindeligt anvendelige. Skabelonerne angiver værdier for størrelse, opløsning, kommentarer osv. Hvis der er en bestemt billedform, som du ofte bruger, og den ikke findes på listen, kan du oprette en ny skabelon ved hjælp af dialogen Skabeloner.

Billedstørrelse

Her angives det nye billedes Bredde og Højde. Standardenhederne er pixels, men du kan vælge en anden enhed, hvis du foretrækker det, ved hjælp af den tilstødende menu. Hvis du gør det, skal du være opmærksom på, at den resulterende pixelstørrelse bestemmes af x- og y-opløsningen (som du kan ændre under Avancerede indstillinger) og ved at indstille Punkt for punkt i menuen Vis.

Hvis der ikke er noget billede åbent, åbnes det Nye billede i det tomme billedvindue med den standardstørrelse, du har valgt. Hvis du åbner det Nye billede, når et andet er åbent (eller har været det), åbnes det i et andet vindue med samme størrelse som det første billede.

Portræt-/landskabsknapper

Der er to knapper, som skifter mellem portræt- og landskabstilstand. Det, de faktisk gør, er at bytte om på værdierne for Bredde og Højde. (Hvis bredden og højden er den samme, aktiveres disse knapper ikke.) Hvis x- og y-opløsningerne ikke er de samme (hvilket du kan indstille under Avancerede indstillinger), ombyttes disse værdier også. Til højre i dialogen vises billedstørrelse, skærmopløsning og farverum.

2.2.3. Avancerede indstillinger

Figur 16.5. Dialogen Nyt billede (avancerede indstillinger)

Dialogen Nyt billede (avancerede indstillinger)

Avancerede indstillinger er mest af interesse for mere avancerede GIMP-brugere. Du kan få vist disse indstillinger ved at klikke på plusset ud for teksten Avancerede indstillinger. Bemærk, at du skal bruge rullegardinmenuerne for at se alle de tilgængelige indstillinger.

x- og y-opløsning

Værdierne i felterne x-opløsning og y-opløsning vedrører primært udskrivning: De påvirker ikke billedets størrelse i pixels, men de kan bestemme dets fysiske størrelse, når det udskrives. Værdierne for x- og y-opløsning kan bestemme, hvordan pixels oversættes til andre måleenheder, f.eks. millimeter eller engelske tommer (inch).

[Vink] Vink

Hvis du vil have billedet på skærmen vist med de korrekte dimensioner, skal du vælge VisPunkt for punkt. Indstil zoomfaktoren til 100 % for at se billedet i dets sande skærmstørrelse. Kalibreringen af skærmstørrelsen udføres normalt, når GIMP installeres, men hvis billedet ikke vises i den korrekte størrelse, skal du muligvis justere skærmparametrene i GIMP. Du kan gøre dette i dialogen Indstillinger.

Farverum

Du kan oprette det nye billede i forskellige farvetilstande, enten som et RGB-billede eller et gråtonebillede.

RGB-farve

Billedet oprettes i farvesystemet rød/grøn/blå, som er det, der bruges af din computerskærm eller din fjernsynsskærm.

Gråtoner

Billedet oprettes som sort og hvid med forskellige gråtoner. Foruden kunstnerisk interesse kan denne type billede være nødvendig for nogle udvidelsesmoduler. Ikke desto mindre giver GIMP dig mulighed for at ændre et RGB-billede til gråtoner, hvis du vil.

Du kan ikke oprette et indekseret billede direkte i denne menu, men du kan selvfølgelig altid konvertere billedet til indekseret tilstand, når det er blevet oprettet. Det gør du ved at bruge kommandoen BilledeTilstandIndekseret.

Præcision

Med denne indstilling kan du definere den kodning, der bruges til at gemme pixeloplysninger. Se afsnittet Billedkodning for flere oplysninger.

Der er fem tilgængelige muligheder:

 • 8 bit heltal

 • 16 bit heltal

 • 32 bit heltal

 • 16 bit flydende tal

 • 32 bit flydende tal

Hvis du undrer dig over, hvad forskellen er mellem heltal og flydende tal (i forbindelse med grafik), er her en forklaring. Hvis du har et billede med 16 bit heltalspræcision pr. kanal, så har du 65.536 nuancer af forskellige røde, grønne og blå farvetoner — alle med lige store trin i forhold til hinanden (lige stor farveafstand). Hvis du har det i flydende tal, er der ingen lige brede trin — så du kan fordele de mulige farveværdier over udvalgte intervaller. Hvis du for eksempel ved, at du har et meget mørkt billede med mange nuancer af mørkerøde farvetoner, så vil du have gavn af flydende tal, fordi du kan mindske betydningen af de lysere farvetoner og få flere farvedetaljer ud af de mørkere røde.

Figur 16.6. Eksempel på præcision

Eksempel på præcision

Venstre billede er 8 bit, og det højre er 32 bit. Der er mange flere tilgængelige farver mellem farveovergangene på det højre billede.


Gamma

Her kan du vælge billedets kanalkodning. Valgmulighederne er Ikkelineær og Lineært lys. For 8 bit heltalspræcision er standardindstillingen ikkelineær, og for 32 bit flydende talpræcision er den lineært lys. Se hvilke præcisionsindstillinger skal du vælge for flere oplysninger.

Farveprofil

Her kan du vælge den farveprofil, der skal bruges til dit billede. Standard er GIMPs standardfarveprofil baseret på Farverum, Præcision og Gamma. Hvis du foretrækker at bruge en anden farveprofil, kan du vælge en ICC-farveprofilfil fra en placering på din computer ved at vælge Vælg farveprofil fra disken ….

Skærmkorrekturfarveprofil

Du kan vedhæfte en CMYK-farveprofil til billedet med denne indstilling. Denne profil vil blive brugt til at skabe en skærmkorrigeret visning af billedet, når indstillingen Skærmkorrektur af farver er aktiveret i menuen Vis. Som med Farveprofil kan du, hvis du foretrækker at bruge en anden farveprofil, vælge en ICC-farveprofilfil fra en placering på din computer ved at vælge Vælg farveprofil fra disken ….

Gengivelsesmetode for skærmkorrektur

Med denne indstilling kan du vælge den gengivelsesmetode, der skal bruges til at konvertere farverne fra det skærmkorrigerede billede til din skærmenhed, når VisFarvestyringSkærmkorrektur af farver er aktiveret. De fire metoder er Perceptuel, Relativ kolorimetrisk, Farvemætning og Absolut kolorimetrisk. Se Afsnit 6.4, “Color Management” og Afsnit 6.8, “ Color Management for flere oplysninger.

Brug sortpunktskompensation

Når den er aktiveret, forsøger BPC-algoritmen at justere visningen af mørkere områder i billedet, når indstillingen Skærmkorrektur af farver er aktiveret i menuen Vis.

Udfyld med

Her angives baggrundsfarven, der skal bruges til dit nye billede. Det er bestemt også muligt at ændre baggrunden for et billede senere. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør det i dialogen Lag.

Der er flere muligheder:

 • Udfyld billedet med den aktuelle Forgrundsfarve, som vises i værktøjskassen.

  Bemærk, at du kan ændre forgrundsfarven, mens dialogen Nyt billede er åbent.

 • Udfyld billedet med den aktuelle Baggrundsfarve, som vises i værktøjskassen. Du kan også ændre baggrundsfarven, mens dialogen er åben.

 • Udfyld billedet med Middelgrå (CIELAB). Dermed oprettes et lag med en grå farve, der er 50 % af den perceptuelle lyshed i den valgte farvetilstand.

 • Udfyld billedet med Hvid.

 • Udfyld billedet med Gennemsigtighed. Hvis du vælger denne mulighed, oprettes billedet med en alfakanal, og baggrunden er gennemsigtig. De gennemsigtige dele af billedet vises derefter med et ternet mønster for at vise gennemsigtigheden.

 • Udfyld billedet med et Mønster. Hvis du vælger denne mulighed, fyldes billedet med det aktuelt aktive mønster (som du kan ændre, mens denne dialog er åben).

Kommentar

Her kan du skrive en beskrivende kommentar. Teksten er knyttet til billedet som en parasit og gemmes sammen med billedet i nogle filformater (PNG, JPEG, GIF).

[Bemærk] Bemærk

Du kan se og redigere denne kommentar i dialogen Billedegenskaber.