3.12. Lipire ca

This command pastes the clipboard contents. Of course, you must use the Copy command before, so that you have something in the clipboard.

There is no way to empty the clipboard.

The submenu offers several ways how to paste the clipboard contents:

3.12.1. Paste as Single Layer

The Paste as Single Layer command creates a new layer in the active image and pastes the clipboard contents into it. If the data are not rectangular or square in shape, any regions that do not extend to the edge of the canvas are left transparent (an Alpha channel is automatically created). Of course, you have to copy your selection before you use this command.

3.12.1.1. Activarea comenzii

You can access this command from the main menu through EditPaste asPaste as Single Layer.

3.12.2. Paste As Single Layer In Place

The Paste as Single Layer In Place command creates a new layer in the active image and pastes the clipboard contents at exact coordinates the contents was originally copied from.

Această caracteristică este disponibilă atât pentru clipboardul obișnuit, cât și pentru bufferele numite.

3.12.2.1. Activarea comenzii

You can access this command from the main menu through EditPaste asPaste as Single Layer In Place.

3.12.3. Lipește ca imagine nouă

Comanda Lipește ca imagine nouă creează o imagine nouă și lipește datele de imagine din Clipboard în ea. Dacă datele nu sunt dreptunghiulare sau pătrate în formă, orice regiuni din afara selecției sunt lăsate transparente (este creat automat un canal alfa ). Desigur, trebuie să copiați selecția înainte de a utiliza această comandă, astfel încât să obțineți o imagine cu aceleași dimensiuni ca și selecția.

Această comandă are aceeași acțiune ca comanda FișierCreeazădin Clipboard comandă.

3.12.3.1. Activarea comenzii
  • You can access this command from the main menu through EditPaste asPaste as New Image,

  • or by using the keyboard shortcut Shift+Ctrl+V .

3.12.4. Lipește ca pensulă nouă

Această comandă deschide o fereastră de dialog care vă permite să denumiți o pensulă nouă. Pensula apare în Dialogul pensule.

3.12.4.1. Opţiuni

Fig. 16.12. Dialog Pensulă nouă

Dialog „Pensulă nouă”

Nume pensulă

Nume pensulă este numele pe care îl va avea în dialogul Pensule.

Nume fișier

Noua pensulă este salvată cu Nume fișier (cu extensia.gbr) în dosarul personal de pensule.

Spațiere

Spațiere: când pensula desenează o linie, de fapt ștampilează pictograma pensulei în mod repetat. În cazul în care ștampilele pensulei sunt foarte apropiate, veți obține impresia de linie solidă.

3.12.4.2. Activarea comenzii
  • You can access this command from the main menu through EditPaste asPaste as New Brush….

3.12.5. Lipește ca model nou

Această comandă deschide o fereastră de dialog care vă permite să denumiți noul model. Modelul apare în Dialogul model.

3.12.5.1. Opţiuni

Fig. 16.13. Dialogul Tipar nou

Dialogul „Tipar nou”

Nume tipar

Nume de tipar este numele așa cum va fi în caseta de dialog tipar.

Nume fișier

Noul tipar este salvat ca nume de fișier (cu extensia .pat>) în dosarul personal patterns.

3.12.5.2. Activarea comenzii

You can access this command from the main menu through EditPaste asPaste as New Pattern….