11. Artistiske filter

11.1. Innleiing til dei artistiske filtra

Dette er ei gruppe filter som lager ei eller anna form for artistiske effektar på biletet. Dette kan vere å lage biletet om til eit kubistisk målarstykke eller at det skal imitera oljemaling.

Denne kategorien omtalar desse filtera: